Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rändlustasud kaovad 2017. aastal: komisjon tahab kõiki eurooplasi aidata

Brüssel, 21. september 2016

Nagu president Juncker oma kõnes olukorrast liidus teatas, arutasid volinike kolleegiumi liikmed täna läbivaadatud õigusnormide eelnõu, millega vältida, et rändlustasude kaotamist alates 2017. aasta juunist ei kuritarvitataks.

Kolleegium arutas täna uut lähenemisviisi mõistlikule kasutamisele ja leppis kokku, et tarbijatele ei kehtestata ei ajalisi ega mahulisi piiranguid mobiilseadmete kasutamisel ELis väljaspool elukohariiki. Lisaks pakub uus lähenemisviis operaatoritele tõhusat kaitset võimalike kuritarvitamiste eest.

Uue süsteemi kasutamise aluseks on Euroopa tarbija alaline elukoht või kindel side ühe ELi liikmesriigiga (näiteks sage ja pikaajaline viibimine rändlusteenuse osutaja asukohajärgses liikmesriigis).

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Parlament ja nõukogu kiitsid heaks meie ettepaneku kaotada rändlustasud ELis reisivatele isikutele. Selleks et tarbijad saaksid uusi mobiilsideteenuseid täies ulatuses kasutada, tuleb meil tagada neile madalad hinnad kogu Euroopas. Muidu ei oleks see Euroopa tarbijale vastuvõetav.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Komisjoni tegevus rändlusteenuse hindade vallas on Euroopa tarbijale kasu toonud. Tänase ettepaneku eelnõuga tagatakse alates 15. juunist 2017 rändlustasude kaotamine kõigi Euroopas aeg-ajalt reisivate isikute suhtes ja samuti tagatakse, et operaatorid saaksid end kuritarvituste eest kaitsta.“

Volinike kolleegium arutas kavandatavaid õigusnorme, mille alusel saavad kõik reisijad, kes kasutavad oma elukohariigi või selle riigi SIM-kaarti, millega neil on kindel side, kasutada oma mobiilseadet muus ELi liikmesriigis täpselt nii nagu kodus.

Kindel side on näiteks piiriüleselt tööl käijatel, sageli kodumaal viibivatel väljarännanutel või Erasmuse üliõpilastel. Eurooplased maksavad mobiilseadmega kõnesid võttes, SMSi saates või veebis surfates kodumaiseid hindu ja saavad kasutada muid mobiilsideteenuse lepinguga pakutavaid hüvesid (nt igakuine andmesidepakett) täies ulatuses.

Volinike kolleegium võtab lõpliku ettepaneku vastu 2016. aasta 15. detsembriks pärast seda, kui on saadud tagasisidet Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ametilt (BEREC), liikmesriikidelt ja kõikidelt huvitatud isikutelt.

 

Kindel kaitse operaatoritele

1) Kaitse kuritarvituste eest elukoha või ELi riigiga püsivate sidemete alusel

Rändlus on mõeldud neile, kes reisivad. Kavandatavad normid võimaldavad operaatoritel kontrollida kasutustavasid, et vältida „rändle nagu kodus“ süsteemi kuritarvitamist. Kontrollida saab muu hulgas järgmiste kriteeriumide alusel:

- kodumaiste teenuste kasutus on rändlusteenuse kasutusega võrreldes olematu;

- peamiselt, kui mitte eranditult rändlemiseks kasutatavat SIM-kaarti ei kasutata pika aja jooksul;

- üks ja sama klient sõlmib rändlemise ajal mitu SIM-kaardi teenuslepingut ja kasutab neid üksteise järel.

Sellistel juhtudel võtavad operaatorid kasutajatega ühendust ja võivad kriteeriumide kindla täitmise korral kehtestada väikse lisatasu (komisjoni ettepanekul maksimaalselt 0,04 eurot/kõneminut, 0,01 eurot/SMS ja 0,0085eurot/MB). Vaidluste puhuks kehtestavad operaatorid kaebuste esitamise korra. Kui vaidlust ei suudeta lahendada, võib klient oma riigi reguleeriva asutuse poole pöörduda.

Kuritarvitamised võivad seisneda ka SIM-kaartide massilises kokkuostus ja edasimüügis kasutuseks väljaspool neid välja andva operaatori asukohariiki. Sellistel juhtudel võivad operaatorid võtta viivitamata mõõdupäraseid meetmeid ja teatada neist oma riigi reguleerivale asutusele.

 

2) Kaitse kodumaisel turul valitseva erakorralise olukorra eest

Kui hinnad konkreetsel turul tõusevad või tekib kodumaistele klientidele muu negatiivne mõju, võivad operaatorid taganeda „rändle nagu kodus“ süsteemist ja kehtestada oma riigi reguleeriva asutuse nõusolekul ajutiselt eespool nimetatud väiksed lisatasud (komisjoni ettepanekul maksimaalselt 0,04 eurot/kõneminut, 0,01 eurot/SMS ja 0,0085eurot/MB). Sellisel juhul peavad operaatorid tõendama, et „rändle nagu kodus“ süsteem ohustab nende kodumaist hinnamudelit.

 

Taust

Juba aastakümne jagu on komisjon pingutanud selleks, et vähendada lisatasusid, mida telekommunikatsioonivõrgu operaatorid küsivad klientidelt, kes puhkusele minnes või äriasjus piiri ületades mobiilseadmeid kasutavad. Alates 2007. aastast on rändlustasud rohkem kui 90% vähenenud. 2015. aastal leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepanekul kokku kaotada rändlustasud ELis aeg-ajalt reisivatele eurooplastele. „Rändle nagu kodus“ süsteem, mille kohaselt tarbijad maksavad kodumaiseid tasusid sõltumata sellest, kuhu nad ELis parajasti reisinud on, muutub juunis 2017 reaalsuseks.

 

Questions and Answers

IP/16/3111

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar