Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime dėl laukinės gamtos apsaugos ES ragina sugriežtinti prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais taisykles

Briuselis, 2016 m. rugsėjo 23 d.

Rugsėjo 24 d. Johanesburge (Pietų Afrikos Respublika) prasidėsiančioje JT nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos šalių konferencijos 17-ajame susitikime (CITES CoP17) 182 šalių ir ES atstovai tarsis dėl apčiuopiamų priemonių tam tikroms vertingiausioms planetos rūšims geriau apsaugoti.

Pirmą kartą kaip visateisė CITES narė dalyvaujanti ES sieks, kad būtų priimtos griežtesnės tarptautinės kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais priemonės, kaip numatyta ES veiksmų plane dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais. Be to, ES tvirtai pasisako už tai, kad liktų galioti draudimas prekiauti dramblių iltimis.

2016 m. rugsėjo 24 d. – spalio 5 d. Johanesburge (Pietų Afrikos Respublika) vyksiantis JT nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos šalių konferencijos 17-asis susitikimas (CITES CoP17) – tai galimybė konvencijos šalims peržiūrėti, kaip įgyvendinama CITES konvencija, taikoma daugiau kaip 35 000 augalų ir gyvūnų ir skirta užtikrinti, kad prekyba jais būtų teisėta, atsekama ir tausi, taip pat priimti naujas teisiškai privalomas laukinės gamtos apsaugos priemones.

ES ir jos valstybėms narėms atstovaujantis už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella į Johanesburgo susitikimą vyksta su bendra pozicija ir plataus užmojo darbotvarke. ES siūlys imtis kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir su ja susijusia korupcija priemonių ir nustatyti tarptautinius prekybos medžioklės trofėjais standartus, kad tokia prekyba būtų įmanoma tik jei ji yra teisėta ir tausi. Taip pat bus siūloma į CITES papildyti jūrinių gyvūnų rūšimis (rykliais), medžių rūšimis (dalbergijomis) ir egzotinėmis naminių gyvūnų rūšimis (ropliais), o tam tikrų rūšių (papūgų ir žinduolių) apsaugą padidinti, nes jais tarptautiniu mastu prekiaujama netausiai arba neteisėtai.

Komisijos narys Karmenu Vella sakė: ES gali didžiuotis būdama pasaulinės kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais priešakyje. Manome, kad CITES šalių susitikimas yra puiki proga dar griežčiau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais bei su ja susijusia korupcija. Bendradarbiaudami su savo partnerėmis – kitomis CITES šalimis – sieksime įgyvendinti savo Kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą. Su kitomis šalimis siekiame suburti pasaulinį aljansą, kad laukiniai augalai ir gyvūnai būtų saugomi savo gyvenamosiose vietovėse, kad būtų blokuojami tranzito taškai ir būtų panaikinta neteisėta paklausa.

ES pritars tam, kad tarptautinė prekyba dramblių iltimis būtų ir toliau draudžiama, taip pat ragins priimti ne tik griežtas kovos su neteisėta prekyba dramblių iltimis priemones, bet ir aktyviai kovoti su neteisėta prekyba raganosių ragais, tigrais, žmogbeždžionėmis, skujuočiais ar dalbergijomis.

Šios ES pastangos yra platesnės kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais strategijos dalis. Šiemet ES priėmė išsamų Kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą, kurį iki 2020 m. bendrai įgyvendins ES institucijos ir valstybės narės.

 

Pagrindiniai faktai

Neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tinklas yra ketvirtas pagal dydį tarptautinis nusikaltėlių tinklas. Pastaraisiais metais neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais mastas stulbinamai išaugo. Apytikriais skaičiavimais, kasmet į organizuotų nusikalstamų grupių rankas patenka 8–20 mlrd. EUR, t. y. tiek pat, kiek į prekiautojų narkotikais, žmonėmis ir ginklais rankas. Tokia prekyba ne tik kelia grėsmę, kad išnyks kai kurios visiems gerai žinomos rūšys, bet ir skatina korupciją, yra karinių grupuočių pajamų šaltinis, kainuoja žmonėms gyvybę ir iš skurdesnių bendruomenių atima labai reikalingas pajamas.

CITES konvencija yra svarbi priemonė šiai neteisėtai prekybai pažaboti – konvencijos šalys gali priimti teisiškai privalomų priemonių ir susitarti dėl sankcijų šalims, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų. ES visateise CITES konvencijos nare tapo 2015 m. ir šiuo statusu kartu su visomis savo 28 valstybėmis narėmis šalių konferencijoje dalyvauja pirmą kartą.

ES buvo ir yra didelė CITES konvencijos rėmėja. Ji ketina ir toliau skirti apčiuopiamą finansinę paramą pagal konvenciją vykdomai veiklai ir laukinės gamtos apsaugai, ypač Afrikoje.

 

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. ES pozicija, kurios ji numato laikytis Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencijos 17-ajame susitikime

Išsamus CITES CoP17 pateiktų ES pasiūlymų sąrašas

 

IP/16/3144

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos