Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Konec poplatků za roaming v EU v roce 2017: Komise odsouhlasila nové řešení, z něhož budou mít prospěch všichni Evropané

Brusel 21. září 2016

Jak předeslal předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie, kolegium komisařů dnes projednalo revidovaný návrh pravidel zabraňujících v dostatečném předstihu zneužívání nové situace, která nastane v červnu 2017 se zrušením roamingových poplatků.

Komisaři dnes jednali o novém přístupu k zásadě tzv. přiměřeného využívání a dohodli se na tom, že by pro spotřebitele neměla existovat žádná časová a objemová omezení týkající se používání mobilních zařízení v zahraničí v rámci EU. Zároveň tento nový přístup nabízí funkční ochranný mechanismus, který mohou operátoři využít proti případnému zneužívání.

Tento nový mechanismus bude vycházet ze zásady místa pobytu nebo stabilní vazby evropského spotřebitele na konkrétní členský stát EU (např. zemi poskytovatele roamingu, kde se spotřebitel často nebo dostatečně dlouho zdržuje).

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, v této souvislosti uvedl: „Evropský parlament a Rada souhlasily s naším návrhem zrušit roamingové poplatky pro lidi, kteří cestují po území EU. Společně musíme zajistit, aby uživatelé mobilních zařízení mohli v celé Evropě využívat nízké ceny, jinak by pro ně nové mobilní služby nebyly atraktivní a takový vývoj by evropští spotřebitelé neakceptovali.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplňuje: „Opatření Komise ohledně roamingových poplatků přinášejí evropským spotřebitelům pozitivní výsledky. Díky dnešnímu návrhu budeme moci roamingové poplatky od 15. června 2017 zrušit pro všechny, kdo pravidelně cestují v EU. Operátorům přitom poskytujeme nástroje, jak se bránit proti případnému zneužití nových pravidel."

Sbor členů Komise projednal návrh pravidel, která umožní všem lidem na cestách v EU, kteří využívají SIM kartu z členského státu, v němž mají bydliště nebo na nějž mají stabilní vazbu, používat svá mobilní zařízení ve všech ostatních zemích EU za stejných podmínek jako v domovském státě.

Jako příklady lidí se „stabilní vazbou“ na nějakou zemi lze uvést přeshraniční pracovníky, osoby, které žijí v zahraničí a pravidelně navštěvují svou zemi, nebo studenty programu Erasmus. Evropané budou za hovory, textové zprávy nebo připojení na internet z mobilních zařízení platit stejné ceny jako ve své zemi a budou moci plně využít i dalších prvků předplacených mobilních služeb (např. měsíčních datových balíčků).

Sbor komisařů přijme konečný návrh do 15. prosince 2016 poté, co se k němu vyjádří sdružení BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací), členské státy a všechny zainteresované subjekty.

 

Silné záruky pro operátory

1) Záruky proti zneužívání jsou založeny na uvedení místa bydliště nebo stabilní vazby na některou ze zemí EU

Roaming je určen lidem, kteří jsou na cestách. Nový návrh umožňuje operátorům, aby na základě typického způsobu využívání mobilních služeb vytipovali, kdy by mohlo dojít ke zneužití politiky „roam like at home“ (mobilní služby za ceny stejné jako v domovské zemi). Mezi kritéria, která jim k tomu pomohou například patří:

-      zanedbatelný objem využívání mobilních služeb v domovském státě oproti jejich využívání v rámci roamingu

-      dlouhé období, kdy se určitá SIM karta nepoužívá, ve spojení s obdobími, kdy se používá především (byť ne výhradně) k roamingu

předplacené služby a následné využívání více SIM karet téhož zákazníka při roamingu.

V takových případech budou operátoři na danou situaci muset upozornit uživatele. Pouze pokud jsou tyto podmínky splněny, budou moci operátoři účtovat malé příplatky. Komise navrhla jejich maximální výši na 0,04 eur/min. hovoru, 0,01 eur/SMS a 0,0085 eur/MB). Pro případy sporu musí operátor zavést reklamační řízení. V případě neúspěchu může spotřebitel podat stížnost regulačnímu orgánu dané země, který spor urovná.

Zneužití by se rovněž mohlo týkat hromadného skupování a následného prodeje SIM karet, které se budou používat mimo zemi operátora, který je vydal. V takových případech bude operátor moci přijmout okamžitá a přiměřená opatření, o kterých bude informovat vnitrostátní regulační orgán.

 

2) Záruky v případě výjimečných okolností na domácím trhu

V případě zvýšení cen na trhu některé země nebo jiných negativních dopadů na zákazníky na tomto trhu mohou operátoři pozastavit realizaci politiky „roam like at home“, a dostanou-li povolení vnitrostátního regulačního orgánu, dočasně uplatnit výše uvedené příplatky (v maximální, Komisí navrhované výši – 0,04 eur/min. hovoru, 0,01 eur/SMS, 0,0085 eur/MB). Operátoři přitom budou muset prokázat, že politika „roam like at home“ ohrozila jejich model poplatků za vnitrostátní služby.

 

SOUVISLOSTI

Už celé desetiletí Evropská komise snižuje poplatky, které telekomunikační operátoři svým zákazníkům účtují pokaždé, když během dovolené nebo na služební cestě překročí hranice a používají své mobilní zařízení. Od roku 2007 ceny za roaming klesly o více než 90 %. V roce 2015 na základě návrhu Evropské komise Evropský parlament a Rada dohodly úplné zrušení roamingových poplatků pro lidi, kteří pravidelně cestují po území EU. „Roam like at home“ (poskytování a využívání roamingu za podmínek domovské země) – od června 2017 budou zákazníkům bez ohledu na to, ve které zemi EU jsou právě na cestách, účtovány stejné ceny, jaké platí svému mobilnímu operátorovi ve své zemi.

 

Questions and Answers

IP/16/3111

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar