Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза 2016 г.: Комисията предлага съвременни правила за авторското право в ЕС в подкрепа на развитието и разпространението на европейската култура

Страсбург, 14 септември 2016 r.

„Искам журналистите, издателите и авторите да получават справедливо заплащане за труда си, независимо дали работят в студио или от собствения си хол, дали техните произведения се разпространяват онлайн или извън мрежата, дали се отпечатват на копирна машина или към тях водят търговски хипервръзки в интернет.“ (Жан-Клод Юнкер, реч за състоянието на Съюза 2016 г.).

По случай речта за състоянието на Съюза през 2016 г., произнесена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, днес Комисията представя предложения за модернизирането на авторското право с цел по-голямо културно разнообразие в Европа и повече съдържание онлайн, както и по-ясни правила за всички в онлайн средата. Предлагат се средства за въвеждане на иновации в образованието, научноизследователската дейност и институциите за културно наследство.

Цифровите технологии променят начина, по който се произвеждат, разпространяват и потребяват музиката, филмите, телевизията и радиото, книгите и пресата. Новите онлайн услуги като стрийминга на музика, платформите за видео по заявка и новинарските агрегатори добиха голяма популярност, а потребителите все повече очакват достъпът до културно съдържание да бъде „в движение“ и да се предлага отвъд националните граници. Новата цифрова среда ще създаде възможности за европейските творци, стига правилата да гарантират правна сигурност и яснота на всички участващи страни. Като основна част от своята стратегия за цифровия единен пазар днес Комисията прие предложения, чрез които да се предостави възможност за:

  • по-голям и трансграничен избор и достъп до онлайн съдържание
  • усъвършенствани правила за авторското право по отношение на образованието, научните изследвания, културното наследство и приобщаването на хората с увреждания
  • по-справедлив и устойчив пазар за творците, творческите сектори и пресата

Андрус Ансип, заместник-председателят, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Европейците искат да имат трансграничен достъп до нашата богата и разнообразна култура. С нашето предложение ще се гарантира наличието на повече съдържание и изменянето на европейските правила в областта на авторското право с оглед на новите цифрови условия. Творческото съдържание, произведено от Европа, не бива да се затваря, но то трябва също така добре да се защитава, особено за да бъдат увеличени възможностите за възнаграждаване на труда на творците. Ангажирахме се да реализираме инициативите си за създаване на единен цифров пазар до края на годината и удържахме на обещанието си. Ако единният цифров пазар не работи добре, това ще ни струва творчески потенциал, растеж и работни места.“

Гюнтер Йотингер, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Тези реформи са в полза на творческите сектори, защото успешно отговарят на предизвикателствата на цифровата епоха, като същевременно предлагат на европейските потребители достъп до по-богато съдържание. Предлаганата от нас среда по отношение на авторските права е мотивираща и справедлива и възнаграждава инвестициите.“

Днес повече от половината потребители на интернет в ЕС слушат музика, гледат телевизионни сериали и филми или играят игри онлайн. За излъчващите и другите оператори обаче е трудно да получат необходимите разрешения за онлайн и цифровите услуги, които желаят да предлагат в други държави от ЕС. По подобен начин важните в социално-икономическо отношение сектори образование, научноизследователска дейност и културно наследство твърде често се сблъскват с ограничения или правна несигурност, които им пречат да прилагат цифровите иновации, когато използват защитено с авторско право съдържание, включително в трансгранични условия. И на последно място, творците, а често пъти и носителите на авторските права и издателите на периодични издания не успяват да договорят условия, а също така и заплащане за онлайн ползването на своите произведения и спектакли.

Като цяло представените днес предложения в сферата на авторското право имат следните три основни приоритета:

1. По-голям и трансграничен избор и достъп до онлайн съдържание

С нашето предложение за преносимостта на онлайн съдържанието, представено през декември 2015 г., дадохме възможност на потребителите да използват онлайн абонаментите си за филми, музика, електронни книги и др., когато са извън родната си страна, например на почивка или в командировка. Днес предлагаме правен механизъм, чрез който излъчващите оператори по-лесно да получават от носителите на правата разрешенията, необходими им за предаване на програми онлайн в други държави — членки на ЕС. Става въпрос за програми, които операторите предават онлайн едновременно с телевизионното си излъчване, както и за телевизия на запис, която предоставят онлайн в други държави членки, като например MyTF1 във Франция, ZDF Mediathek в Германия, TV3 Play в Дания, Швеция и балтийските държави и AtresPlayer в Испания. Възможността операторите да предоставят почти цялото осигурявано от тях съдържание — новини, културни, политически, документални или забавни програми — и в други държави членки, ще даде по-голям избор на потребителите.

Предлаганите сега правила улесняват също така операторите, предлагащи пакети от канали (например Proximus TV в Белгия, Movistar + в Испания, IPTV Entertain на Deutsche Telekom в Германия), при получаването на необходимите разрешения: вместо да преговарят поотделно с всеки носител на авторско право, за да предлагат подобни пакети от канали с произход от други държави — членки на ЕС, те ще могат да получават лицензи от организации за колективно управление на авторски права, представляващи носителите на права. Това също ще разшири избора на техните клиенти.

За да бъде подкрепено развитието на видеото по заявка в Европа, призоваваме държавите членки да сформират структури за водене на преговори, които да работят за достигането до лицензионни споразумения, включително за трансгранични услуги, между носителите на права в областта на аудио-визията и платформите за видео по заявка. Този механизъм ще бъде допълнен от диалог с аудио-визуалния сектор по проблемите на лицензирането и използването на иновативни инструменти като центрове за лицензиране.

За да бъде улеснен достъпът до богатото културно наследство на Европа, новата Директива за авторското право ще помогне на музеите, архивите и другите институции да цифровизират и да предоставят зад граница изчерпани произведения — филми и книги, които все още са обект на авторско право, но не са на разположение на обществеността.

Успоредно на това Комисията ще използва програмата МЕДИА, която е на стойност 1,46 млрд. евро и е част от „Творческа Европа“ , за да окаже допълнителна подкрепа за разпространението на креативно съдържание зад граница. Тук се включва и допълнително финансиране за субтитриране и дублиране на видео материали, нов каталог на европейските аудио-визуални произведения за доставчиците на видео по заявка, който може да бъде използван директно от тях за попълване на програмната им схема, и онлайн инструменти, чрез които да бъде подобрено цифровото разпространение на европейски аудио-визуални произведения и да бъде улеснено намирането и гледането им онлайн.

Взети заедно, тези действия ще насърчат гражданите да открият телевизионни и радио предавания от други европейски държави, да поддържат връзка с родните си страни, когато живеят в друга държава членка, и ще подобри предлагането на европейски филми, включително и през граница, а така ще открои и богатото културно разнообразие в Европа.

2. Усъвършенствани правила за авторското право по отношение на научните изследвания, образованието и приобщаването на хората с увреждания

Учащите се и преподавателите с готовност използват цифрови материали и технологии за обучение, но към момента почти всеки четвърти преподавател всяка седмица се сблъсква с ограничения, породени от авторското право. Днес Комисията предложи ново изключение, което да даде възможност на учебните заведения да използват материали като илюстрация на методите за преподаване чрез цифрови инструменти и като част от онлайн курсове зад граница.

Благодарение на предлаганата директива научните работници от целия ЕС ще могат по-лесно да използват технологии за извличане на информация от текст и данни (TDM), за да анализират големи масиви от информация. Така, предвид на това, че днес почти всички научни публикации са в цифров вид и световният им обем се увеличава с 8-9 % на година, ще се осигури много необходимият стимул за иновативни научни изследвания.

Комисията предлага също така ново задължително изключение за ЕС, което ще позволи на институциите за културно наследство да съхраняват творби в цифров формат — подход, който е от решаващо значение за оцеляването на културното наследство и за дългосрочния достъп на гражданите до него.

И на последно място, Комисията предлага законодателен акт, с който да бъде приложен Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Това е важна стъпка, с която да се гарантира, че авторското право не представлява пречка пред пълноценното участие в обществото на всички граждани, и ще даде възможност за размяната на публикации в достъпен формат в ЕС и с трети държави, страни по Маракешкия договор, като така ще се избегне дублирането на усилия и ще се спестят ресурси.

3. По-справедлив и устойчив пазар за творците и пресата

Директивата за авторското право има за цел да укрепи позициите на носителите на права при воденето на преговори и получаването на възнаграждения за използването на създаденото от тях съдържание онлайн в рамките на платформи за видеобмен, като YouTube и DailyMotion. Платформите ще бъдат задължени да прилагат ефективни средства като технология за автоматично откриване на песни или аудио-визуални произведения, за които носителите на авторските права са пожелали те да продължат да бъдат достъпни или, напротив — да бъдат свалени от платформата.

Преминаването от печатни към цифрови и онлайн услуги, като социални медии и новинарски агрегатори, се отрази благоприятно на вестниците и списанията и на другите периодични издания. То увеличи аудиторията, но също така се отрази на доходите от реклами и изключително много затрудни лицензирането и упражняването на правата при този тип публикации. Комисията предлага да бъде въведено ново задължение за издателите, подобно на задължението, с което съгласно правото на ЕС вече са обвързани продуцентите на филми и звукозаписи, както и други субекти от творческите индустрии, като излъчващите оператори.

С новото право се признава важната роля на издателите на периодични издания за инвестициите във и създаването на качествено журналистическо съдържание, което е от основно значение за достъпа на гражданите до информация в нашите демократични общества. Тъй като за първи път те ще бъдат законово признати за носители на права, те ще могат по-успешно да преговарят как ще се използва създаденото от тях съдържание от страна на онлайн услугите, които го използват или дават достъп до него, и ще могат да се противопоставят по-успешно на пиратското му използване. Благодарение на този подход всички участващи субекти ще разполагат с по-ясна правна рамка, когато лицензират съдържание за цифрово използване. Той ще спомогне и за развитието на иновативни бизнес модели в полза на потребителите.

Съгласно проекта на директива издателите и продуцентите са длъжни да осигуряват прозрачност и да уведомяват авторите или изпълнителите за печалбите, които генерират от техните произведения. С директивата се създава и механизъм, който да помогне на авторите и изпълнителите да получават справедлив дял, когато се договарят възнаграждения с продуцентите и издателите. Това следва да вдъхне повече доверие сред всички участващи страни в цифровата верига на стойността.

Към цифров единен пазар

Като част от стратегията за цифровия единен пазар, представена през май 2015 г., днешните предложения допълват предложения Регламент относно преносимостта на услугите за онлайн съдържание (декември 2015 г.), преразгледаната Директива за аудиовизуалните медийни услуги и съобщението относно онлайн платформите (май 2016 г.). По-късно през есента Комисията ще излезе с предложения за по-добро прилагане на всички видове право върху интелектуална собственост, в т.ч. и авторско право.

Правилата на ЕС относно авторското право, които се представят днес успоредно с инициативите за подобряване на интернет връзките в ЕС (съобщение за медиитепресконференция от 15,15 ч. централноевр. време), са част от стратегията на ЕС за създаване на цифров единен пазар. Комисията определи 16 инициативи (съобщение за медиите), като изпълнението на всички тях до края на годината върви по план.

За повече информация:

Въпроси и отговори

Информационна бележка за авторското право

Повече за извличането на информация от текст и данни (TDM)

Документите, приети днес:

Съобщение - Насърчаване на справедлива, ефективна и конкурентоспособна европейска икономика, основана на авторското право, в цифровия единен пазар

Регламент за установяване на правилата за упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за някои онлайн предавания на организациите за радио- или телевизионно разпространение и препредавания на телевизионни и радиопрограми

Директива относно авторското право в цифровия единен пазар

Регламент относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от някои произведения и други обекти, защитени от авторското право и сродните му права, в полза на лицата, които са незрящи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Директива относно някои позволени начини на ползване на произведения и други обекти, защитени от авторското право и сродните му права, в полза на лицата, които са незрящи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

 

IP/16/3010

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar