Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Afschaffing van roamingtarieven in de EU in 2017: Commissie geeft haar fiat aan nieuwe aanpak om roamingtarieven af te schaffen voor alle Europeanen

Brussel, 21 september 2016

Zoals aangekondigd door voorzitter Juncker in zijn toespraak over de staat van de Unie hebben de leden van het college vandaag een nieuw ontwerp besproken van de regels die nodig zijn om misbruik van de afschaffing van roamingtarieven in juni 2017 te voorkomen.

Vandaag besprak het college een nieuwe benadering voor het beginsel van redelijk gebruik en daarbij is beslist dat er voor consumenten geen beperkingen qua tijd of volume mogen bestaan wanneer zij hun mobiele toestellen gebruiken in het EU-buitenland. Tegelijkertijd biedt de nieuwe aanpak mobiele providers solide waarborgen om zich tegen mogelijk misbruik te beschermen.

Dit nieuwe mechanisme zal gestoeld zijn op het beginsel van woonplaats of duurzame banden van consumenten met een lidstaat van de EU (zoals frequente en aanzienlijke aanwezigheid in de lidstaat van de roamingprovider).

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt: "Parlement en Raad zijn het eens met ons voorstel om een eind te maken aan roamingkosten voor reizigers binnen de EU. Samen moeten we zorgen voor lage prijzen voor gebruikers in heel Europa, om nieuwe mobiele diensten ten volle te kunnen gebruiken. De Europese consumenten zouden het niet anders willen."

Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "De maatregelen van de Commissie tegen roamingkosten hebben resultaten opgeleverd voor de Europese consument. Met het huidige ontwerp kunnen we de roamingtarieven vanaf 15 juni 2017 afschaffen voor alle mensen die periodiek reizen binnen de EU, en ervoor zorgen dat mobiele providers de nodige instrumenten hebben om zich te beschermen tegen misbruik van de regels."

Het college van commissarissen heeft ontwerpregels besproken die ervoor zorgen dat alle reizigers met een SIM-kaart van een lidstaat waar zij wonen of waarmee zij duurzame banden hebben hun mobiele toestellen in alle andere EU-landen op dezelfde manier als thuis kunnen gebruiken.

Mensen met "duurzame banden" zijn bijvoorbeeld pendelaars, expats die vaak aanwezig zijn in hun thuisland of Erasmusstudenten. Europeanen zullen tegen binnenlands tarief kunnen bellen, sms’en of surfen en volledige toegang hebben tot de andere delen van hun mobiele abonnement (bv. maandelijkse databundel).

Het college van Commissarissen neemt het definitieve voorstel uiterlijk op 15 december 2016 aan, op basis van de feedback van Berec (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie), de lidstaten en alle betrokken partijen.

 

Sterke garanties voor providers

1) Garanties tegen misbruik op grond van woonplaats of duurzame banden met een EU-land

Roaming is voor reizigers. Met het nieuwe voorstel kunnen providers gebruikspatronen controleren om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van het "roam like at home"-mechanisme. Een niet-uitputtende lijst van criteria omvat:

- verwaarloosbaar binnenlands verkeer ten opzichte van het roamingverkeer;

- lange inactiviteit van een SIM-kaart die hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, bij roaming wordt gebruikt;

- aanschaf en opeenvolgend gebruik van verschillende SIM-kaarten door dezelfde klant bij roaming.

In dergelijke gevallen zullen de providers hun gebruikers moeten waarschuwen. Pas wanneer die voorwaarden zijn vervuld, mogen providers kleine toeslagen verlangen (de Commissie stelde een maximum voor van €0,04/min per oproep, €0,01/sms and €0,0085/MB). In geval van onenigheid moet de provider een klachtenprocedure in werking stellen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de klant een klacht indienen bij de nationale regelgevende instantie die de zaak zal afwikkelen.

Ook de massale aankoop en doorverkoop van SIM-kaarten voor permanent gebruik buiten het land van de provider van de kaarten kan op misbruik wijzen. In dergelijke gevallen mag de provider onmiddellijke en evenredige maatregelen treffen en moet hij de nationale regelgevende instantie inlichten.

 

2) Waarborgen in geval van uitzonderlijke omstandigheden op de nationale markten

In het geval van prijsstijgingen op een specifieke markt of andere negatieve effecten voor hun binnenlandse klanten, kunnen providers uit de "roam like at home"-regeling stappen en, als ze daarvoor groen licht krijgen van de nationale regelgevende instantie, tijdelijk dezelfde kleine toeslagen van hun klanten verlangen (de Commissie stelde een maximum voor van €0,04/min per oproep, €0,01/sms and €0,0085/MB). Providers zullen wel moeten aantonen dat "roam like at home" hun binnenlands tariefmodel in gevaar dreigde te brengen.

 

Achtergrond

Al tien jaar ijvert de Commissie voor het verlagen van de toeslagen die klanten aan telecomaanbieders moeten betalen wanneer zij voor zaken of vakantie in het buitenland zijn en daar hun mobiele toestellen gebruiken. Sinds 2007 zijn de roamingtarieven met meer dan 90 % gedaald. In 2015 gingen het Europees Parlement en de Raad op basis van een voorstel van de Commissie akkoord met de afschaffing van roamingtarieven voor mensen die periodiek reizen binnen de EU. "Roam like at home", waarbij gebruikers overal in de EU binnenlandse prijzen betalen, wordt in juni 2017 werkelijkheid voor alle Europese reizigers.

 

Questions and Answers

 

IP/16/3111

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar