Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Премахване на таксите за роуминг в ЕС през 2017 г.: Комисията постига съгласие за нов подход, който да бъде от полза за всички европейци

Брюксел, 21 септември 2016 r.

Както беше обявено от председателя Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, днес членовете на Комисията обсъдиха преразгледан проект на правила, необходими за избягване на злоупотреби при премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г.

Днес беше обсъден нов подход към принципа за справедливо ползване и беше постигнато споразумение, че на потребителите не бива да се налагат ограничения по отношение на времето или обема, когато използват мобилните си устройства в други страни от ЕС. В същото време новият подход осигурява за операторите солиден предпазен механизъм срещу потенциални злоупотреби.

Този нов механизъм ще се основава на принципа на местопребиваване или стабилни връзки, които европейските потребители могат да имат с всяка една държава — членка на ЕС (например често и продължително присъствие в страната на доставчика на роуминг).

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Парламентът и Съветът се съгласиха с нашето предложение да сложим край на таксите за роуминг за пътуващите в ЕС. Заедно трябва да осигурим ниски цени за потребителите в цяла Европа, за да се възползват те изцяло от новите мобилни услуги. Европейските потребители няма да приемат друго.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Действията на Комисията във връзка с цените на роуминга постигнаха резултати за европейските потребители.Благодарение на представения днес проект на правила можем да премахнем таксите за роуминг от 15 юни 2017 г. за всички хора, пътуващи периодично в ЕС, като същевременно осигурим за операторите инструменти за защита срещу злоупотреби.

Членовете на Комисията обсъдиха проект на правила, които ще позволят на всички пътуващи, използващи SIM карта от държавата, в която пребивават или с която имат стабилни връзки, да използват мобилното си устройство в друга страна от ЕС по същия начин, както в собствената си страна.

Примери за „стабилни връзки“ са работници, които живеят в една страна, а работят в друга, служители в чужбина, които често се връщат в държавата си на произход, или студенти по програмата „Еразъм“. Европейците ще плащат по цени на вътрешния пазар, когато се обаждат, изпращат съобщения или ползват интернет от своите мобилни устройства, и ще имат пълен достъп до други елементи на своя мобилен абонамент (например месечен пакет от данни).

Членовете на Комисията ще приемат окончателното предложение до 15 декември 2016 г., след като получат мнения от ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения), държавите членки и всички заинтересовани страни.

 

Стабилни предпазни мерки за операторите

1) Предпазни мерки срещу злоупотреби въз основа на мястото на пребиваване или постоянни връзки с друга страна от ЕС.

Роумингът е за пътуващите. Новият проект позволява на операторите да проверяват моделите на използване, за да се избегнат злоупотреби с механизма за „роуминг като у дома“. Неизчерпателният списък на критериите включва:

-      незначителен вътрешен трафик в сравнение с трафика на роуминг;

-      дълго неизползване на дадена SIM карта и използване главно, ако не и изключително, по време на роуминг;

-      абонамент и последователно използване на многобройни SIM карти от един и същи клиент при роуминг.

В тези случаи операторите ще трябва да информират своите потребители. Само при тези условия операторите ще могат да прилагат малки допълнителни такси (Комисията предложи максимално €0,04/мин. за разговори, €0,01/SMS и €0,0085/MB). В случай на несъгласие операторите трябва да въведат процедури за подаване на жалби. Ако спорът продължи, клиентът може да подаде жалба до съответния национален регулаторен орган, който ще реши въпроса.

Злоупотребите могат също така да са свързани с масово закупуване и препродажба на SIM карти за постоянно използване извън държавата на оператора, който ги е издал. В този случай операторите ще могат да предприемат незабавни и подходящи мерки, като информират националния регулаторен орган.

 

2) Предпазни мерки в случай на извънредни обстоятелства на вътрешните пазари

В случай на повишение на цените на конкретен пазар или други отрицателни въздействия за техните вътрешни потребители, операторите могат да излязат от схемата „Роуминг като у дома“, което ще им позволи, с разрешението на националните регулатори, временно да прилагат същите малки допълнителни такси (Комисията предложи максимално €0,04/мин. за разговори, €0,01/SMS и €0,0085/MB). Операторите ще трябва да представят доказателства, че схемата „роуминг като у дома“ е изложила на риск техния модел на вътрешно таксуване.

 

Контекст

Цяло десетилетие Комисията работи за намаляване на допълнителните такси, които далекосъобщителните оператори начисляват на клиентите си всеки път, когато те преминават граници и използват мобилните си устройства по време на ваканции или служебни пътувания. От 2007 г. насам цените на роуминга спаднаха с повече от 90 %. Въз основа на предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се споразумяха за премахване на допълнителните такси за роуминг за европейските граждани, които пътуват периодично в ЕС. „Роуминг като у дома“ — при който потребителите плащат цените на вътрешния пазар, независимо от това до коя страна от ЕС пътуват — ще се превърне в реалност за всички европейски пътници от юни 2017 г.

 

Questions and Answers

 

IP/16/3111

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar