Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Slut med roamingafgifter i EU i 2017: Kommissionen er enig om en ny løsning, der skal gælde for alle europæere

Bruxelles, den 21. september 2016

Som meddelt i kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand drøftede Europa-Kommissionen i dag et revideret udkast til regler, der skal forhindre, at afskaffelsen af roamingafgifter i juni 2017 misbruges.

Kommissionen drøftede i dag en ny måde at håndtere fair use-princippet på og var enig om, at der ikke bør være nogen begrænsninger med hensyn til hverken tid eller mængde for forbrugere, der bruger deres mobiltelefoner i andre EU-lande. Samtidig sikrer man, at operatørerne ikke kommer ud for misbrug.

Det nye system skal baseres på forbrugernes bopæl eller de stærke bånd, de har til et andet EU-land (f.eks. hvis en forbruger ofte og i længere perioder opholder sig i roamingudbyderens land).

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen og ansvarlig for det digitale indre marked, udtaler: ”Europa-Parlamentet og Rådet er enige i vores forslag om at sætte en stopper for roamingafgifter for de forbrugere, der rejser i et andet EU-land. Vi må sammen sikre lave priser for forbrugere i hele EU, så de kan drage fuld nytte af de nye mobiltjenester. De europæiske forbrugere skal ikke nøjes med mindre."

Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Kommissionens indsats har givet de europæiske forbrugere lavere roamingpriser. Med dagens forslag til nye regler kan vi afskaffe roamingafgifterne fra og med den 15. juni 2017 for alle, der rejser regelmæssigt i EU, samtidig med at vi giver operatørerne mulighed for at forhindre misbrug af reglerne."

Kommissionen drøftede et udkast til regler, der gør det muligt for alle rejsende med et SIM-kort fra et EU-land hvor de opholder sig, eller som de har stærke bånd til, at bruge deres mobiltelefon i et andet EU-land på samme måde som derhjemme.

Der kan f.eks. være tale om "stærke bånd", når det drejer sig om pendlere og udstationerede, der ofte er hjemme i deres eget land, eller om Erasmus-studerende. EU-borgerne vil betale indenlandske priser, når de ringer, sms'er eller går på nettet fra deres mobiltelefoner, og de får fuld adgang til andre dele af deres mobilabonnementer (f.eks. månedlige datapakker).

Kommissionen vil vedtage det endelige forslag senest den 15. december 2016 på grundlag af feedback fra BEREC (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation), medlemsstaterne og alle interesserede parter.

 

Stærke garantier for operatørerne

1) Beskyttelse mod misbrug baseret på bopæl eller permanente bånd til et EU-land

Roaming er for rejsende. Det nye forslag giver operatørerne mulighed for at kontrollere brugsmønstre for at undgå misbrug af "roam like at home"-systemet. Nogle af kriterierne er:

-      ubetydelig indenlandsk trafik i forhold til roamingtrafikken

-      lange perioder, hvor SIM-kortet ikke anvendes, og hvis det for det meste anvendes til roaming

-      når en og samme kunde har flere abonnementer og ofte bytter SIM-kort ud i forbindelse med roaming.

I sådanne tilfælde vil operatørerne have mulighed for at advare deres brugere. Kun hvis disse kriterier er opfyldt, vil operatørerne kunne opkræve mindre ekstragebyrer (Kommissionen har foreslået højst 0,04 EUR/min. pr. opkald, 0,01 EUR/sms og 0,0085 EUR/MB). Operatørerne skal sørge for, at der findes klageprocedurer i tilfælde af tvister. Fortsætter tvisten, kan kunden klage til den nationale tilsynsmyndighed, som træffer afgørelse i sagen.

Misbrug kan også være forbundet med omfattende køb og videresalg af SIM-kort til permanent anvendelse uden for det land, som den udstedende operatør er etableret i. I sådanne tilfælde vil operatøren kunne træffe omgående og passende foranstaltninger, som den skal underrette den nationale tilsynsmyndighed om.

 

2) Garantier i tilfælde af usædvanlige omstændigheder på hjemmemarkedet

Hvis priserne stiger på et bestemt marked, eller hvis de indenlandske forbruger kommer ud for andre negative omstændigheder, kan operatørerne slippe uden om "Roam like at Home"-bestemmelsen vil at give dem mulighed for midlertidigt, og hvis de nationale tilsynsmyndigheder giver dem lov til det, at anvende de samme mindre ekstragebyrer (Kommissionen har foreslået højst 0,04 EUR/min. pr. opkald, 0,01 EUR/SMS og 0,0085 EUR/MB). Operatørerne skal godtgøre, at "roam like at home" truer deres indenlandske afregningsmodel.

 

Baggrund

Kommissionen har i ti år arbejdet på at mindske de tillægsgebyrer, som teleoperatører pålægger deres kunder, hver gang de i forbindelse med ferie eller forretningsrejse bruger deres mobiltelefon i udlandet. Siden 2007 er roamingpriserne faldet med mere end 90 %. I 2015 blev Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen enige om helt at afskaffe roamingafgifter for europæere, der i perioder rejser inden for EU. "Roam like at home" – hvor kunderne betaler samme priser som hjemme, uanset hvor de rejser i EU – vil blive en realitet for alle europæiske rejsende senest i juni 2017.

 

Questions and Answers

 

IP/16/3111

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar