Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2016: Comisia propune norme moderne ale UE privind drepturile de autor, care să stimuleze dezvoltarea și difuzarea culturii europene

Strasbourg, 14 septembrie 2016

„Vreau ca jurnaliștii, editorii și autorii să fie plătiți corect pentru munca lor, indiferent dacă lucrează în studiouri sau în sufragerie, indiferent dacă produsul muncii lor este difuzat offline sau online și indiferent dacă este distribuit publicului utilizând un copiator sau este disponibil în scopuri comerciale pe internet prin intermediul unui hyperlink.” – Președintele Juncker, discursul privind Starea Uniunii 2016

Profitând de ocazia oferită de discursul din 2016 al președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia a prezentat astăzi propuneri de modernizare a drepturilor de autor, care urmăresc creșterea diversității culturale în Europa și a conținutului disponibil online și introduc, în același timp, norme mai clare pentru toți actorii din mediul online. Propunerile stabilesc, de asemenea, instrumente de sprijinire a inovării în instituțiile de învățământ, de cercetare și de patrimoniu cultural.

Tehnologiile digitale schimbă modul în care muzica, filmele, televiziunea, radio-ul, cărțile și presa sunt produse, distribuite și accesate. Noile servicii online, cum ar fi streamingul muzical, platformele de conținut video la cerere și agregatoarele de știri, au devenit foarte populare, iar consumatorii se așteaptă din ce în ce mai mult să poată accesa conținut cultural atunci când se deplasează sau când traversează granițele. Noul peisaj digital va crea oportunități pentru creatorii europeni, atât timp cât normele oferă claritate și securitate juridică pentru toți actorii din domeniu. Comisia a adoptat astăzi, ca parte esențială a Strategiei privind piața unică digitală, propuneri care permit:

  • o ofertă de conținut mai variată și un acces mai larg la aceasta online și peste granițe
  • norme îmbunătățite privind drepturile de autor în domeniul educației, cercetării, patrimoniului cultural și incluziunii persoanelor cu handicap
  • o piață mai echitabilă și sustenabilă pentru creatori, industriile creative și presă

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Europenii vor acces peste granițe la cultura noastră bogată și diversă. Grație propunerii noastre, va fi disponibil mai mult conținut, iar normele europene privind drepturile de autor vor fi transformate în concordanță cu noua realitate digitală. Conținutul creativ al Europei nu trebuie ținut sub cheie, însă trebuie foarte bine protejat, în special pentru a asigura creatorilor posibilități mai mari de remunerare. Am spus că vom finaliza până la sfârșitul anului toate inițiativele noastre de creare a pieței digitale unice și ne ținem promisiunea. Fără o piață unică digitală care să funcționeze corespunzător, vom rata ocazii în domeniul creativității, al creșterii și al ocupării forței de muncă.

Günther H. Oettinger, comisar pentru economie digitală și societate digitală, a adăugat: „Industriile noastre creative vor beneficia de aceste reforme, care abordează cu succes provocările erei digitale și asigură consumatorilor europeni posibilitatea de a profita de o ofertă de conținut mai variată. Propunem un cadru al drepturilor de autor care este stimulant, echitabil și recompensează investițiile.”

Astăzi, aproape jumătate dintre utilizatorii de internet din UE ascultă muzică, vizionează seriale de televiziune și filme sau joacă jocuri online; cu toate acestea, radiodifuzorii și alți operatori întâmpină dificultăți în obținerea autorizațiilor de prestare a serviciilor lor online sau digitale în alte țări din UE. În mod similar, unele sectoare importante din punct de vedere socioeconomic, cum ar fi educația, cercetarea și patrimoniul cultural, se confruntă prea des cu restricții sau cu insecuritate juridică, fapt care frânează inovarea digitală, atunci când utilizează conținut protejat prin drepturi de autor, inclusiv peste granițe. În sfârșit, creatorii, alți titulari de drepturi și editorii de presă se află deseori în situația de a nu putea negocia condițiile și plățile aferente utilizării online a operelor și a spectacolelor lor.

În ansamblu, propunerile de astăzi privind drepturile de autor au trei mari priorități:

1. O ofertă de conținut mai variată și un acces mai larg la aceasta online și peste granițe

Prin propunerea noastră privind portabilitatea conținutului online, prezentată în decembrie 2015, am dat consumatorilor dreptul de a utiliza abonamentele lor online la filme, muzică sau cărți electronice în afara țării lor de origine, de exemplu atunci când sunt în vacanță sau călătoresc în scop de afaceri. Astăzi, propunem un mecanism juridic prin care radiodifuzorii să obțină mai ușor de la titularii de drepturi autorizațiile de care au nevoie pentru a transmite online programe în alte state membre ale UE. Este vorba de programe pe care radiodifuzorii le transmit online în același timp cu emisiunile lor, precum și de servicii de video în reluare, cum ar fi My TF1 în Franța, ZDF Mediathek în Germania, TV3 Play în Danemarca, Suedia și statele baltice și AtresPlayer în Spain, pe care aceștia doresc să le pună la dispoziție online și în alte state membre. Asigurarea posibilității radiodifuzorilor de a oferi marea majoritate a conținutului lor, cum ar fi știri, emisiuni culturale, emisiuni politice, documentare sau programe de divertisment, și în alte state membre va oferi consumatorilor mai multe posibilități de alegere.

Normele de astăzi facilitează, de asemenea, obținerea autorizațiilor necesare de către operatorii care oferă pachete de canale (cum ar fi Proximus TV în Belgia, Movistar + în Spania sau IPTV Entertain, aparținând Deutsche Telekom, în Germania): în loc să fie nevoiți să negocieze individual cu fiecare titular de drepturi, pentru a putea oferi aceste pachete de canale provenind din alte state membre ale UE, aceștia vor putea obține licențe de la organismele de gestionare colectivă, care îi reprezintă pe titularii drepturilor. Acest lucru va asigura, de asemenea, clienților lor o mai mare ofertă de conținut.

Pentru a încuraja dezvoltarea în Europa a ofertei de video la cerere (Video-on-Demand - VoD), solicităm statelor membre să înființeze organisme de negociere, care să ajute titularii de drepturi în domeniul audiovizual și platformele de VoD să ajungă la acorduri de licență, inclusiv pentru serviciile transfrontaliere. Un dialog cu industria audiovizuală pe tema acordării de licențe și a utilizării de instrumente inovatoare, cum ar fi platformele de acordare a licențelor, va completa acest mecanism.

Pentru a îmbunătăți accesul la bogatul patrimoniu cultural al Europei, noua Directivă privind drepturile de autor va ajuta muzeele, arhivele și alte instituții să digitizeze și să pună la dispoziție și în alte state membre operele care au ieșit din circuitul comercial, cum ar fi cărțile sau filmele protejate prin drepturi de autor, dar care nu mai sunt disponibile publicului.

În paralel, Comisia va utiliza fondurile de 1,46 miliarde EUR ale subprogramului MEDIA al programului-cadru Europa creativă pentru a sprijini în continuare difuzarea conținutului creativ peste granițe. Acest lucru include o mai mare finanțare pentru subtitrare și dublare, un nou catalog al operelor audiovizuale europene pentru furnizorii de VoD, pe care aceștia îl pot utiliza direct pentru programare și instrumente online de îmbunătățire a distribuției digitale a operelor audiovizuale europene, datorită cărora acestea sunt mai ușor de găsit și de vizionat online.

Aceste acțiuni combinate vor încuraja oamenii să descopere programe de televiziune și de radio din alte țări europene și să mențină legătura cu țara lor de origine atunci când trăiesc în alt stat membru și vor mări disponibilitatea filmelor europene, inclusiv peste granițe, evidențiind astfel bogăția și diversitatea culturii europene.

2. Norme îmbunătățite privind drepturile de autor în domeniul cercetării, educației și incluziunii persoanelor cu handicap

Studenții și profesorii sunt dornici să utilizeze materiale și tehnologii didactice digitale, dar aproape 1 din 4 cadre didactice se confruntă, în activitățile sale de predare în domeniul digital, în fiecare săptămână, cu restricții legate de drepturile de autor. Comisia a propus astăzi o nouă excepție pentru a permite instituțiilor de învățământ să utilizeze materiale pentru ilustrarea predării cu ajutorul instrumentelor digitale, precum și în cursuri online, peste granițe.

De asemenea, ca urmare a directivei propuse, cercetătorii din UE vor putea utiliza mai ușor tehnologiile de extragere de text și date (text and data mining - TDM), pentru a analiza seturi mari de date. Acest lucru va asigura un foarte necesar stimulent pentru cercetarea inovatoare, având în vedere că astăzi, aproape toate publicațiile științifice sunt digitale, iar volumul lor total crește în fiecare an, pe plan mondial, cu 8-9 %.

De asemenea, Comisia propune o nouă excepție obligatorie în UE, care va permite instituțiilor de patrimoniu cultural să conserve operele în format digital, fapt care prezintă o importanță crucială pentru supraviețuirea patrimoniului cultural și accesul cetățenilor la acest patrimoniu pe termen lung.

În final, Comisia propune acte legislative de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakesh, pentru a facilita accesul la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate. Aceste măsuri sunt importante pentru asigurarea faptului că drepturile de autor nu constituie un obstacol în calea participării depline la viața societății a tuturor cetățenilor și vor permite schimbul de exemplare în format accesibil, în UE și cu țările terțe care sunt părți la tratat, evitând astfel duplicarea eforturilor și irosirea resurselor.

3. O piață mai echitabilă și sustenabilă pentru creatori și presă

Directiva privind drepturile de autor vizează consolidarea poziției titularilor de drepturi în ceea ce privește negocierea și remunerarea pentru exploatarea online a conținutului lor pe platformele de video-sharing, cum ar fi YouTube sau Dailymotion. Aceste platforme vor avea obligația de a se dota cu mijloace eficiente, cum ar fi tehnologia care detectează automat piesele muzicale sau operele audiovizuale identificate de titularii de drepturi și a căror autorizare sau eliminare este convenită de aceștia cu platformele.

Ziarele, revistele și alte publicații de presă au beneficiat de trecerea de la tipar la serviciile digitale și online, cum ar fi mijloacele de comunicare socială și agregatorii de știri. Acest lucru a atras un public mai larg, dar a influențat, în același timp, veniturile din publicitate și a îngreunat din ce în ce mai mult acordarea licențelor și aplicarea drepturilor asupra acestor publicații. Comisia propune introducerea unui nou drept conex pentru editori, similar cu dreptul care există deja în legislația UE pentru producătorii de film, producătorii de înregistrări sonore (fonograme) și alți actori din industriile creative, cum ar fi radiodifuzorii.

Noul drept recunoaște rolul important exercitat de editorii de presă în investițiile în conținutul jurnalistic de calitate și în crearea de astfel de conținut, care este esențial pentru accesul cetățenilor la cunoștințe în societăților noastre democratice. Întrucât vor fi recunoscuți juridic pentru prima dată ca titulari de drepturi, aceștia se vor afla într-o poziție mai bună atunci când vor negocia cu serviciile online care utilizează sau oferă acces la conținutul lor și vor avea, de asemenea, o mai mare capacitate de combatere a pirateriei. Această abordare va oferi tuturor actorilor din domeniu un cadru juridic clar în ceea ce privește autorizarea conținutului pentru utilizări digitale și va contribui la dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare, în beneficiul consumatorilor.

De asemenea, proiectul de directivă prevede o obligație de transparență a editorilor și a producătorilor, care trebuie să comunice autorilor sau artiștilor interpreți sau executanți profiturile pe care le realizează cu operele lor. Acesta instituie, de asemenea, un mecanism care permite autorilor și artiștilor interpreți sau executanți să obțină o cotă echitabilă atunci când își negociază remunerația cu producătorii și editorii. Acest lucru ar trebui să conducă la creșterea încrederii între actorii participanți la lanțul valoric digital.

Către o piață unică digitală

Ca parte a Strategiei privind piața unică digitală, prezentată în mai 2015, propunerile de astăzi completează propunerea de Regulament privind portabilitatea conținutului legal (decembrie 2015), Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale revizuită și Comunicarea privind platformele online (mai 2016). În cursul acestei toamne, Comisia va propune îmbunătățirea aplicării tuturor tipurilor de drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv a drepturilor de autor.

Normele UE privind drepturile de autor, prezentate astăzi împreună cu inițiativele de stimulare a conectivității la internet în UE (comunicat de presăconferință de presă la ora 15.15 CET), fac parte din strategia UE de creare a pieței unice digitale. Comisia a stabilit 16 inițiative (comunicat de presă) și este în grafic pentru finalizarea tuturor acestora până la sfârșitul anului curent.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă privind drepturile de autor

Mai multe informații despre extragerea de text și date (TDM)

Documentele adoptate astăzi

Comunicare – Pentru o economie europeană bazată pe drepturi de autor și caracterizată de echitate, eficiență și competitivitate pe piața unică digitală

Regulament de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

Directiva privind drepturile de autor pe piața unică digitală

Regulament privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate

Directivă privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

 

IP/16/3010

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar