Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU opfordrer til yderligere stramning af reglerne for handel med vilde dyr og planter på det globale topmøde om bevarelse af vilde dyr og planter

Bruxelles, den 23. september 2016

Den 24. september vil repræsentanter for 182 lande og EU samles til den 17. konference for parterne i FN's konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Johannesburg i Sydafrika. Her vil de vedtage en række konkrete initiativer til bedre beskyttelse af nogle af jordens mest værdifulde arter.

EU er for første gang med som fuldt medlem af CITES og vil tale for en strengere international kurs over for ulovlig handel med vilde dyr og planter i overensstemmelse med EU's handlingsplan om ulovlig handel med vilde dyr og planter. Bl.a. går EU stærkt ind for det fortsatte forbud mod handel med elfenben.

Den 17. konference for parterne i CITES (CoP17) løber af stablen mellem den 24. september og den 5. oktober. Den giver deltagerne mulighed for at se på gennemførelsen af CITES-konventionen – som omfatter mere end 35 000 plante- og dyrearter – og dermed sikre, at handelen er lovlig, sporbar og bæredygtig. Det er også målet med konferencen at vedtage nye, bindende foranstaltninger til beskyttelse af vilde dyr og planter.

EU og dets medlemslande, repræsenteret af kommissæren for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, tager til Johannesburg for at tale med én stemme for en ambitiøs dagsorden. Denne dagsorden indeholder bl.a. forslag om bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og den korruption, der følger med, og om fastlæggelse af internationale standarder for handel med jagttrofæer, som skal sikre, at denne handel kun kan finde sted, hvis den er både lovlig og bæredygtig. EU foreslår desuden at lade flere havdyr (hajer), træsorter (rosentræ) og eksotiske kæledyrsarter (krybdyr) være omfattet af CITES og at forbedre visse dyrearters beskyttelse (papegøjer og pattedyr) under CITES, da de er genstand for ikke-bæredygtig eller ulovlig international handel.

Kommissær Vella udtaler: "EU er stolt af at være én af dem, der fører an i den globale kamp mod ulovlig handel med vilde dyr. Vi ser CITES CoP17 som en mulighed for at slå endnu hårdere ned på ulovlig handel med vilde dyr og planter og den korruption, der nærer denne handel. Via CITES vil vi samarbejde med vores partnere om at gennemføre handlingsplanen for vilde dyr og planter, den såkaldte Wildlife Action Plan, fuldt ud. Vi er ved at opbygge en verdensomspændende alliance af lande, der har viljen til at beskytte vilde dyr og planter, afskære transitvejene og udrydde den ulovlige efterspørgsel."

EU vil især støtte det fortsatte forbud mod handel med elfenben og skubbe på for at få vedtaget en stærk og målrettet indsats mod handel med elfenben og mod ulovlig handel, der berører næsehorn, tigre, menneskeaber, skældyr og rosentræ.

EU's initiativ er en del af en bredere strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter. EU har tidligere på året vedtaget en omfattende handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, som vil blive gennemført i fællesskab af EU-institutionerne og medlemslandene frem til 2020.

 

Baggrund

Ulovlig handel med vilde dyr og planter udgør det fjerdestørste internationale kriminelle netværk, og der er i de seneste år sket en drastisk stigning i denne handel. Det skønnes, at organiserede kriminelle grupper årligt omsætter for mellem 8 og 20 milliarder euro ved disse aktiviteter, der nu har et omfang på linje med menneskehandel og ulovlig handel med narkotika og våben. Det er ikke alene en trussel mod overlevelsen for visse arter med høj symbolværdi, det medfører også korruption, finansiering af militsgrupper og tab af menneskeliv og fratager fattige befolkningsgrupper en hårdt tiltrængt indtægt.

CITES-konventionen er et vigtigt middel til at få kontrol med den ulovlige handel, fordi parterne kan vedtage juridisk bindende foranstaltninger og indføre sanktioner mod lande, der ikke lever op til deres forpligtelser. EU blev fuldgyldig CITES-partner i 2015 og deltager nu for første gang i denne egenskab i konferencen sammen med alle 28 EU-medlemslande.

EU har været en vigtig fortaler for CITES-konventionen og vil fortsat yde betydelig finansiel støtte både til CITES-aktiviteter og til beskyttelsen af vilde dyr og planter, særligt i Afrika.

 

Læs mere

Faktablad: EU's fælles holdning ved den 17. konference mellem parterne i FN-konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

Fuldstændig liste over forslag stillet af EU til CITES CoP17

 

IP/16/3144

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos