Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā — 2016. gads Komisija piedāvā modernus ES autortiesību noteikumus, sekmējot ES kultūras izplatīšanu un uzplaukumu

Strasbūrā, 2016. gada 14. septembrī

"Es vēlos, lai žurnālistiem, izdevējiem un autoriem par viņu darbu tiktu maksāts taisnīgi, neatkarīgi no tā, vai darbi tapuši studijās vai dzīvojamās istabās, vai tie tiek izplatīti bezsaistē vai tiešsaistē, vai tos publicē ar kopētāja palīdzību vai ar hipersaites starpniecību tirgo tīmeklī." Priekšsēdētājs Ž. K. Junkers, Stāvoklis Savienībā — 2016. gads.

Prezidentam Ž. K. Junkeram uzstājoties ar runu par Savienības stāvokli, Komisija šodien nāk klajā ar tādiem autortiesību modernizēšanas noteikumiem, kas var vairot Eiropas kulturālo daudzveidību un tiešsaistē pieejamo saturu, vienlaikus visiem tiešsaistes darītājiem nosakot skaidrākus noteikumus. Priekšlikumi ietvers arī inovācijas rīku piedāvājumu izglītības un pētniecības, kā arī kultūras mantojuma iestādēm.

Digitālo tehnoloģiju ietekmē mainās tas, kādā veidā mūzika, filmas, TV, radio, grāmatas un prese tiek radītas, izplatītas un izmantotas. Ļoti lielu popularitāti ir ieguvuši jauni tiešsaistes pakalpojumi, piemēram, mūzikas straumēšana, pieprasījumvideo platformas un RSS lasītāji, savukārt patērētāji aizvien biežāk sagaida, ka kultūras žanra saturs būs piekļūstams arī ceļojumos un pārrobežu braucienos. Jaunās digitālās attiecības Eiropas radošajām personībām pavērs jaunas iespējas, ja vien noteikumi visiem dalībniekiem sniegs juridisku noteiktību un skaidrību. Kā būtisku daļu savā Digitālā vienotā tirgus stratēģijā Komisija šodien ir pieņēmusi priekšlikumus, kas dara iespējamu:

  • labāku satura izvēli un piekļuvi tam tiešsaistē un pāri robežām
  • labākus autortiesību noteikumus izglītībai, pētniecībai, kultūras mantojumam un invalīdu iekļaušanai
  • taisnīgāku un ilgtspējīgu tirgu radošajām personībām, radošajām nozarēm un presei

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: "Mēs, eiropieši, vēlamies, lai mūsu bagātīgā un daudzveidīgā kultūra būtu piekļūstama pāri robežām. Mūsu priekšlikums, jaunās digitālās realitātes ietekmē pārveidojot Eiropas autortiesību noteikumus, gādās, ka pieejams būs vairāk satura. Eiropas radošo saturu nedrīkstētu iesprostot, taču tas arī stingri jāaizsargā, jo īpaši tāpēc, lai mūsu radošajām personībām būtu vairāk iespēju gūt atalgojumu. Teicām, ka līdz gada beigām būs gatavas visas mūsu iniciatīvas, ar kurām tiks radīts digitālais vienotais tirgus, un solījumu mēs turam. Ja digitālais vienotais tirgus pareizi nedarbosies, attiecībā uz radošumu, izaugsmi un darbvietām mēs būsim zaudētāji."

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers teica: "Šajās reformās, kas sekmīgi risina digitālā laikmeta izaicinājumus, ieguvējas būs mūsu radošās nozares, savukārt Eiropas patērētājiem būs piedāvāts plašāks digitālā satura klāsts. Mūsu priekšlikums ir stimulējoša, taisnīga, ieguldījumu atalgojoša autortiesību vide."

Patlaban gandrīz puse ES interneta lietotāju klausās mūziku, skatās TV seriālus un filmas vai spēlē spēles internetā; tomēr raidorganizācijas un citi operatori saskaras ar grūtībām, ja vēlas iegūt tiesības piedāvāt savus tiešsaistes vai digitālos pakalpojumus citās ES valstīs. Arī tādas sociālekonomiski svarīgas nozares kā izglītība, pētniecība un kultūras mantojums pārāk bieži saskaras ar ierobežojumiem vai juridisku nenoteiktību, kas kavē digitālu inovāciju ar autortiesībām aizsargāta satura izmantošanā, arī pāri robežām. Visbeidzot, radošās personības, citi tiesību īpašnieki un preses izdevēji bieži vien nespēj gūt sekmīgu rezultātu sarunās par to, ar kādiem nosacījumiem un par kādu samaksu to darbus un izpildījumu var izmantot internetā.

Šīsdienas piedāvājumiem attiecībā uz autortiesībām pavisam ir trīs galvenās prioritātes.

1. Labāka satura izvēle un piekļuve tam tiešsaistē un pāri robežām

Komisija 2015. gada decembra priekšlikumā par tiešsaistes satura pārnesamību patērētājiem piešķīra tiesības, ka tiešsaistes abonementu uz filmām, mūziku un e-grāmatām iespējams izmantot prombūtnē no mītnes zemes, piemēram, atvaļinājumā vai darījumu braucienā. Šodien mēs ierosinām juridisku mehānismu, kā raidorganizācijām no tiesību īpašniekiem vieglāk iegūt atļaujas, kas vajadzīgas programmu pārraidei tiešsaistē citās ES dalībvalstīs. Galvenais jautājums ir par programmām, ko raidorganizācijas vienlaicīgi ar televīzijas pārraidi pārraida internetā, kā arī par arhīvtelevīzijas pakalpojumiem, kurus tās vēlas darīt pieejamus internetā citās dalībvalstīs. Tas attiecas, piemēram uz MyTF1 Francijā, ZDF Mediathek Vācijā, TV3 Play Dānijā, Zviedrijā un Baltijas valstīs, kā arī uz AtresPlayer Spānijā. Raidorganizācijām gūstot tiesības lielāko daļu savu pārraižu satura, piemēram, ziņas, kultūras un politikas jautājumiem veltītas programmas, dokumentālo filmu vai izklaides programmas, demonstrēt arī citās dalībvalstīs, patērētāji iegūs vairāk izvēles.

Šodien publiskotie noteikumi vajadzīgo atļauju iegūšanu atvieglo arī operatoriem, kas piedāvā kanālu paketes (tādas kā Proximus TV Beļģijā, Movistar + Spānijā un Deutsche Telekom’s IPTV Entertain Vācijā): lai piedāvātu šādas citās ES dalībvalstīs radītas kanālu paketes, vairs nebūs vajadzīgas individuālas sarunas ar katru tiesību īpašnieku — licenci būs iespējams saņemt no tiesību īpašniekus pārstāvošām autortiesību aģentūrām. Tas palielinās arī satura izvēli klientiem.

Lai Eiropā palīdzētu attīstīties pieprasījumvideo piedāvājumam, mēs lūdzam, lai dalībvalstis izveidotu sarunvedējas organizācijas, kas palīdzētu panākt, ka audiovizuālo tiesību īpašnieki un pieprasījumvideo platformas noslēdz licencēšanas darījumus, arī tādus, kas vajadzīgi pārrobežu pakalpojumu sniegšanai. Turklāt paredzēts risināt dialogu ar audiovizuālo nozari par licencēšanas problēmām un izmantot inovatīvus licencēšanas centrus.

Lai Eiropas bagātīgo kultūras mantojumu darītu piekļūstamāku, jaunā Autortiesību direktīva palīdzēs muzejiem, arhīviem un citām iestādēm pārvērst digitālā formātā un pāri robežām darīt pieejamus vairs netirgotus darbus, piemēram, filmas vai grāmatas, kas joprojām ir aizsargātas ar autortiesībām, bet sabiedrībai vairs nav pieejamas.

Līdztekus tam Komisija no programmas "Radošā Eiropa" mediju apakšprogrammas (budžets 1,46 miljardi €) joprojām atbalstīs radoša satura apriti pāri robežām. Tas nozīmē vairāk finansējuma subtitrēšanai un dublēšanai; pieprasījumvideo pakalpojumu sniedzējiem paredzētu jaunu Eiropas audiovizuālo darbu katalogu, ko var tūlīt izmantot programmu veidošanai; un interneta rīkus, kas uzlabotu Eiropas audiovizuālo darbu digitālo izplatīšanu un atvieglotu to atrašanu un noskatīšanos tiešsaistē.

Šie kombinētie pasākumi iedzīvotājus stimulēs atklāt citu valstu TV un radio programmas, saglabāt saikni ar mītnes zemi, dzīvojot citā dalībvalstī un, uzsverot Eiropas bagātīgo kultūrdaudzveidību, padarīt pieejamākas Eiropas filmas, arī pāri robežām.

2. Labāki autortiesību noteikumi attiecībā uz pētniecību, izglītību un invalīdu iekļaušanu

Studenti un pasniedzēji digitālus materiālus un tehnoloģijas labprāt izmanto, lai mācītos, taču patlaban gandrīz ceturtā daļa pedagogu digitālās mācīšanas pieredzē katru nedēļu saskaras ar ierobežojumiem, kas ir saistīti ar autortiesībām. Komisija šodien ir ierosinājusi jaunu izņēmumu, kas izglītības iestādēm dotu iespēju dažādus materiālus ar digitāliem līdzekļiem izmantot ilustrēšanai, kā arī tos lietot tiešsaistes kursos pāri robežām.

Direktīvas priekšlikums arī ES pētniekiem atvieglos tekstizraces un datizraces tehnoloģiju lietošanu lielu datu apjomu analizēšanai. Ņemot vērā, ka mūsdienās gandrīz visi zinātniskie izdevumi ir digitāli un ka to kopapjoms pasaulē katru gadu palielinās par 8–9 %, tas dos ļoti vajadzīgu impulsu inovatīvai pētniecībai.

Komisija arī ierosina jaunu obligātu ES izņēmumu, kas kultūras mantojuma iestādēm dos iespēju darbus saglabāt digitalizētā formā, — bez tā nav iespējama ilglaicīga kultūras mantojuma saglabāšana un tā pieejamība pilsoņiem.

Visbeidzot, Komisija ierosina tiesību aktus, ar kuriem tiktu īstenots Marrākešas līgums, atvieglojot publicētu darbu piekļūstamību cilvēkiem, kas ir akli, vājredzīgi vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Šie pasākumi ir ļoti vajadzīgi tam, lai panāktu, ka autortiesības nav šķērslis visu pilsoņu pilnai līdzdalībai sabiedrībā, un tie pavērs iespēju apmainīties ar piekļūstamas formas eksemplāriem ES teritorijā un trešās valstīs, kas ir Līguma puses, tādējādi nepieļaujot darba dubultošanu un resursu šķērdēšanu.

3. Taisnīgāks un ilgtspējīgs tirgus radošajām personībām un presei

Īpašumtiesību direktīvas mērķis ir nostiprināt tiesību īpašnieku sarunvešanas pozīcijas un tiesības saņemt atlīdzību par viņiem piederoša satura izmantošanu tiešsaistē tādās video koplietošanas platformās kā YouTube vai Dailymotion. Šādām platformām būs pienākums izmantot iedarbīgus līdzekļus, piemēram, tehnoloģijas, kas automātiski atpazīst dziesmas vai audiovizuālus darbus, kurus tiesību īpašnieki ir identificējuši un par kuriem ar platformām vienojušies vai nu tos platformā atļaut, vai no tās izņemt.

Avīzēm, žurnāliem un citiem preses izdevumiem pāreja no iespiedformāta uz digitālo formātu un tādiem tiešsaistes pakalpojumiem kā sociālie mediji un RSS lasītāji, ir bijusi izdevīga. Tā ir gan paplašinājusi auditoriju, bet arī skārusi reklāmas ieņēmumus un arvien vairāk apgrūtinājusi licencēšanu un tiesību ievērošanas nodrošināšanu šajās publikācijās.Komisija ierosina ieviest uz izdevējiem attiecināmas jaunas blakustiesības, kas līdzīgas tām, ko ES tiesību akti jau piešķir filmu un skaņu ierakstu (fonogrammu) producentiem un citiem radošo nozaru dalībniekiem, piemēram, raidorganizācijām.

Jaunās tiesības atzīst, ka svarīga nozīme ir preses izdevējiem, kas daudz iegulda tāda kvalitatīva žurnālistiska satura radīšanā, bez kura pilsoņi mūsu demokrātiskajās sabiedrībās nevar piekļūt informācijai. Būdami pirmo reizi juridiski atzīti par tiesību īpašniekiem, viņi sev izdevīgāk varēs ar tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem (satura izmantotājiem vai piekļuves nodrošinātājiem) risināt sarunas par sev piederošā satura izmantošanu un labāk spēs cīnīties pret pirātismu. Šī pieeja visiem dalībniekiem skaidri tiesiski reglamentē digitālai izmantošanai paredzēta satura licencēšanu un palīdz patērētāju labā attīstīt inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus.

Iecerētā direktīva arī liek izdevējiem un producentiem darboties caurredzami un informēt autorus vai izpildītājus par peļņu, kas gūta ar to darbiem. Tā ievieš arī mehānismu, kas ar producentiem un publicētājiem risinātās sarunās par atalgojumu autoriem un izpildītājiem palīdzētu gūt taisnīgu atlīdzību. Tai būtu jāpaaugstina uzticēšanās visu digitālās vērtību ķēdes dalībnieku vidū.

Uz digitālu vienoto tirgu

Ietilpdami 2015. gada maijā publiskotajā Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, šīsdienas priekšlikumi papildina priekšlikumu regulai par likumīga satura pārnesamību (2015. gada decembris), pārskatīto Audiovizuālo mediju un pakalpojumu direktīvu un Paziņojumu par tiešsaistes platformām (2016. gada maijs). Vēlāk rudenī Komisija nāks klajā ar priekšlikumu uzlabot visu veidu intelektuālā īpašuma tiesību, arī autortiesību, ievērošanas nodrošināšanu.

ES autortiesību noteikumi, kas tiek publiskoti kopā ar iniciatīvām, kuru nolūks ir Eiropas Savienībā sekmēt pieslēgumu internetam (paziņojums presei — preses konference 15.15 CET), ir daļa no Eiropas Savienības digitālā vienotā tirgus izveides stratēģijas. Komisija nāk klajā ar 16 iniciatīvām (paziņojums presei) un ir gatava tās visas īstenot līdz šā gada beigām.

Papildu informācijai

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa: autortiesības

Vairāk par tekstizraci un datizraci

Šodien pieņemtie dokumenti

Paziņojums "Kā digitālajā vienotajā tirgū veicināt taisnīgu, efektīvu un konkurētspējīgu uz Eiropas autortiesībām balstītu ekonomiku"

Regula, ar ko nosaka noteikumus par to, kā īstenot autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām

Direktīva par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

Regula par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai kam ir cita iespiedtekstu lasīšanas invaliditāte, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā

Direktīva par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai kam ir cita iespiedtekstu lasīšanas invaliditāte, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

 

IP/16/3010

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar