Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2017 metais Europos Sąjungoje nebeliks tarptinklinio ryšio mokesčių. Komisijoje susitarta dėl naujos pozicijos, kurios laikantis tai taptų realybe visiems Europos Sąjungos gyventojams

Briuselis, 2016 m. rugsėjo 21 d.

Kaip savo pranešime apie Sąjungos padėtį skelbė Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris, šiandien Kolegijos nariai aptarė patikslintą taisyklių, kurių reikia norint užtikrinti, kad būtų laiku išvengta piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimu 2017 m. birželio mėn., projektą.

Šiandien Komisijos narių kolegija aptarė naują poziciją dėl sąžiningo naudojimo principo ir susitarė, kad vartotojams, besinaudojantiems savo mobiliaisiais prietaisais kitose ES šalyse, neturėtų būti nustatyta jokių apribojimų dėl laiko ar apimties. Be to, laikantis naujosios pozicijos užtikrinama, kad operatoriams būtų taikomas patikimas apsaugos nuo galimo piktnaudžiavimo mechanizmas.

Šis naujas mechanizmas bus pagrįstas Europos Sąjungos vartotojo gyvenamosios vietos arba nenutrūkstamų ryšių su kuria nors ES valstybe nare (pavyzdžiui, kai dažnai daug laiko būnama tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo valstybėje narėje) principu.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas pareiškė: „Europos Parlamentas ir Taryba pritarė mūsų pasiūlymui panaikinti Europos Sąjungoje keliaujantiems asmenims taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius. Kad galėtume visapusiškai naudotis naujomis judriojo ryšio paslaugomis, visi kartu turime vartotojams visoje Europoje garantuoti nedideles kainas. Kitaip Europos vartotojai to nesuprastų.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris teigė: „Komisijos veiksmai dėl tarptinklinio ryšio mokesčių teikia naudos Europos Sąjungos vartotojams. Šiandien priimtu taisyklių projektu užtikrinama, kad 2017 m. birželio 15 d. galėtume panaikinti visiems asmenims, kurie nuolat keliauja ES, taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius, ir kartu garantuojama, kad operatoriai turės apsaugos nuo piktnaudžiavimo taisyklėmis priemonių.“

Komisijos narių kolegija aptarė taisyklių projektą, kuriuo bus suteikta galimybė visiems keliautojams, besinaudojantiems valstybės narės, kurioje jie gyvena arba su kuria jie turi nenutrūkstamų ryšių, operatoriaus SIM kortele, bet kurioje kitoje ES šalyje naudotis savo mobiliuoju prietaisu tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir savo šalyje.

Nenutrūkstamų ryšių galėtų turėti, pavyzdžiui, į darbą užsienyje važinėjantys darbuotojai, užsienyje gyvenantys piliečiai, kurie dažnai būna savo šalyje, arba pagal programą „Erasmus“ į užsienį išvykę studentai. Už skambučius, trumpąsias žinutes ar naršymą internete naudojantis savo mobiliaisiais prietaisais Europos Sąjungos gyventojai mokės vietos kainomis, be to, jie galės be apribojimų naudotis visomis kitomis su savo abonementu susijusiomis paslaugomis (pavyzdžiui, gauti mėnesio duomenų paketą).

Gavusi grįžtamąją informaciją iš Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI), valstybių narių ir visų suinteresuotųjų subjektų, Komisijos narių kolegija galutinį pasiūlymą priims iki 2016 m. gruodžio 15 d.

 

Operatoriams numatytos patikimos apsaugos priemonės

1) Apsaugos nuo piktnaudžiavimo gyvenamosios vietos arba nenutrūkstamų ryšių su ES šalimi principu priemonės

Tarptinklinis ryšys skirtas keliautojams. Naujajame projekte operatoriams numatyta galimybė įvertinti naudojimosi paslaugomis tendencijas, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis mechanizmu. Nebaigtinis sąrašas apima tokius kriterijus:

– vietos duomenų srautas, palyginti su tarptinklinio ryšio duomenų srautu, yra nežymus;

– SIM kortele nesinaudojama ilgą laiką ir tai susiję su tuo, kad ji daugiausia, o galbūt ir išimtinai, naudojama tarptinklinio ryšio paslaugoms;

– tas pats klientas turi ne vieną abonementą ir tarptinklinio ryšio paslaugoms naudoja keletą SIM kortelių.

Tokiais atvejais operatoriai turės įspėti savo vartotojus. Tik esant šioms sąlygoms operatoriai galės taikyti nedidelius papildomus mokesčius (Komisija pasiūlė tokias didžiausias kainas: 0,04 EUR už skambučio minutę, 0,01 EUR už trumpąją žinutę ir 0,0085 EUR už MB). Ginčų atvejams operatoriaus turi būti nustatyta apskundimo procedūra. Nepavykus išspręsti ginčo, klientas gali pateikti skundą nacionalinei reguliavimo institucijai, o ši priima sprendimą.

Pažeidimai taip pat galėtų būti susiję su masinių SIM kortelių pirkimu ir perpardavimu, kad jas būtų galima nuolat naudoti už šalies, kurioje yra jas išduodantis operatorius, ribų. Tokiu atveju operatorius galės nedelsdamas imtis proporcingų priemonių, apie tai informavęs nacionalinę reguliavimo instituciją.

 

2) Apsaugos priemonės, taikomos vietos rinkose susiklosčius išimtinėms aplinkybėms

Konkrečioje rinkoje padidėjus kainoms arba vietos klientams patyrus kitokio pobūdžio neigiamą poveikį, operatoriai gali netaikyti nuostatos dėl tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis ir, gavę nacionalinio reguliuotojo leidimą, laikinai taikyti tuos pačius nedidelius papildomus mokesčius (Komisija pasiūlė tokias didžiausias kainas: 0,04 EUR už skambučio minutę, 0,01 EUR už trumpąją žinutę ir 0,0085 EUR už MB). Operatoriai turės pateikti įrodymų, kad dėl tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis kyla grėsmė jų vietos apmokestinimo už paslaugas modeliui.

 

Pagrindiniai faktai

Jau dešimtmetį Europos Komisija stengiasi sumažinti papildomus mokesčius, kuriuos telekomunikacijų operatoriai taiko savo klientams kaskart, kai išvykę iš šalies atostogauti arba verslo reikalais jie naudojasi savo mobiliaisiais prietaisais. Nuo 2007 m. tarptinklinio ryšio kainos sumažėjo daugiau kaip 90 %. 2015 metais, remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė visiškai panaikinti papildomus tarptinklinio ryšio mokesčius Europos Sąjungoje nuolat keliaujantiems asmenims. Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis – mechanizmas, kurį taikant klientai moka vietos kainą, kad ir kur Europos Sąjungoje jie keliautų, – iki 2017 m. birželio mėn. taps realybe visiems Europos Sąjungos keliautojams.

 

Questions and Answers

 

IP/16/3111

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar