Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Roaming-maksuille loppu EU:ssa vuonna 2017 – komissio sopi kaikkia eurooppalaisia hyödyttävästä uudesta järjestelystä

Bryssel 21. syyskuuta 2016

Kuten puheenjohtaja Juncker esitti unionin tilaa koskevassa puheessa, komission jäsenet keskustelivat tänään uusista säännöistä, joita tarvitaan väärinkäytösten estämiseksi, kun verkkovierailumaksut lopetetaan kesäkuussa 2017.

Komission jäsenet keskustelivat tänään kohtuullisen käytön periaatteeseen sovellettavasta uudesta lähestymistavasta ja sopivat, että kuluttajiin ei pitäisi kohdistaa aikaan tai määrään liittyviä rajoituksia näiden käyttäessä mobiililaitteitaan eri puolilla EU:ta. Samalla lähestymistavalla tarjotaan vankka suojamekanismi operaattoreille mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan.

Uusi mekanismi perustuu asuinpaikkaan tai pysyviin yhteyksiin, joita eurooppalaisilla kuluttajilla voi olla mihin tahansa EU:n jäsenvaltioon (esim. säännöllinen ja merkittävä oleskelu jäsenvaltiossa, jossa verkkovierailupalvelujen tarjoaja sijaitsee).

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansipin mukaan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät komission ehdotuksen verkkovierailumaksujen lopettamisesta EU:ssa matkailevien osalta. ”Nyt meidän on varmistettava matalat hinnat käyttäjille koko Euroopassa, jotta uusia mobiilipalveluja voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Eurooppalaiset kuluttajat eivät hyväksyisi muuta”, Ansip jatkoi.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger puolestaan totesi, että komissio on toteuttanut verkkovierailumaksuja koskevat toimet eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi.”Tänään luonnostelluilla säännöillä varmistetaan, että verkkovierailumaksut voidaan lopettaa 15. kesäkuuta 2017 alkaen kaikilta niiltä, jotka matkustavat ajoittain EU:ssa. Samalla varmistetaan, että operaattoreilla on välineet suojautua sääntöjen väärinkäytöksiltä”, totesi Oettinger vielä.

Komission jäsenet keskustelivat sääntöluonnoksesta, jonka mukaan kaikki matkailijat voivat käyttää SIM-korttia, jonka he ovat hankkineet asuinjäsenvaltiossaan tai siinä jäsenvaltiossa, johon heillä on pysyvät yhteydet, mobiililaitteessaan kaikissa muissa EU-maissa samalla tavoin kuin kotona.

”Pysyvä yhteys” on esimerkiksi toisessa maassa työssä käyvillä, ulkomailla asuvilla, jotka käyvät säännöllisesti kotimaassaan, tai Erasmus-opiskelijoilla. Eurooppalaiset maksavat kotimaansa hinnan soittaessaan puheluja, lähettäessään tekstiviestejä tai ottaessaan internetyhteyden mobiililaitteestaan, ja heidän pitäisi pystyä käyttämään liittymänsä muita osia täysimääräisesti (esim. kuukausittainen datapaketti).

Komission jäsenet hyväksyvät lopullisen ehdotuksen 15. joulukuuta 2016 mennessä saatuaan palautetta Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimeltä (BEREC), jäsenvaltioilta ja kaikilta asiaan liittyviltä tahoilta.

 

Vankka suoja operaattoreille

1) Suoja väärinkäytöksiä vastaan (asuinpaikka tai pysyvä yhteys EU-maahan)

Verkkovierailu on tarkoitettu matkailijoita varten. Uuden luonnoksen mukaan operaattoreilla olisi mahdollisuus seurata käyttötapoja, jotta voidaan välttää Roam like at Home -mekanismin väärinkäytökset. Seurattavia kriteereitä olisivat esimerkiksi seuraavat:

- käyttö kotimaassa on merkityksetöntä verrattuna verkkovierailukäyttöön;

- jokin SIM-kortti on pitkään käyttämättä, mutta sitä käytetään useimmiten ellei yksinomaan verkkovierailujen yhteydessä;

- samalla kuluttajalla on useita SIM-kortteja, joita hän käyttää verkkovierailujen yhteydessä.

Tällaisissa tapauksissa operaattoreiden on otettava yhteyttä käyttäjiin. Vain jos nämä ehdot täyttyvät, operaattorit voivat soveltaa pientä lisämaksua (komissio ehdottaa enintään 0,04 euroa/min puheluista, 0,01 euroa/tekstiviesti ja 0,0085 euroa/MB). Jos asiasta ei päästä sopuun, operaattorin on käynnistettävä valitusmenettely. Jos kiistaa ei saada ratkaistua, kuluttaja voi valittaa kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka ratkaisevat asian.

Väärinkäytökset voivat liittyä myös SIM-korttien massaostoihin ja jälleenmyyntiin pysyvää käyttöä varten sen maan ulkopuolella, jossa operaattori toimii. Tällaisissa tapauksissa operaattori saa toteuttaa välittömiä ja oikeassa suhteessa olevia toimenpiteitä, ja sen on ilmoitettava asiasta kansallisille sääntelyviranomaisille.

 

2) Suoja tapauksissa, joissa kotimarkkinoilla vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet

Jos hinnat nousevat tietyillä markkinoilla tai kotimaisiin kuluttajiin kohdistuu muita negatiivisia vaikutuksia, operaattorit voivat olla soveltamatta Roam like at Home -järjestelyä, ja jos kansalliset sääntelyviranomaiset sallivat, ne voivat tilapäisesti soveltaa samaa pientä lisämaksua (komissio ehdottaa enintään 0,04 euroa/min puheluista, 0,01 euroa/tekstiviesti ja 0,0085 euroa/MB). Operaattoreiden on toimitettava näyttöä osoittaakseen, että Roam like at Home -mekanismi on vaarantanut niiden kotimaisen veloitusmallin.

 

Tausta

Komissio on työskennellyt jo vuosikymmenen ajan pienentääkseen lisämaksuja, joita televiestintäoperaattorit ovat veloittaneet asiakkailtaan aina, kun nämä ovat ylittäneet valtion rajat käyttäessään mobiililaitteitaan lomilla tai työmatkoilla. Vuodesta 2007 lähtien verkkovierailumaksut ovat alentuneet yli 90 prosenttia. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat komission ehdotuksen pohjalta, että verkkovierailupalvelujen lisämaksut lopetetaan henkilöiltä, jotka matkustavat ajoittain unionissa. Roam like at Home -järjestely, jossa eurooppalaiset kuluttajat maksavat kotimaan hinnat riippumatta siitä, missä päin EU:ta he matkustavat, tulee voimaan kesäkuuhun 2017 mennessä.

 

Questions and Answers

IP/16/3111

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar