Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU vaatii tiukempia sääntöjä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan maailmanlaajuisessa luonnonsuojeluhuippukokouksessa

Bryssel 23. syyskuuta 2016

YK:n uhanalaisten lajien kauppaa koskevan yleissopimuksen osapuolten 17. konferenssissa (CITES CoP17) Etelä-Afrikan Johannesburgissa edustajat 182 maasta sekä EU:sta kokoontuvat 24. syyskuuta sopimaan konkreettisista toimenpiteistä, joilla voidaan paremmin suojella eräitä maapallon haavoittuvimmista eläin- ja kasvilajeista.

EU osallistuu konferenssiin ensimmäistä kertaa CITESin täysjäsenenä. Se tavoittelee entistä tiukempia kansainvälisiä toimia luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi asiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti. Se myös tukee voimakkaasti norsunluun kauppakiellon jatkamista.

YK:n uhanalaisten lajien kauppaa koskevan yleissopimuksen osapuolten 17. konferenssi (CITES CoP17) järjestetään 24. syyskuuta – 5. lokakuuta 2016 Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Sen aikana osapuolet tarkastelevat CITES-yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Tavoitteena on varmistaa, että yleissopimuksen piiriin kuuluvien yli 35 000 kasvi- ja eläinlajin kauppa on laillista, jäljitettävissä ja kestävän kehityksen mukaista, ja hyväksyä uusia sitovia toimia luonnonvaraisten lajien suojelemiseksi.

EU ja sen jäsenvaltiot, joita edustaa ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella, esiintyvät Johannesburgissa yhtenä rintamana edistämässä kunnianhimoista toimintasuunnitelmaansa. EU aikoo ehdottaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan ja siihen liittyvään korruptioon puuttumista ja metsästysmuistoja koskevien kansainvälisten standardien määrittelemistä. Näin halutaan varmistaa, että tällaista kauppaa käydään vain, jos se on sekä laillista että kestävän kehityksen huomioivaa. Lisäksi EU ehdottaa uusien meriympäristön lajien (hait), puulajien (ruusupuu) ja eksoottisten lemmikkieläinlajien (matelijat) sisällyttämistä CITES-yleissopimuksen piiriin tai niiden suojelun tehostamista (papukaijat ja nisäkkäät) sopimuksen puitteissa, koska niiden kansainvälinen kauppa on kestävän kehityksen vastaista tai laitonta.

Komissaari Vella totesi, että EU on ylpeä asemastaan maailman kärjessä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa. ”Mielestämme CITES-osapuolten konferenssi tarjoaa tilaisuuden koventaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ja sitä ruokkivan korruption vastaisia toimia. CITESin puitteissa teemme yhdessä kumppaneidemme kanssa työtä, jotta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskeva uusi EU:n toimintasuunnitelma voitaisiin panna kaikilta osin täytäntöön. Luomme maailman maiden välistä yhteenliittymää eläinten ja kasvien suojelemiseksi niiden omissa elinympäristöissä, kauttakulkupaikkojen tukkimiseksi ja laittoman kysynnän lopettamiseksi.”

EU aikoo erityisesti tukea norsunluun kansainvälisen kauppakiellon jatkamista ja vaatia, että käyttöön otetaan voimallisia toimenpiteitä, joilla torjutaan norsunluun laitonta kauppaa samoin kuin sarvikuonoja, tiikereitä, ihmisapinoita, muurahaiskäpyjä ja ruusupuuta vahingoittavaa laitonta kauppaa.

EU:n toimet ovat osa laajempaa toimintamallia luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi. Aiemmin tänä vuonna EU hyväksyi kattavan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevan toimintasuunnitelman, jota EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot toteuttavat yhdessä vuoteen 2020 asti.

 

Tausta

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ympärillä pyörii neljänneksi laajin kansainvälinen rikollisverkosto. Viime vuosina luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on kasvanut merkittävästi. Järjestäytyneiden rikollisryhmien käsiin päätyy vuosittain arviolta 8–20 miljardia euroa, eli liikutaan samoissa luvuissa kuin laittomassa huumausaine-, ihmis- ja asekaupassa. Laiton kauppa vaarantaa eräiden tunnusomaisten lajien säilymisen ja lisäksi ruokkii korruptiota, tuo rahoitusta puolisotilaallisille ryhmille, aiheuttaa ihmisuhreja ja vie köyhiltä yhteisöiltä kipeästi kaivattuja tuloja.

CITES-yleissopimus on tärkeä keino laittoman kaupan saamiseksi hallintaan, koska sen puitteissa voidaan toteuttaa oikeudellisesti sitovia toimia ja sopia niille maille koituvista seuraamuksista, jotka eivät noudata sitoumuksiaan. EU:sta tuli CITES-yleissopimuksen täysivaltainen osapuoli vuonna 2015. Se osallistuu ensimmäistä kertaa tässä ominaisuudessa osapuolten konferenssiin yhdessä kaikkien 28 jäsenvaltion kanssa.

EU on ollut CITES-yleissopimuksen tärkeä tukija ja aikoo jatkossakin antaa huomattavaa taloudellista tukea sekä yleissopimuksen mukaiseen toimintaan että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojeluun erityisesti Afrikassa.

 

Lisätietoja

Tietosivu: EU:n kanta luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) osapuolten 17. konferenssissa (CoP)

Täydellinen luettelo CITES CoP17 -konferenssille toimitetuista EU:n ehdotuksista

 

IP/16/3144

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos