Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Ususret energetskoj uniji: Komisija predstavlja paket o održivoj energetskoj sigurnosti

Bruxelles, 16 veljača 2016

Komisija je danas predstavila svoj paket o energetskoj sigurnosti kojim se EU priprema za globalnu energetsku tranziciju i moguće poremećaje u opskrbi energijom.

Energetska sigurnost jedna je od okosnica strategije energetske unije i ključni prioritet Junckerove Komisije.

Uspostava energetske unije: Komisija predstavlja paket o energetskoj sigurnosti

Komisija je danas predstavila paket mjera o energetskoj sigurnosti kojim se EU priprema za globalnu energetsku tranziciju i moguće poremećaje u opskrbi energijom. Energetska sigurnost jedna je od okosnica strategije energetske unije i ključni prioritet Junckerove Komisije.

Paket utvrđuje niz mjera za veću otpornost EU-a na poremećaje u opskrbi plinom. Te mjere uključuju smanjenje potražnje za energijom, povećavanje proizvodnje energije u Europi (uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora), daljnji razvoj djelotvornog i potpuno integriranog energetskog tržišta te diversifikaciju izvora energije, opskrbljivača i opskrbnih pravaca. Osim toga prijedlozima se ostvaruju veća transparentnost na europskom energetskom tržištu i veća solidarnost među državama članicama.

Današnji paket o energetskoj sigurnosti predstavljen je u kontekstu novog općeg globalnog sporazuma o klimatskim promjenama koji su svjetski čelnici prihvatili 12. prosinca 2015. u Parizu. Sporazum iz Pariza poslao je snažnu poruku poduzećima i tvorcima politika o nepovratnom prelasku na čistu energiju i otvorio put globalnoj energetskoj tranziciji.

Potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je:Strategijom energetske unije, koja je na snagu stupila prošle godine, obećana je sigurna, održiva i konkurentna ponuda energije za sve Europljane. Današnji paket usmjeren je na sigurnost naše opskrbe, ali obuhvaća sva tri temeljna cilja. Smanjivanjem potražnje za energijom i boljim upravljanjem opskrbom iz vanjskih izvora osiguravamo ispunjavanje našeg obećanja i osnažujemo stabilnost europskog energetskog tržišta.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je:Nakon kriza s opskrbom plina iz 2006. i 2009. kada su milijuni bili izloženi hladnoći, rekli smo: „Nikada više”. No iz testova otpornosti provedenih 2014. vidljivo je da smo i dalje previše osjetljivi na poremećaje opskrbe plinom. Političke napetosti na našim granicama oštro su upozorenje da taj problem neće jednostavno nestati. U današnjim prijedlozima riječ je o pouzdanom, konkurentnom i prilagodljivom sustavu u kojem energija prelazi granice, a potrošači iskorištavaju te prednosti. Riječ je o zajedničkim nastojanjima da se zaštite najslabiji te da se osigura čista energija budućnosti. Uvjeravam vas da je naša predanost prelasku na čistu energiju nepovratna i beskompromisna.

Koje su sastavnice Komisijinog paketa o održivoj energetskoj sigurnosti?

Uredba o sigurnosti opskrbe plinom

Opskrba plinom ključna je za prelazak na niskougljično gospodarstvo te je i dalje važna za raznovrsnost energetskih izvora u EU-u. No zbog postojeće ovisnosti o vanjskim dobavljačima nužno je da EU poveća otpornost svojih tržišta na moguće poremećaje u opskrbi plinom. Kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti likvidnog i konkurentnog tržišta potrebno je povećati transparentnost na tržištu plina u EU-u. Za rješavanje tih nedostataka sustava Komisija predlaže prelazak s nacionalnog na regionalni pristup u izradi mjera za sigurnost opskrbe. Osim toga, prijedlogom se uvodi načelo solidarnosti među državama članicama, kojim se u slučaju kad je opskrba narušena ozbiljnom krizom osiguravaju opskrba energijom za kućanstva i osnovne socijalne usluge, poput zdravstvene skrbi.

Odluka o međuvladinim sporazumima o energiji

Važno je da EU osigura veću transparentnost i potpunu usklađenost sa zakonima EU-a kad je riječ o međuvladinim sporazumima sklopljenima između država članica i trećih zemalja, a koji su relevantni za sigurnost opskrbe plinom u EU-u. U tu svrhu predložena je ex ante provjera kompatibilnosti koju provodi Komisija. Tim ex ante preispitivanjem omogućuje se provjera usklađenosti s pravilima o tržišnom natjecanju i zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu prije pregovaranja, potpisivanja i sklapanja sporazuma. Države članice morat će u potpunosti uzeti u obzir stajalište Komisije prije potpisivanja sporazuma.

Strategija skladištenja ukapljenog prirodnog plina (UNP) i plina

Europa je najveći svjetski uvoznik prirodnog plina. Ukupni europski kapacitet za uvoz UNP-a značajan je i trenutačno dostatan za otprilike 43 % trenutačne potražnje plina (2015.). No kad je riječ o dostupnosti UNP-a postoje znatna odstupanja među regijama. Komisija uvodi strategiju za ukapljeni prirodni plin (UNP) kojom će se u svim državama članicama povećati dostupnost UNP-a kao alternativnog izvora plina. Temeljne sastavnice ove strategije su izgradnja strateške infrastrukture za dovršenje unutarnjeg energetskog tržišta i utvrđivanje projekata potrebnih za ukidanje ovisnosti nekih država članica o jednom izvoru energije.

Strategija grijanja i hlađenja

Polovina energije EU-a troši se na grijanje i hlađenje zgrada i industrijskih postrojenja. Osim toga, 75 % te energije dobiva se izgaranjem fosilnih goriva. Predložena strategija grijanja i hlađenja usmjerena je na uklanjanje prepreka dekarbonizaciji u zgradama i industriji. Osim toga, stavlja se naglasak na činjenicu da će veća energetska učinkovitost i veće korištenje obnovljivih izvora energije imati učinak na energetsku sigurnost. Ključno je strateški sagledati taj sektor jer EU želi što manje ovisiti o vanjskim dobavljačima.

Kontekst

Jedan od prioriteta Junckerove Komisije stvaranje je otporne europske energetske unije s naprednom klimatskom politikom. Kako je navedeno u Okvirnoj strategiji[1] iz veljače prošle godine, cilj europske energetske unije je potrošačima u EU-u, to jest kućanstvima i poduzećima, pružiti sigurnu, održivu, konkurentnu i cjenovno pristupačnu energiju. To zahtijeva temeljnu tranziciju našeg energetskog okruženja, ali i pruža priliku za daljnje inovacije u tom sektoru, što bi doprinijelo stvaranju novih radnih mjesta i rastu u EU-u, kao i zaštiti okoliša. Komisija upućuje odlučan poziv Europskom parlamentu i Vijeću da žurno prihvate današnje prijedloge kao prioritetne za povećanje otpornosti Europe na moguće poremećaje u opskrbi energijom.

Sigurnost opskrbe jedan je od pet međusobno povezanih i međuovisnih aspekata energetske unije. Ključni su pokretači energetske sigurnosti dovršenje unutarnjeg tržišta i učinkovitija potrošnja energije, no energetska sigurnost EU-a ovisi i o energetskim politikama susjednih država. 

Dodatne informacije:

Informativni članak: Uredba o sigurnosti opskrbe plinom

Informativni članak:Međuvladini sporazumi o energiji

Informativni članak: Skladištenje ukapljenog prirodnog plina (UNP) i plina osnažit će EU-ovu energetsku sigurnost

Informativni članak: Ususret naprednom, učinkovitom i održivom sektoru grijanja i hlađenja

Internetska stranica strategije energetske unije

Stanje energetske unije 2015.

Internetska stranica Glavne uprave za energetiku https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy

[1]        Okvirna strategija za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom, COM(2015)80.

IP/16/307

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar