Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κατάσταση της Ένωσης το 2016: η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016

«Θέλω οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες και οι συγγραφείς να αμείβονται δίκαια για την εργασία τους, ανεξάρτητα από το αν γίνεται μέσα σε στούντιο ή στο σπίτι, ανεξάρτητα από το αν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ή με συμβατικά μέσα, αν τυπώνεται σε φωτοτυπικό μηχάνημα ή περιέχεται σε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.» — Πρόεδρος Juncker, Κατάσταση της Ένωσης το 2016

Με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα προτάσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο επιγραμμικά, με παράλληλη αποσαφήνιση των κανόνων για όλους τους παράγοντες του επιγραμμικού τομέα. Οι προτάσεις θα προσφέρουν επίσης εργαλεία για καινοτομία στην εκπαίδευση, την έρευνα και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής και διανομής της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των βιβλίων και του Τύπου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Οι νέες επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως η μουσική συνεχούς ροής, οι πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία και οι συναθροιστές ειδήσεων έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς, και οι καταναλωτές αναμένουν όλο και περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο όταν μετακινούνται και πέραν των εθνικών συνόρων. Το νέο ψηφιακό τοπίο θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους δημιουργούς, υπό τον όρο ότι οι κανόνες παρέχουν ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια σε όλους τους παράγοντες. Ως βασική συνιστώσα της οικείας Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις σήμερα ώστε να διασφαλιστεί:

  • ευρύτερη επιλογή και καλύτερη πρόσβαση σε περιεχόμενο επιγραμμικά και σε διασυνοριακό επίπεδο
  • βελτίωση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την εκπαίδευση, την έρευνα, την πολιτιστική κληρονομιά και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες
  • μια πιο δίκαιη και βιώσιμη αγορά για τους δημιουργούς, τους κλάδους της δημιουργικότητας και τον Τύπο

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: "Οι Ευρωπαίοι θέλουν να έχουν διασυνοριακή πρόσβαση στον πλούσιο και πολύμορφο πολιτισμό μας. Η πρότασή μας θα διασφαλίσει ότι θα είναι διαθέσιμο περισσότερο περιεχόμενο, με την προσαρμογή των κανόνων της Ευρώπης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Το δημιουργικό περιεχόμενο της Ευρώπης δεν πρέπει να παραμένει εγκλωβισμένο· ωστόσο, πρέπει επίσης να προστατεύεται αυστηρά, ιδίως για να βελτιωθούν οι δυνατότητες αμοιβής των δημιουργών μας. Είχαμε δηλώσει ότι θα προτείναμε όλες τις πρωτοβουλίες μας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως το τέλος του έτους και τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Χωρίς μια ψηφιακή ενιαία αγορά που να λειτουργεί εύρυθμα θα χάσουμε ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση.»

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Günther H. Oettinger δήλωσε: «Οι οικείοι κλάδοι της δημιουργικότητας θα ωφεληθούν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, προσφέροντας ταυτόχρονα στους Ευρωπαίους καταναλωτές ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών περιεχομένου. Προτείνουμε ένα περιβάλλον στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας που προσφέρει ερεθίσματα, είναι δίκαιο και ανταμείβει τις επενδύσεις.»

Σήμερα, οι μισοί σχεδόν χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ ακούν μουσική, βλέπουν τηλεοπτικές σειρές και ταινίες ή παίζουν παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση· ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και άλλοι φορείς δυσκολεύονται να αποκτήσουν δικαιώματα για τις επιγραμμικές ή ψηφιακές υπηρεσίες τους όταν επιθυμούν να τις προσφέρουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ομοίως, οι σημαντικοί από κοινωνικοοικονομικής πλευράς τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της πολιτιστικής κληρονομιάς πολύ συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι, όταν χρησιμοποιούν περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας —μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο—, με περιορισμούς ή έλλειψη ασφάλειας δικαίου που αποτελούν τροχοπέδη στην ψηφιακή καινοτομία. Τέλος, οι δημιουργοί, οι άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι εκδότες του Τύπου συχνά δεν είναι σε θέση να διαπραγματευθούν τους όρους καθώς και την πληρωμή για την επιγραμμική χρήση των έργων και των εκτελέσεών τους.

Συνολικά, οι σημερινές προτάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν τρεις κύριες προτεραιότητες:

1. Ευρύτερη επιλογή και καλύτερη πρόσβαση σε περιεχόμενο επιγραμμικά και σε διασυνοριακό επίπεδο

Με την πρότασή μας για τη φορητότητα του διαδικτυακού περιεχομένου που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015, δώσαμε στους καταναλωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές συνδρομές τους σε ταινίες, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία, όταν βρίσκονται μακριά από τη χώρα κατοικίας τους, για παράδειγμα σε διακοπές ή σε επαγγελματικά ταξίδια. Σήμερα, προτείνουμε έναν νομικό μηχανισμό για να αποκτούν ευκολότερα οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς τις αναγκαίες άδειες από τους κατόχους δικαιωμάτων προκειμένου να μεταδίδουν προγράμματα επιγραμμικά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία μεταδίδουν επιγραμμικά οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ταυτόχρονα με την τηλεοπτική μετάδοσή τους, καθώς και για υπηρεσίες ετεροχρονισμένης προβολής, τα οποία επιθυμούν να καταστήσουν ηλεκτρονικά διαθέσιμα σε άλλα κράτη μέλη, όπως η MyTF1 στη Γαλλία, η ZDF Mediathek στη Γερμανία, η TV3 Play στη Δανία, τη Σουηδία και τα κράτη της Βαλτικής και η AtresPlayer στην Ισπανία. Η παροχή στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της δυνατότητας να μεταδίδουν τη μεγάλη πλειονότητα του περιεχομένου τους, όπως ειδήσεις, πολιτιστικά προγράμματα, πολιτικά προγράμματα, ντοκιμαντέρ ή ψυχαγωγικά προγράμματα και σε άλλα κράτη μέλη θα αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών.

Με τους σημερινούς κανόνες διευκολύνεται η απόκτηση των αναγκαίων αδειών για τους φορείς που παρέχουν πακέτα καναλιών (όπως η Proximus TV στο Βέλγιο, η Movistar + στην Ισπανία, η IPTV Entertain της Deutsche Telekom στη Γερμανία): αντί να πρέπει να διαπραγματεύονται μεμονωμένα με κάθε κάτοχο δικαιωμάτων για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, θα είναι σε θέση να αποκτούν τις άδειες από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους κατόχους δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί επίσης η επιλογή περιεχομένου για τους πελάτες τους.

Για να βοηθηθεί η ανάπτυξη της προσφοράς βίντεο κατά παραγγελία (VOD) στην Ευρώπη, καλούμε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν όργανα διαπραγμάτευσης τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη συμφωνιών αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών για διασυνοριακές υπηρεσίες, μεταξύ των κατόχων οπτικοακουστικών δικαιωμάτων και των πλατφορμών VOD. Ο μηχανισμός αυτός θα συμπληρωθεί με διάλογο με τον κλάδο οπτικοακουστικών μέσων για θέματα αδειοδότησης και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, όπως η κόμβοι αδειοδότησης.

Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η νέα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα θα βοηθήσει τα μουσεία, τα αρχεία και άλλα ιδρύματα στην ψηφιοποίηση και τη διασυνοριακή διάθεση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο, όπως βιβλία ή ταινίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο κοινό.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το επιμέρους πρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», με κονδύλια ύψους 1,46 δισ. ευρώ, για να στηρίξει περαιτέρω την κυκλοφορία του δημιουργικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση, έναν νέο κατάλογο ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων για παρόχους VoD, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα για τον προγραμματισμό τους, και επιγραμμικά εργαλεία για τη βελτίωση της ψηφιακής διανομής των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και τη διευκόλυνση της επιγραμμικής ανεύρεσης και θέασης.

Αυτές οι συνδυασμένες δράσεις θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να ανακαλύπτουν τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να παραμένουν σε επαφή με τις χώρες καταγωγής τους όταν ζουν σε άλλο κράτος μέλος, και θα ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών ταινιών, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο, προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την πλούσια πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης.

2. Βελτίωση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την έρευνα, την εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες

Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ψηφιακό υλικό και ψηφιακές τεχνολογίες για τη μάθηση, αλλά σήμερα σχεδόν 1 στους 4 εκπαιδευτικούς βρίσκεται αντιμέτωπος με περιορισμούς που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις ψηφιακές διδακτικές δραστηριότητές του σε εβδομαδιαία βάση. Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα εξαίρεση ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υλικά ως βοηθήματα διδασκαλίας μέσω ψηφιακών εργαλείων και επιγραμμικών μαθημάτων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η προτεινόμενη οδηγία θα διευκολύνει τη χρήση τεχνολογιών εξόρυξης κειμένων και δεδομένων (TDM) από τους ερευνητές σε ολόκληρη την ΕΕ για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η τόσο αναγκαία ώθηση στην καινοτόμο έρευνα, δεδομένου ότι σήμερα σχεδόν όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι ψηφιακές και ο συνολικός όγκος τους αυξάνεται κατά 8-9 % ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια νέα υποχρεωτική εξαίρεση στην ΕΕ, η οποία θα επιτρέπει στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να διατηρούν τα έργα σε ψηφιακή μορφή, πράγμα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την πρόσβαση των πολιτών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά για να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν εμπόδιο για την πλήρη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνία και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη των εργασιών και τη σπατάλη πόρων.

3. Μια πιο δίκαιη και βιώσιμη αγορά για τους δημιουργούς και τον Τύπο

Η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως στόχο να ενισχύσει τη θέση των κατόχων δικαιωμάτων όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και την αμοιβή τους για την επιγραμμική εκμετάλλευση του περιεχομένου τους στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, όπως το YouTube ή το Dailymotion. Οι πλατφόρμες αυτές θα έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέσα, όπως τεχνολογίες αυτόματης ανίχνευσης τραγουδιών ή οπτικοακουστικών έργων, τα οποία οι κάτοχοι των δικαιωμάτων έχουν προσδιορίσει και έχουν συνάψει συμφωνία με τις πλατφόρμες βάσει της οποίας αυτές μπορούν να τα χρησιμοποιούν ή υποχρεούνται να τα αποσύρουν.

Οι εφημερίδες, τα περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα του Τύπου έχουν επωφεληθεί από τη μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή, καθώς και από τις επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους συναθροιστές ειδήσεων. Αυτό οδήγησε σε διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, αλλά είχε επίσης επίπτωση στα έσοδα από διαφημίσεις και κατέστησε όλο και πιο δύσκολη την αδειοδότηση και την επιβολή των δικαιωμάτων για τις εν λόγω εκδόσεις.Η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί νέο συγγενικό δικαίωμα για τους εκδότες, παρόμοιο με το δικαίωμα που ήδη υπάρχει βάσει του δικαίου της ΕΕ για τους παραγωγούς ταινιών, τους παραγωγούς δίσκων (φωνογραφημάτων) και τους λοιπούς παράγοντες των κλάδων της δημιουργικότητας, όπως οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.

Το νέο δικαίωμα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκδότες του Τύπου όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία ποιοτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου, τα οποία έχουν ουσιώδη σημασία ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στη γνώση στις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Δεδομένου ότι θα αναγνωριστούν νομικά ως κάτοχοι δικαιωμάτων για πρώτη φορά, θα είναι σε καλύτερη θέση να διαπραγματεύονται τη χρήση του περιεχομένου τους από επιγραμμικές υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν ή καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε αυτό, και θα έχουν καλύτερες ικανότητες καταπολέμησης της πειρατείας. Η προσέγγιση αυτή θα παράσχει σε όλους τους παράγοντες ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση περιεχομένου για ψηφιακές χρήσεις και θα συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων προς όφελος των καταναλωτών.

Το σχέδιο οδηγίας υποχρεώνει επίσης τους εκδότες και τους παραγωγούς να εργάζονται με διαφάνεια και να ενημερώνουν τους δημιουργούς ή τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές για τα κέρδη που αποκομίζουν από τα έργα τους. Επίσης, προβλέπει τη θέσπιση μηχανισμού για την παροχή βοήθειας στους δημιουργούς και τους ερμηνευτές/εκτελεστές να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή κατά τη διαπραγμάτευση με τους παραγωγούς και τους εκδότες. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων στην ψηφιακή αλυσίδα δημιουργίας αξίας.

Πορεία προς μια ψηφιακή ενιαία αγορά

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2015, οι σημερινές προτάσεις συμπληρώνουν τον προτεινόμενο κανονισμό για τη φορητότητα του νομικού περιεχομένου (Δεκέμβριος 2015), την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και την ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες (Μάιος 2016). Προς το τέλος του φθινοπώρου η Επιτροπή θα προτείνει τη βελτίωση της επιβολής όλων των τύπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι σημερινοί κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που παρουσιάζονται μαζί με τις πρωτοβουλίες για την τόνωση της διαδικτυακής συνδεσιμότητας στην ΕΕ (δελτίο Τύπουσυνέντευξη Τύπου στις 15:15 ώρα Κεντρικής Ευρώπης), αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς (ΨΕΑ). Η Επιτροπή παρουσίασε 16 πρωτοβουλίες (δελτίο Τύπου) και βρίσκεται σε σωστό δρόμο για την υποβολή του συνόλου αυτών έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Περισσότερα σχετικά με την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων (TDM)

Έγγραφα που εγκρίθηκαν σήμερα:

Ανακοίνωση — Προώθηση δίκαιης, αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

Κανονισμός για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Κανονισμός για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Οδηγία σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις έργων και άλλου υλικού που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

 

IP/16/3010

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar