Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pasaules samitā par dabas aizsardzību ES prasa stingrākus noteikumus savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībai

Briselē, 2016. gada 23. septembrī

Dienvidāfrikā, Johannesburgā, 24. septembrī pulcēsies 182 valstu un ES pārstāvji, lai piedalītos ANO Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām dalībnieku 17. konferencē ( CITES CoP17), kurā viņi vienosies par iedarbīgiem pasākumiem, kā labāk aizsargāt dažas no pasaules visvērtīgākajām sugām.

Eiropas Savienība pirmo reizi piedalās konferencē kā CITES konvencijas pilntiesīga dalībniece. Tā vēlas ierosināt stingrākus starptautiskos pasākumus pret savvaļas sugu nelegālu tirdzniecību, un šī nostāja atbilst ES rīcības plānam savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai. ES stingri atbalsta ziloņkaula tirdzniecības aizlieguma pagarināšanu.

ANO konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām dalībnieku 17. konference (CITES CoP17) notiks Dienvidāfrikā, Johannesburgā, no 2016. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim. Šajā forumā konvencijas dalībvalstis var izvērtēt, kā īstenota CITES konvencija, kas attiecas uz vairāk nekā 35 000 augu un dzīvnieku sugu un nodrošina, lai tirdzniecība ar tām būtu likumīga, izsekojama un ilgtspējīga. Tās arī pieņem jaunus saistošus pasākumus savvaļas augu un dzīvnieku aizsardzībai.

ES un tās dalībvalstu delegācija, ko pārstāv vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella, ir ieradusies Johannesburgā ar vienotu nostāju un vērienīgu programmu. ES ierosinās risināt savvaļas sugu nelikumīgas tirdzniecības problēmas un novērst ar to saistīto korupciju, noteikt starptautiskos standartus medību trofeju tirdzniecībā, pieļaujot šādu tirdzniecību tikai tad, ja tā ir gan likumīga, gan ilgtspējīga. Tā arī ierosina konvencijas darbības jomā iekļaut vēl citas jūras dzīvnieku sugas (haizivis), kokmateriālus (rožkoku) un eksotisko lolojumdzīvnieku sugas (rāpuļus) un uzlabot papagaiļu un zīdītājdzīvnieku aizsardzību konvencijas ietvaros, jo šīs sugas bieži nonāk ilgtnespējīgā vai nelegālā starptautiskajā tirdzniecībā.

Komisārs Vella sacīja: “Eiropas Savienība lepojas ar to, ka ir starp pasaules līderiem cīņā pret savvaļas sugu kontrabandu. Mēs uzskatām, ka CITES konvencijas dalībnieku konference ir iespēja vēl vairāk pastiprināt cīņu pret savvaļas dzīvnieku un augu nelegālu tirdzniecību un korupciju, kas šādai tirdzniecībai dod zaļo gaismu. Īstenojot CITES konvenciju, mēs sadarbosimies ar partneriem, lai pilnībā iedzīvinātu jauno ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai. Mēs veidojam globālu aliansi starp valstīm, lai aizsargātu savvaļas dzīvniekus vidē, kurā tie dzīvo, bloķētu tranzīta punktus un izskaustu nelikumīgo pieprasījumu”.

ES it īpaši atbalstīs starptautiskās ziloņkaula tirdzniecības aizlieguma pagarināšanu un aicinās pieņemt stingrus pasākumus pret ziloņkaula kontrabandu, kā arī pret nelegālo tirdzniecību, kuras dēļ tiek apdraudēti degunradži, cilvēkveidīgie pērtiķi, tīģeri un skudrulāči un izzūd rožkoks.

Šie ES centieni ir daļa no plašākas pieejas, kuras mērķis ir apkarot savvaļas augu un dzīvnieku kontrabandu. ES šogad ir vienojusies par visaptverošu rīcības plānu savvaļas sugu nelikumīgas tirdzniecības novēršanai, ko līdz 2020. gadam kopīgi īstenos ES iestādes un dalībvalstis.

 

Konteksts

Nelikumīga savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecība ir ceturtais lielākais starptautiskās noziedzības tīkls. Pēdējo gadu laikā savvaļas sugu nelikumīgā tirdzniecība ir krasi palielinājusies. Tiek lēsts, ka organizētās noziedzības grupējumi šajā jomā ik gadu nopelna 8 līdz 20 miljardus eiro – tas nebūt neatpaliek no narkotiku kontrabandas, cilvēku un ieroču nelegālās tirdzniecības. Šāda situācija ne tikai apdraud dažu simbola statusu ieguvušu sugu izdzīvošanu, bet arī vairo korupciju, nodrošina finansējumu bruņotiem grupējumiem, prasa cilvēku upurus un laupa nabadzīgākajām kopienām tik ļoti nepieciešamos ienākumus.

CITES konvencija ir svarīgs instruments, kā kontrolēt savvaļas sugu nelegālo tirdzniecību, jo tās dalībnieki var noteikt juridiski saistošus pasākumus un vienoties par sankcijām pret valstīm, kuras nepilda pienākumus. ES kļuva par pilntiesīgu CITES konvencijas dalībnieci 2015. gadā. Konvencijas dalībnieku konferencē pilntiesīgā statusā tā piedalās pirmo reizi (kopā ar visām 28 dalībvalstīm).

ES allaž ir bijusi viena no lielākajām CITES konvencijas atbalstītājām un plāno arī turpmāk sniegt būtisku finansiālu atbalstu konvencijas pasākumiem un savvaļas augu un dzīvnieku aizsardzībai, īpaši Āfrikā.

 

Papildu informācija

Faktu lapa: ES nostāja ANO konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām dalībnieku 17. konferencē (CITES CoP17)

Pilns ES iesniegto priekšlikumu saraksts CITES konvencijas dalībnieku 17. konferencē

 

IP/16/3144

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos