Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL pöörab looduskeskkonna kaitsmist käsitleval ülemaailmsel tippkohtumisel põhitähelepanu looduslike liikidega kaubitsemise eeskirjade karmistamisele

Brüssel, 23. september 2016

24. septembril kohtuvad 182 riigi ja ELi esindajad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni osalistena 17. konverentsil Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis, et leppida kokku konkreetsetes meetmetes, mille abil paremini kaitsta planeedi kõige ohualtimaid liike.

EL osaleb esimest korda CITESi täieõigusliku liikmena ja soovib võtta looduslike liikidega kaubitsemise vastaseid rangemaid rahvusvahelisi meetmeid, mis on kooskõlas looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks koostatud ELi tegevuskavaga. Euroopa Liit toetab kindlalt elevandiluuga kaubitsemise keelu püsimajäämist.

Konventsiooni CITES osaliste 17. konverents toimub 24. septembrist kuni 5. oktoobrini 2016 Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis. Konverentsil vaadatakse läbi CITESi rakendamine, et kontrollida, kas konventsiooniga hõlmatud enam kui 35 000 taime- ja loomaliigiga kauplemine on seaduslik, jälgitav ja jätkusuutlik, ning kehtestada uued siduvad looduskeskkonnakaitse meetmed.

EL ja selle liikmesriigid, keda esindab keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella, osalevad Johannesburgi konverentsil ühisrindenda ja ambitsioonika tegevuskavaga. ELi ettepanekud hõlmavad looduslike liikidega kaubitsemist ja sellega seotud korruptsiooni ning rahvusvaheliste standardite kindlaksmääramist jahitrofeedega kauplemise puhul, et tagada sellise kauplemise seaduslikkus ja jätkusuutlikkus. Samuti teeb komisjon ettepaneku lisada CITESi konventsiooni täiendavad mere- (haid), puidu- (dalbergia) ja eksootiliste lemmikloomade (roomajad) liigid või tõhustada nende kaitset (papagoid ja imetajad) CITESi konventsiooni raames, kuna nende puhul on jätkusuutmatu ja ebaseaduslik rahvusvaheline kaubitsemine väga levinud.

Volinik Vella märkis: „ELil on au olla looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitluse valdkonnas maailmas esirinnas. CITESi osaliste konverents on võimalus karmistada võitlust looduslike liikidega kaubitsemise ja seda soodustava korruptsiooni vastu. CITESi kaudu teeme koostööd oma partneritega, et rakendada uut looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks koostatud ELi tegevuskava. Ühendame kogu maailma riikide jõupingutused, et kaitsta elusloodust selle looduslikus elupaigas, sulgedes transiidikoridorid ja likvideerides ebaseadusliku nõudluse.“

Eelkõige toetab EL elevandiluuga rahvusvahelise kaubitsemise keelu püsimajäämist ning soovib võtta rangeid meetmeid ninasarvikute, tiigrite, inimahvide, soomusloomade ja dalbergia puiduga kaubitsemise vastu.

ELi jõupingutused moodustavad osa laiemast lähenemisviisist ebaseadusliku looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks. Käesoleva aasta alguses jõudis EL kokkuleppele ulatuslikus looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks koostatud tegevuskavas, mida ELi institutsioonid ja liikmesriigid rakendavad ühiselt kuni aastani 2020.

 

Taustteave

Looduslike liikidega kaubitsemine moodustab suuruselt neljanda rahvusvahelise kuritegeliku võrgustiku. Viimastel aastatel on looduslike liikidega kaubitsemine hüppeliselt kasvanud. Organiseeritud kuritegelike rühmituste käest käib aastas hinnanguliselt läbi 8–20 miljardit eurot, mis on umbes sama palju, nagu uimasti-, inim- ja relvakaubitsemisest saadav tulu. Selline kaubitsemine ei ohusta mitte ainult mõne sümboliks saanud liigi püsimajäämist, vaid tekitab ka korruptsiooni, on sissetulekuallikaks relvarühmitustele, nõuab inimohvreid ja jätab vaesemad kogukonnad ilma vajalikust sissetulekust.

Konventsioon CITES on oluline vahend, mis aitab haarata kontrolli ebaseadusliku kaubitsemise üle ning selle raames saab võtta õiguslikult siduvaid meetmeid ja leppida kokku sanktsioonides nende riikide suhtes, kes ei pea oma kohustustest kinni. EL sai konventsiooni CITES täieõiguslikuks osaliseks 2015. aastal. Lisaks konverentsil esmakordselt nimetatud rollis osalevale ELile võtavad sellest osa ka selle 28 liikmesriiki.

EL on olnud CITESi konventsiooni suurtoetaja ning kavatseb ka edaspidi anda märkimisväärset rahalist toetust nii konventsiooniga seotud tegevuse kui ka looduslike liikide kaitse jaoks (eelkõige Aafrikas).

 

Lisateave

Teabeleht: ELi seisukoht ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste 17. konverentsil

Konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil ELi poolt esitatud ettepanekute täielik nimekiri

 

IP/16/3144

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos