Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU se na celosvětové konferenci o ochraně volně žijících živočichů a rostlin postaví za zpřísnění obchodu s ohroženými druhy

Brusel 23. září 2016

Dne 24. září se na 17. konferenci smluvních stran úmluvy OSN o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v Johannesburgu sejdou zástupci 182 zemí spolu s EU, aby se dohodli na konkrétních opatřeních pro lepší ochranu některých z nejvíce ohrožených druhů na planetě.

Evropská unie, která se zasedání úmluvy CITES poprvé zúčastní jako její řádný člen, se v souladu se svým akčním plánem chystá prosadit přísnější mezinárodní opatření proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Důrazně podporuje mimo jiné trvání zákazu obchodu se slonovinou.

Sedmnácté zasedání konference smluvních stran úmluvy OSN o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) se bude konat ve dnech 24. září až 5. října 2016 v jihoafrickém Johannesburgu. Účastníci fóra přezkoumají naplňování úmluvy CITES, která se týká více než 35 000 druhů rostlin a živočichů, přičemž snahou je, aby obchod s těmito druhy byl legální a udržitelný. Zároveň přijmou nová závazná opatření na jejich ochranu.

Evropská unie a její členské státy, zastoupené komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vellou, v Johannesburgu představí společný ambiciózní plán. Navrhnou řešit nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a s ním spojenou korupci a stanovit mezinárodní normy obchodu s loveckými trofejemi, tak aby byl takový obchod možný, jen pokud je legální a zároveň udržitelný. Navrhuje také rozšířit ochranu na další mořské druhy (žraloky), druhy dřeva (palisandr) a exotická zvířata pro zájmový chov (plazy), respektive zvýšit ochranu druhů (papoušků a savců), které jsou obětí nelegálního nebo neudržitelného mezinárodního obchodu.

Komisař Vella prohlásil: „Evropská unie je pyšná, že patří mezi lídry v boji proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy a rostlinami. Konference smluvních stran úmluvy CITES je příležitostí v boji proti tomuto obchodu a korupci, která jej živí, přitvrdit. Jejím prostřednictvím se spolu se svými partnery pokusíme akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy naplnit v celém jeho rozsahu. Budujeme globální alianci, abychom volně žijící a planě rostoucí druhy ochránili přímo v místě jejich výskytu, uzavřeli tranzitní body a eliminovali ilegální poptávku“.

Evropská unie bude zejména trvat na tom, aby se zachoval zákaz mezinárodního obchodu se slonovinou a přijala přísnější opatření, jež by bránila jak obchodu se slonovinou, tak obchodu s nosorožci, tygry, lidoopy, luskouny a palisandrem.

Tyto snahy EU jsou součástí širšího postoje k boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. V souladu s ním se EU letos dohodla na komplexním akčním plánu pro boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který budou orgány EU a členské státy společně provádět až do roku 2020.

 

Souvislosti

Ilegální obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy představuje čtvrtou největší mezinárodní zločineckou síť. Jeho objem v posledních letech prudce vzrostl. Rukama organizovaných zločineckých skupin podle odhadů projde ročně 8 až 20 miliard EUR, což obchod s volně žijícími druhy staví na roveň obchodu s drogami, lidmi a zbraněmi. Nejen že je tak ohroženo přežití některých významných druhů; ilegální obchod s sebou nese korupci, pomáhá financovat různé ozbrojené skupiny, žádá si lidské oběti a připravuje chudší komunity o velmi potřebné příjmy.

Na základě úmluvy CITES lze přijímat právně závazná opatření a ukládat sankce zemím, které neplní své závazky, což z ní činí důležitý nástroj, jak dostat ilegální obchod pod kontrolu. Evropská unie se stala řádným členem úmluvy CITES v roce 2015. Konference smluvních stran spolu se všemi 28 členskými státy se jako taková účastní poprvé.

Evropská unie patří k hlavním zastáncům úmluvy CITES a hodlá opatření z ní vycházející i ochranu volně žijících druhů, zejména v Africe, nadále finančně podporovat.

 

Další informace

Informativní přehled: postoj EU pro 17. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

Úplný seznam návrhů předložených EU na 17. zasedání konference smluvních stran úmluvy CITES

 

IP/16/3144

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos