Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Zrušenie roamingových poplatkov v EÚ v roku 2017: Komisia uplatní nový prístup tak, aby zo zrušenia roamingových poplatkov profitovali všetci Európania

Brusel 21. september 2016

Ako oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie, členovia kolégia dnes rokovali o revidovanom znení pravidiel potrebných na to, aby sa predišlo zneužívaniu v súvislosti s odstránením roamingových poplatkov naplánovaným na jún 2017.

Kolégium dnes diskutovalo o novom prístupe k zásade primeraného využívania a súhlasilo, že by sa na spotrebiteľov nemali vzťahovať žiadne časové ani objemové obmedzenia pri používaní ich mobilných zariadení v zahraničí v rámci EÚ. Tento nový prístup zároveň poskytuje operátorom efektívny mechanizmus zabezpečenia proti prípadnému zneužívaniu.

Tento nový mechanizmus bude vychádzať zo zásady miesta pobytu alebo stabilných väzieb európskeho spotrebiteľa na konkrétny členský štát EÚ (napríklad častá a dostatočne dlhá prítomnosť spotrebiteľa v členskom štáte poskytovateľa roamingu).

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Parlament a Rada súhlasili s našim návrhom na zrušenie roamingových poplatkov pre občanov, ktorí cestujú v rámci EÚ. Spoločne musíme zabezpečiť nízke ceny pre používateľov mobilných zariadení v celej Európe, aby mohli naplno využívať nové mobilné služby. Iný vývoj by európski spotrebitelia neakceptovali.“

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: „Opatrenia Komisie v oblasti roamingových cien prinášajú európskym spotrebiteľom pozitívne výsledky.Vďaka dnešnému návrhu budeme môcť zrušiť roamingové poplatky od 15. júna 2017 pre všetkých, ktorí pravidelne cestujú v EÚ, a zároveň zabezpečiť, aby operátori mali k dispozícii nástroje na ochranu proti prípadnému zneužívaniu pravidiel.“

Kolégium komisárov diskutovalo o navrhovaných pravidlách, ktoré umožnia všetkým cestujúcim používajúcim SIM kartu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo na ktorý majú stabilné väzby, používať ich mobilné zariadenie v ktorejkoľvek inej krajine EÚ za rovnakých podmienok ako doma.

Ako príklad ľudí so „stabilnými väzbami“ možno uviesť pracovníkov, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia, občanov, ktorí žijú v zahraničí, ale pravidelne navštevujú svoju domovskú krajinu, alebo študentov programu Erasmus. Európania budú platiť za hovory, textové správy alebo pripojenie na internet zo svojich mobilných zariadení rovnaké ceny ako vo svojej krajine a budú mať neobmedzený prístup k ostatným prvkom svojich predplatených mobilných služieb (napr. k mesačným dátovým balíkom).

Kolégium komisárov prijme konečný návrh 15. decembra 2016 po tom, čo sa k nemu vyjadria BEREC (Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie), členské štáty a všetky zainteresované strany.

 

Silné záruky pre operátorov

1) Záruky proti zneužívaniu sú založené na uvedení miesta pobytu alebo stabilných väzieb na inú krajinu EÚ

Roaming je určený pre ľudí, ktorí sú na cestách. Nový návrh umožňuje operátorom preveriť typické spôsoby využívania mobilných služieb, aby sa predišlo zneužívaniu politiky roamingu za domáce ceny. Medzi kritériá, ktoré im v tom pomôžu, patrí:

– zanedbateľná úroveň využívania mobilných služieb v domovskej krajine v porovnaní s ich využívaním v rámci roamingu,

– dlhodobé nevyužívanie určitej SIM karty v spojení s obdobiami, keď sa používa najmä (aj keď nie výlučne) na roaming,

– predplatené služby na viacerých SIM kartách a ich postupné používanie tým istým zákazníkom pri roamingu.

V takýchto prípadoch budú operátori musieť na danú situáciu upozorniť používateľov. Len, ak sú splnené tieto podmienky, budú môcť operátori účtovať malé príplatky (Komisia navrhla ich maximálnu výšku na 0,04 €/min. hovoru, 0,01 €/SMS a 0,0085 €/MB). V prípade sporu musí operátor začať uplatňovať postupy riešenia sťažností. Ak spor naďalej trvá, zákazník sa môže obrátiť na regulačný orgán príslušného štátu, ktorý vec urovná.

Zneužívanie by mohol predstavovať aj hromadný nákup a následný predaj SIM kariet na trvalé používanie mimo krajiny, v ktorej ich operátor vydal. V takých prípadoch operátor bude môcť prijať okamžité a primerané opatrenia, pričom musí zároveň informovať príslušný regulačný orgán.

 

2) Záruky v prípade výnimočných okolností na domácich trhoch

V prípade zvýšenia cien na trhu konkrétnej krajiny alebo iných nepriaznivých účinkov na zákazníkov na tomto trhu môžu operátori prestať uplatňovať politiku roamingu za domáce ceny, a ak dostanú povolenie príslušného regulačného orgánu, dočasne uplatňovať už uvedené malé príplatky (v maximálnej výške podľa návrhu Komisie – 0,04 €/min. hovoru, 0,01 €/SMS a 0,0085 €/MB). Operátori pritom budú musieť preukázať, že politika roamingu za domáce ceny ohrozila ich model poplatkov za domáce služby.

 

Súvislosti

Komisia sa už desať rokov usiluje o zníženie príplatkov, ktoré telekomunikační operátori účtujú svojim zákazníkom vždy, keď prekročia hranice a používajú svoje mobilné zariadenia, či už na dovolenke alebo počas služobných ciest. Od roku 2007 sa ceny roamingu znížili o viac ako 90 %. V roku 2015 sa Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie dohodli na zrušení roamingových poplatkov pre tých, ktorí pravidelne cestujú v EÚ. Politika roamingu za domáce ceny zabezpečí, že zákazníkom budú bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sú práve na cestách, účtované od júna 2017 rovnaké ceny, aké platia svojmu mobilnému operátorovi vo svojej krajine.

 

IP/16/3111

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar