Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje Unije 2016.: Komisija predlaže moderne propise o autorskom pravu za napredak i širenje europske kulture

Strasbourg, 14. rujna 2016.

„Želim da novinari, izdavači i autori budu pošteno plaćeni za svoj rad, bilo da rade u studiju ili u dnevnom boravku, bilo da je njihov rad dostupan na internetu ili izvan njega, bilo da se objavljuje s pomoću kopirnog aparata ili komercijalnom hiperpoveznicom na web-u.” – Predsjednik Juncker, Stanje Unije 2016.

Prilikom govora predsjednika Junckera o stanju Unije za 2016. Komisija je danas iznijela prijedloge o modernizaciji autorskog prava u cilju povećanja kulturne raznolikosti u Europi i sadržaja dostupnog na internetu te donošenja jasnijih propisa za sve dionike na internetu. Prijedlozima će se osigurati inovativni alati namijenjeni obrazovanju, istraživanju i aktivnostima institucija kulturne baštine.

Digitalne tehnologije mijenjaju način produkcije i distribucije glazbe, filmova, televizijskog i radijskog programa, knjiga i tiska te pristupa njima. Nove internetske usluge, primjerice streaming glazbe, platforme za emitiranje na zahtjev i servisi za prikupljanje vijesti, postale su vrlo popularne, a potrošači sve više očekuju pristup kulturnom sadržaju u pokretu i preko granica. Zahvaljujući novom digitalnom okruženju europskim će se stvarateljima otvoriti mogućnosti i stoga propisi moraju pružiti pravnu sigurnost i jasnoću za sve dionike. Komisija je danas u okviru Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta donijela prijedloge kako bi jamčila sljedeće:

  • bolji izbor internetskog i prekograničnog sadržaja te pristup njima
  • poboljšani propisi o autorskom pravu u području obrazovanja, istraživanja, kulturne baštine i uključivanja osoba s invaliditetom
  • pravednije i održivije tržište za stvaratelje, kreativne industrije i tisak

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, Andrus Ansip, izjavio je: „Europljani žele prekogranični pristup našoj bogatoj i raznolikoj kulturi. Našim će se prijedlogom osigurati pristup većoj količini sadržaja, zahvaljujući izmjenama europskih propisa o autorskom pravu u kontekstu nove digitalne stvarnosti. Europski kreativni sadržaj ne bi trebao biti zaključan, no trebao bi biti strogo zaštićen, posebno radi poboljšanja mogućnosti isplate naknada našim stvarateljima. Najavili smo da ćemo do kraja godine provesti sve svoje inicijative za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, a svoja obećanja ispunjavamo. Bez pravilnog funkcioniranja jedinstvenog digitalnog tržišta bit će nam uskraćeni kreativnost, rast i radna mjesta.”

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, Günther H. Oettinger, izjavio je: „Te će reforme biti korisne našim kreativnim industrijama jer se zahvaljujući njima uspješno suočavamo s izazovima digitalnog doba, a europskim potrošačima omogućava se veći izbor sadržaja u kojemu mogu uživati. Predlažemo područje autorsko pravo koje je poticajno i pravedno te koje nagrađuje ulaganje u kreativnost.”

Danas gotovo polovina internetskih korisnika u EU-u sluša glazbu, gleda televizijske serije i filmove te igra igre na internetu, međutim radiotelevizijske kuće i drugi subjekti suočavaju se s poteškoćama kada pokušavaju dobiti prava za svoje internetske ili digitalne usluge ako ih žele ponuditi u drugim zemljama EU-a. Slično tome, sektori koji imaju društveno-gospodarsku važnost, primjerice obrazovanje, istraživanje i kulturna baština, prečesto se pri korištenju sadržajem zaštićenim autorskim pravom, uključujući prekograničnim, suočavaju s ograničenjima i pravnom nesigurnosti, što usporava njihove digitalne inovacije. Naposljetku, stvaratelji, drugi nositelji prava i novinske kuće često ne mogu pregovarati o uvjetima upotrebe svojih djela i izvedbi te o naknadama za njih.

Tri su glavna prioriteta u današnjim prijedlozima:

1. Bolji izbor internetskog i prekograničnog sadržaja te pristup njima

Našim smo prijedlozima o prenosivosti internetskog sadržaja predstavljenima u prosincu 2015. potrošačima omogućili pravo da se koriste svojim pretplatama na filmove, glazbu i e-knjige kada su izvan svojih zemalja, npr. na odmoru ili poslovnom putovanju. Danas predstavljamo pravni mehanizam zahvaljujući kojem bi radiotelevizijske kuće od nositelja prava mogle lakše dobiti odobrenja potrebna za internetski prijenos programa u drugim državama članicama EU-a. Riječ je o programima koje radiotelevizijske kuće prenose putem interneta u vrijeme njihova emitiranja te vremenski odgođenim uslugama koje žele učiniti dostupnima na internetu u svojoj državi članici, npr. MyTF1 u Francuskoj, ZDF Mediathek u Njemačkoj, TV3 Play u Danskoj, Švedskoj i u baltičkim državama te AtresPlayer u Španjolskoj. Omogućavanje radiotelevizijskim kućama da veliku većinu svojih sadržaja, kao što su vijesti te kulturni, politički, dokumentarni i zabavni programi, prikazuju i u drugim državama članicama, značit će više izbora za potrošače.

Današnjim se prijedlozima olakšava dobivanje potrebnih licencija za operatore koji nude pakete programa (npr. Proximus TV u Belgiji, Movistar + u Španjolskoj, Deutsche Telekom’s IPTV Entertain u Njemačkoj): umjesto pojedinačnih pregovora sa svakim nositeljem prava kako bi mogli nuditi takve pakete programa iz drugih država članica EU-a, bit će im omogućeno dobivanje licencija od organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje zastupaju nositelje prava. Time će povećati količinu sadržaja za svoje potrošače.

U cilju ostvarivanja bolje ponude usluga emitiranja na zahtjev (Video-on-Demand) u Europi, od država članica tražimo da osnuju pregovaračka tijela koja bi pomagala u pregovorima o dobivanju licencija (uključujući licencije za prekogranične usluge) između nositelja prava za audiovizualna djela i platformi za emitiranje na zahtjev. Taj ćemo mehanizam nadopuniti dijalogom s audiovizualnom industrijom o problemima povezanima s licenciranjem i uporabom inovativnih alata kao što su centri za licenciranje.

U cilju poboljšanja pristupa bogatoj europskoj kulturnoj baštini, novom će se Direktivom o autorskom pravu muzejima, arhivima i drugim institucijama olakšati da digitaliziraju i omoguće prekogranični pristup nedostupnim djelima, kao što su knjige ili filmovi zaštićeni autorskim pravom, a koji više nisu javno dostupni.

Usporedno s time Komisija će iskoristiti svoj program Kreativna Europa MEDIA, u okviru kojeg je dostupno 1,46 milijardi €, kako bi poduprla prekogranično širenje kreativnog sadržaja. To podrazumijeva više sredstava za titlovanje i sinkronizaciju, novi katalog europskih audiovizualnih djela kojim se pružatelji usluga emitiranja na zahtjev mogu neposredno koristiti za izradu programa te internetske alate zahvaljujući kojima će se poboljšati digitalna distribucija europskih audiovizualnih djela i olakšati pronalaženje i gledanje tih sadržaja na internetu.

Tim će se kombiniranim mjerama potaknuti korisnike na otkrivanje televizijskih i radio programa drugih država članica, omogućiti im da budu u kontaktu sa svojom zemljom ako žive u drugoj državi članici te poboljšati dostupnost europskih filmova, također prekogranična, i stoga naglasiti europsku kulturnu raznolikost.

2. Poboljšanje propisa o autorskom pravu u području istraživanja, obrazovanja i uključivanja osoba s invaliditetom

Učenici i profesori rado bi se pri učenju koristili digitalnim materijalima i tehnologijama, ali se danas gotovo svaki četvrti nastavnik tijekom digitalnih nastavnih aktivnosti tjedno susreće s ograničenjima povezanima s autorskim pravom. Komisija je danas predstavila novu iznimku kako bi se u obrazovnim ustanovama omogućilo učenje s pomoću digitalnih alata i internetskih tečajeva iz drugih država članica.

Predloženom će se Direktivom i istraživačima diljem EU-a olakšati korištenje tehnologijama za rudarenje tekstova i podataka pri analizi velikih skupova podataka. Time će se osigurati neophodan poticaj inovativnom istraživanju, s obzirom na to da su danas gotovo sve znanstvene publikacije u digitalnom obliku te da njihov ukupni svjetski obujam raste stopom od 8 – 9 % godišnje.

Komisija predlaže i novu obaveznu iznimku u EU-u kojom se institucijama kulturne baštine omogućuje čuvanje djela u digitalnom obliku, što je ključno za očuvanje kulturne baštine i mogućnost da joj građani dugoročno imaju pristup.

Naposljetku, Komisija predstavlja zakonodavni prijedlog za provedbu Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz nekog drugog razloga ne mogu koristiti tiskom. Te su mjere važne kako bi se osiguralo da autorsko pravo ne bude prepreka potpunom sudjelovanju građana u društvu te kako bi se omogućila razmjena primjeraka u prilagođenom formatu i unutar EU-a i s trećim zemljama koje su stranke Ugovora te time izbjeglo udvostručavanje posla i rasipanje resursa.

3. Pravednije i održivije tržište za stvaratelje i tisak

Cilj je Direktive o autorskom pravu jačanje položaja nositelja prava u pregovorima za naknade za upotrebu njihovih internetskih sadržaja na platformama za dijeljenje videosadržaja kao što su YouTube ili Dailymotion. Takve će platforme imati obavezu upotrebe učinkovitih sredstava, npr. tehnologije za automatsko prepoznavanje pjesama ili audiovizualnih djela koje su nositelji prava odredili i s platformama dogovorili ili odobrenje za njih ili njihovo uklanjanje.

Prelazak s tiskanog u digitalni oblik i internetske usluge (društveni mediji i servisi za prikupljanje vijesti) bili su korisni za novine, časopise i druge tiskovine. Dobili su veći broj čitatelja, no pogođeni su prihodi od oglašavanja, a otežano je i licenciranje te ostvarivanje prava u pogledu tih publikacija. Komisija predlaže uvođenje novog srodnog prava za izdavače, sličnog pravu koje postoji u okviru zakonodavstva EU-a, a koje se odnosi na filmske i glazbene producente (i proizvođače fonograma) te druge dionike u kreativnim industrijama, npr. radiotelevizijske kuće.

Novim se pravom priznaje važna uloga novinskih kuća u stvaranju kvalitetnog novinskog sadržaja i ulaganju u njega, što je ključno da bi se građanima omogućio pristup znanju u našim demokratskim društvima. Budući da će po prvi puta biti pravno priznati kao nositelji prava, imat će bolji položaj u pregovorima o upotrebi svojih sadržaja s pružateljima internetskih usluga koji se koriste tim sadržajem ili mu omogućuju pristup. To će pridonijeti i lakšem suzbijanju piratstva. Tim će se pristupom svim dionicima omogućiti jasan pravni okvir za licenciranje sadržaja za digitalnu upotrebu i pridonijeti razvoju inovativnih poslovnih modela od kojih će potrošači imati koristi.

U skladu s nacrtom Direktive izdavači i producenti moraju postupati transparentno i izvještavati izvođače o dobiti koju su ostvarili zahvaljujući njihovim djelima. Uspostavljaju se i mehanizmi za pomoć autorima i izvođačima u dogovaranju pravedne raspodjele dobiti u pregovorima o naknadi s producentima i izdavačima. To bi trebalo dovesti do više razine povjerenja među svim dionicima u digitalnom vrijednosnom lancu.

Ususret jedinstvenom digitalnom tržištu

Današnjim se prijedlozima, u okviru Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta predstavljene u svibnju 2015., nadopunjuju predložena Uredba o prenosivosti pravnog sadržaja (prosinac 2015.), revidirana Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama i Komunikacija o internetskim platformama (svibanj 2016.). Krajem jeseni Komisija će predložiti poboljšanje provedbe svih vrsta prava intelektualnog vlasništva, među ostalim autorskog prava.

Propisi o autorskom pravu predstavljeni danas zajedno s inicijativama za poticanje internetske povezivosti u EU-u (priopćenje za medije: konferencija za medije u 15:15 sati po srednjoeuropskom vremenu) dio su strategije EU-a za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Komisija je predstavila 16 inicijativa (priopćenje za medije) i na pravom je putu da ih sve dostavi do kraja godine.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Informativni članak o autorskom pravu

Više informacija na poveznici rudarenje tekstova i podataka

Dokumenti koji su danas doneseni:

Komunikacija – promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu

Uredba o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa

Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenog digitalnom tržištu

Uredba o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u prilagođenom formatu određenih djela i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta

Direktiva o određenim dozvoljenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

 

IP/16/3010

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar