Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji leta 2016: Komisija predlaga sodobna pravila EU o avtorskih pravicah za razcvet in dostopnost evropske kulture

Strasbourg, 14. septembra 2016

„Želim, da bi bili novinarji, založniki in avtorji pošteno plačani za svoje delo, ne glede na to, ali ga opravijo v studiu ali doma, ali se razširja prek spleta in zunaj njega in ali se objavi prek kopij, narejenih s kopirnim strojem, ali pa komercialno, prek spletne povezave.“ (predsednik Juncker, Stanje v Uniji leta 2016).

V ozadju Junckerjevega govora o stanju v Uniji leta 2016 je Evropska komisija danes predstavila predloge za posodobitev avtorskega prava za večjo kulturno raznolikost v Evropi, večji obseg spletnih vsebin ter jasnejša pravila za vse spletne akterje. Predlogi prinašajo tudi orodja za inovacije na področju izobraževanja, raziskav in ustanov za varstvo kulturne dediščine.

Digitalne tehnologije spreminjajo način nastajanja, distribuiranja in dostopanja do glasbe, filmov, televizije, radia, knjig in publikacij. Nove spletne storitve, kot so pretočno predvajanje glasbe, platforme videa na zahtevo in zbiralniki novičarskih virov, so postale zelo priljubljene, potrošniki pa pričakujejo vse večji mobilni in čezmejni dostop do kulturnih vsebin. Novo digitalno okolje bo ustvarilo priložnosti za evropske ustvarjalce, če bodo pravila zagotavljala pravno varnost in jasnost za vse akterje. Komisija je danes v okviru strategije za enotni digitalni trg sprejela predloge za zagotovitev:

  • boljše izbire in dostopa do vsebin na spletu in prek meja;
  • izboljšanih pravil o avtorskih pravicah na področju izobraževanja, raziskav, kulturne dediščine in vključevanja invalidov;
  • pravičnejšega in bolj trajnostnega trga za ustvarjalce, ustvarjalne panoge in medije.

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Evropski državljani želijo čezmejni dostop do naše bogate in raznolike kulture. Naš predlog bo s preoblikovanjem pravil o avtorskih pravicah ob upoštevanju nove digitalne resničnosti zagotovil, da bo na voljo več vsebin. Evropske ustvarjalne vsebine ne smejo biti nedosegljive, vendar bi jih bilo treba tudi dobro zaščititi, zlasti za boljše možnosti ustvarjalcev glede prejemanja nadomestil. Obljubili smo, da bomo pobude o vzpostavitvi enotnega digitalnega trga pripravili do konca leta, in zdaj svoje obljube izpolnjujemo. Brez pravilno delujočega enotnega digitalnega trga ne bomo izkoristili potenciala za ustvarjalnost, rast in delovna mesta.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa meni: „Naše ustvarjalne panoge bodo izkoristile prednosti teh reform, ki uspešno rešujejo izzive digitalne dobe in evropskim potrošnikom hkrati zagotavljajo večjo izbiro vsebin. Predlagamo spodbujajoče in pravične pogoje na področju avtorskih pravic, ki bodo nagrajevali naložbe.“

Danes skoraj polovica internetnih uporabnikov v EU na spletu posluša glasbo, gleda televizijske nanizanke in filme ali igra igre. Vendar imajo radiodifuzijske hiše in drugi operaterji težave pri prenosu pravic za svoje spletne ali digitalne storitve, ko jih želijo ponujati v drugih državah EU. Podobno se tudi socialno-ekonomsko pomembni sektorji izobraževanja, raziskav in varstva kulturne dediščine pri uporabi avtorsko zaščitenih vsebin, tudi prek meja, pogosto srečujejo z omejitvami ali pravno negotovostjo, ki zavira njihove digitalne inovacije. Poleg tega se ustvarjalci, drugi imetniki pravic in založniki publikacij pogosto ne morejo pogajati o pogojih in tudi plačilu za spletno uporabo njihovih del in izvedb.

Današnji predlogi o avtorskih pravicah zajemajo tri glavne prednostne naloge:

1. Boljša izbira in dostop do vsebin na spletu in prek meja

S predlogom o prenosljivosti spletnih vsebin, predstavljenim decembra 2015, smo potrošnikom zagotovili pravico, da uporabljajo svoje spletne naročnine za filme, glasbo in e-knjige tudi zunaj matične države, na primer na počitnicah ali poslovnih potovanjih. Danes predlagamo pravni mehanizem, ki radiodifuzijskim hišam omogoča, da od imetnikov pravic lažje pridobijo dovoljenja, ki jih potrebujejo za prenos programov prek spleta v drugih državah članicah. Gre za programe, ki jih radiodifuzijske hiše prenašajo prek spleta istočasno, kot jih oddajajo, ter za njihove časovno zamaknjene storitve, ki jih želijo dati na voljo prek spleta v drugih državah članicah, kot so storitve MyTF1 v Franciji, ZDF Mediathek v Nemčiji, TV3 Play na Danskem, Švedskem in v baltskih državah ter AtresPlayer v Španiji. Možnost radiodifuzijskih hiš, da veliko večino svojih vsebin, kot so novice, kulturni, politični, dokumentarni ali razvedrilni programi, prikazujejo tudi v drugih državah članicah, bo prinesla več izbire za potrošnike.

Z današnjimi pravili bodo tudi operaterji, ki ponujajo pakete kanalov (npr. Proximus TV v Belgiji, Movistar + v Španiji in storitev IPTV Entertain podjetja Deutsche Telekom v Nemčiji), lažje pridobili potrebna dovoljenja: namesto da bi se za ponujanje takih paketov kanalov iz drugih držav članic EU morali individualno pogajati z vsakim imetnikom pravic, bodo lahko pridobili licence od kolektivnih organizacij, ki zastopajo imetnike pravic. Tudi to bo povečalo izbiro vsebin za potrošnike.

Da bi podprli razvoj ponudbe videa na zahtevo v Evropi, pozivamo države članice, naj ustanovijo pogajalske organe, ki bodo pomagali doseči dogovore glede licenc, vključno s tistimi za čezmejne storitve, med imetniki avdiovizualnih pravic in platformami vida na zahtevo. Ta mehanizem bosta dopolnjevala dialog z avdiovizualnim sektorjem o licencah in uporaba inovativnih orodij, kot so vozlišča za licenciranje.

Za boljši dostop do bogate evropske kulturne dediščine bo nova direktiva o avtorskih pravicah muzejem, arhivom in drugim ustanovam olajšala digitalizacijo in čezmejno zagotavljanje iz prodaje umaknjenih del, kot so knjige ali filmi, ki so zaščitena z avtorskimi pravicami, vendar niso več dostopna za javnost.

Komisija bo hkrati uporabila podprogram MEDIA v okviru programa Ustvarjalna Evropa s sredstvi v višini 1,46 milijarde € za nadaljnjo podporo čezmejnega širjenja ustvarjalnih vsebin. To vključuje več sredstev za podnaslavljanje in sinhronizacijo, nov katalog evropskih avdiovizualnih del za ponudnike videa na zahtevo, ki ga lahko neposredno uporabijo za programiranje ter spletna orodja za izboljšanje digitalne distribucije evropskih avdiovizualnih del in njihovo lažje iskanje in ogled na spletu.

Ti združeni ukrepi bodo ljudi spodbudili k odkrivanju televizijskih in radijskih programov iz drugih evropskih držav in k ohranjanju stika s svojimi matičnimi državami med prebivanjem v drugi državi članici ter povečali dostopnost evropskih filmov, tudi prek meja, pri čemer bo do izraza prišla bogata evropska kulturna raznolikost.

2. Izboljšanje pravil o avtorskih pravicah na področju raziskav, izobraževanja in vključevanja invalidov

Študenti in učitelji z veseljem uporabljajo digitalno gradivo in tehnologije za učenje, vendar se danes skoraj vsak četrti učitelj pri svojih dejavnostih poučevanja tedensko srečuje z omejitvami glede avtorskih pravic. Komisija je danes predlagala novo izjemo, da bi izobraževalnim ustanovam omogočila uporabo gradiva za ponazoritev učnih vsebin s pomočjo digitalnih orodij in v okviru čezmejnih spletnih tečajev.

Predlagana direktiva bo tudi raziskovalcem po vsej EU olajšala uporabo tehnologij besedilnega in podatkovnega rudarjenja za analizo velikih sklopov podatkov. To bo zagotovilo zelo potreben zagon za inovativne raziskave, glede na to, da so danes skoraj vse znanstvene publikacije digitalne in se njihov skupni obseg na svetovni ravni vsako leto poveča za 8 do 9 %.

Komisija predlaga tudi novo obvezno izjemo EU, ki bo ustanovam za varstvo kulturne dediščine omogočila digitalno ohranjanje del, kar je ključnega pomena za preživetje kulturne dediščine in dolgoročni dostop državljanov do nje.

Komisija je prav tako predstavila zakonodajni predlog za izvajanje Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del slepe, slabovidne ali osebe z drugimi motnjami branja. Ti ukrepi so pomembni, da se prepreči, da bi avtorske pravice ovirale polno udeležbo vseh državljanov v družbi, in da se zagotovi, da bodo omogočale izmenjavo izvodov v dostopnem formatu v EU in s tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, s čimer bi se izognili podvajanju dela in zapravljanju virov.

3. Pravičnejši in bolj trajnosten trg za ustvarjalce in medije

Cilj direktive o avtorskih pravicah je okrepiti položaj imetnikov pravic pri pogajanjih in prejemanju plačil za spletno uporabo njihovih vsebin v okviru platform za izmenjavo videov, npr. YouTube ali Dailymotion. Take platforme bodo morale uporabljati učinkovita sredstva, kot je tehnologija za samodejno odkrivanje glasbenih ali avdiovizualnih del, ki so jih imetniki pravic identificirali in se glede njih s platformami dogovorili, da se odobrijo ali odstranijo.

Časopisi, revije in druge publikacije so izkoristili prehod s tiskanih na digitalne in spletne storitve, kot so družbeni mediji in zbiralniki novičarskih virov. Tako so dosegli širše občinstvo, vendar ima ta prehod posledice za prihodke iz oglaševanja, prav tako pa je močno otežil licenciranje in izvrševanje pravic v teh publikacijah. Komisija predlaga uvedbo nove sorodne pravice za založnike, ki je podobna že obstoječi pravici v okviru prava EU za filmske producente, glasbene producente (producente fonogramov) in druge akterje v ustvarjalnih panogah, kot so radiodifuzijske hiše.

Pri novi pravici se upošteva pomembna vloga založnikov publikacij pri vlaganju v kakovostne novinarske vsebine in njihovem ustvarjanju, kar je ključnega pomena za dostop državljanov do znanja v naših demokratičnih družbah. Ker bodo založniki prvič pravno priznani kot imetniki pravic, bodo v boljšem položaju pri pogajanjih o uporabi njihovih vsebin v okviru spletnih storitev, ki te vsebine uporabljajo ali omogočajo dostop do njih, in glede boja proti piratstvu. Ta pristop bo vsem akterjem zagotovil jasen pravni okvir za licenciranje vsebin za digitalne uporabe, prav tako pa bo prispeval k razvoju inovativnih poslovnih modelov v korist potrošnikov.

Predlagana direktiva od založnikov in producentov zahteva, da delujejo pregledno in avtorje ali izvajalce obveščajo o dobičku, povezanem z njihovimi deli. Vzpostavlja tudi mehanizem, ki avtorjem in izvajalcem omogoča, da pri pogajanjih s producenti in založniki glede plačila lažje dosežejo pravičen delež. To bi moralo povečati zaupanje med vsemi akterji v digitalni vrednostni verigi.

Na poti do enotnega digitalnega trga

Današnji predlogi, ki so del strategije za enotni digitalni trg, predstavljene maja 2015, dopolnjujejo predlagano uredbo o prenosljivosti zakonitih vsebin (iz decembra 2015), revidirano direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah in sporočilo o spletnih platformah (iz maja 2016). Proti koncu jeseni bo Komisija predlagala izboljšanje uveljavljanja vseh vrst pravic intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami.

Današnja pravila EU o avtorskih pravicah, predstavljena skupaj s pobudami za spodbujanje internetne povezljivosti v EU (sporočilo za medijetiskovna konferenca ob 15.15 po srednjeevropskem času), so del strategije EU za vzpostavitev enotnega digitalnega trga. Komisija je predstavila 16 pobud (sporočilo za medije) in je na pravi poti, da vse uresniči do konca leta.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled področja avtorskih pravic

Več o besedilnem in podatkovnem rudarjenju

Danes sprejeti dokumenti

Sporočilo – Spodbujanje pravičnega, učinkovitega in konkurenčnega evropskega gospodarstva, ki temelji na avtorskih pravicah, na enotnem digitalnem trgu

Uredba o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

Uredba o čezmejni izmenjavi izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov sorodnih pravic, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja med Unijo in tretjimi državami

Direktiva o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov sorodnih pravic, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi

 

IP/16/3010

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar