Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Viesabonēšanas maksas atcelšana ES 2017. gadā: Komisija vienojas par jaunu pieeju, lai šo maksu vairs neizjustu neviens Eiropas iedzīvotājs

Briselē, 2016. gada 21. septembrī

Kā savā runā par stāvokli Savienībā paziņoja Komisijas priekšsēdētājs Junkers, šodien Eiropas komisāri apsprieda pārskatīto noteikumu projektu, kas nepieciešami, lai nepieļautu ļaunprātīgu rīkošanos ar viesabonēšanas maksu, kas no 2017. gada jūnija tiks atcelta.

Šodien komisāri pārrunāja jaunu pieeju godīgas izmantošanas principam un vienojās, ka patērētājiem nedrīkst noteikt ierobežojumus tam, kad un cik intensīvi viņi izmanto savas mobilās ierīces citās ES valstīs. Tajā pašā laikā šī jaunā pieeja ietver spēcīgu aizsardzības mehānismu operatoriem pret iespējamu ļaunprātību.

Jaunā mehānisma pamatā ir patērētāja dzīvesvieta vai iespējamās stabilās saites ar kādu ES dalībvalsti (piemēram, bieža un būtiska klātbūtne viesabonēšanas pakalpojuma sniedzēja dalībvalstī).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: "Parlaments un Padome piekrita mūsu priekšlikumam atcelt viesabonēšanas maksu ceļotājiem ES. Kopā mums jāpanāk zemas cenas lietotājiem visā Eiropā, lai maksimāli izmantotu jaunus mobilo sakaru pakalpojumus. Pretējā gadījumā Eiropas patērētāji šādas pārmaiņas nepieņemtu."

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Etingers teica: "Komisijas lēmums par viesabonēšanas cenām pieņemts Eiropas patērētāju labā.Šodien pieņemtais noteikumu projekts nodrošinās, ka no 2017. gada 15. jūnija viesabonēšanas maksa tiks atcelta visiem cilvēkiem, kuri periodiski ceļo Eiropas Savienībā, vienlaikus gādājot, lai operatoriem būtu aizsardzības līdzekļi pret šo noteikumu pārkāpumiem."

Komisāri apsprieda noteikumu projektu, kas visiem ceļotājiem, kuri izmanto SIM karti, kas iegādāta dalībvalstī, kurā viņi dzīvo vai ar kuru viņiem ir stabilas saites, ļaus izmantot viņu mobilo ierīci jebkurā citā ES valstī tieši tā, it kā viņi būtu mājās.

Minētās stabilās saites ir, piemēram, svārstmigrantiem, ekspatriantiem, kuri bieži ir savā dzimtenē, un erasmusiešiem. Eiropas iedzīvotāji maksās iekšzemes cenas par savas mobilās ierīces izmantošanu zvaniem, īsziņām un piekļuvei internetam, un viņiem būs pieejami arī visi pārējie pakalpojumi, kuri ietilpst viņu mobilo sakaru abonementā (piemēram, tarifu plānā iekļautais ikmēneša datu apjoms).

Saņēmuši atsauksmes no BEREC (Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes), dalībvalstīm un visām ieinteresētajām personām, komisāri līdz 2016. gada 15. decembrim pieņems galīgo priekšlikumu.

 

Spēcīgi aizsargpasākumi operatoriem

1) Pret ļaunprātīgu izmantošanu vērsti aizsargpasākumi, kuru pamatā ir dzīvesvieta un pastāvīgās saites ar ES dalībvalsti

Viesabonēšana paredzēta ceļotājiem. Jaunais projekts ļauj operatoriem pārbaudīt lietošanas shēmu, lai nepieļautu, ka "viesabonēšana kā mājās" tiek izmantota ļaunprātīgi. Šeit ir daži no kritērijiem:

-      iekšzemes datplūsma ir nenozīmīga salīdzinājumā ar viesabonēšanas datplūsmu;

-      ilgstoša SIM kartes bezdarbība, un tā lielākoties, ja ne vienīgi, tiek izmantota viesabonējot;

-      viens un tas pats patērētājs abonē un secīgi izmanto vairākas SIM kartes viesabonējot.

Šādos gadījumos operatoriem būs lietotāji jābrīdina. Vienīgi tad, ja būs izpildīti šie nosacījumi, operatori varēs noteikt nelielu papildmaksu (Komisija ierosināja augstākais €0,04 par minūti zvana, €0,01/SMS un €0,0085/MB). Domstarpību gadījumā operatoram jābūt izveidotām sūdzību izskatīšanas procedūrām. Ja domstarpības saglabājas, patērētājs var iesniegt sūdzību valsts regulatīvajai iestādei, kura tad panāks izlīgumu.

Ļaunprātīga rīcība varētu būt saistīta arī ar milzīga skaita SIM karšu iegādi un tālākpārdošanu pastāvīgai izmantošanai ārpus valsts, kurā reģistrēts operators, kas tās izdevis. Tādos gadījumos operators drīkstēs nekavējoties veikt samērīgus pasākumus, par to informējot valsts regulatīvo iestādi.

 

2) Aizsargpasākumi gadījumos, ja ir ārkārtas apstākļi iekšzemes tirgū

Ja konkrētā tirgū pieaug cenas vai ir kādas citas negatīvas sekas vietējiem patērētājiem, operatori drīkst neievērot "viesabonēšanas kā mājās" noteikumu, lai uz laiku noteiktu to pašu nelielo papildmaksu (Komisija ierosināja augstākais €0,04 par zvana minūti, €0,01/SMS un €0,0085/MB) ar nosacījumu, ka to atļāvusi valsts regulatīvā iestāde. Operatoriem būs jāsagādā pierādījumi, kas apliecina, ka "viesabonēšana kā mājās" ir apdraudējusi iekšzemes tarifikācijas modeli.

 

Konteksts

Desmit gadus Komisija ir strādājusi, lai samazinātu papildmaksu, ko telesakaru operatori saviem klientiem prasa ik reizi, kad tie izmanto mobilo ierīci atpūtas vai darījumu braucienos citās ES valstīs. Kopš 2007. gada viesabonēšanas cenas ir sarukušas par vairāk nekā 90 %. 2015. gadā, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome vienojās, ka viesabonēšanas maksa jāatceļ tiem, kuri periodiski ceļo Eiropas Savienībā. "Viesabonēšana kā mājās" (kad patērētāji maksā iekšzemes cenas neatkarīgi no tā, uz kuru ES valsti viņi ceļo) no 2017. gada jūnija kļūs par visu ceļojošo Eiropas iedzīvotāju ikdienu.

 

Questions and Answers

 

IP/16/3111

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar