Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje Unije 2016.: Komisija utire put većoj i boljoj internetskoj povezivosti za sve svoje građane i poduzeća

Strasbourg, 14. rujna 2016.

„Moramo biti povezani. To je potrebno našem gospodarstvu. To je potrebno našim građanima. A u tu povezivost moramo ulagati već sada.” – predsjednik Juncker, govor o stanju Unije 2016.

Prigodom govora predsjednika Junckera o stanju Unije za 2016. Komisija je danas predstavila ambicioznu operaciju izmjena pravila EU-a u području telekomunikacija s novim inicijativama za zadovoljavanje sve većih potreba Europljana za povezivosti i poticanje konkurentnosti Europe. Tim će se prijedlozima potaknuti ulaganja u mreže vrlo visokog kapaciteta i ubrzati pristup Europljana Wi-Fi mrežama.

Na poslu, kod kuće ili na putovanju Europljani očekuju brzu i pouzdanu internetsku vezu. Poticanje ulaganja u mreže vrlo visokog kapaciteta sve je važnije za obrazovanje, zdravstvo, proizvodni sektor i promet. U želji da odgovori na te izazove i pripremi teren za digitalnu budućnost Europe, Komisija je danas predstavila tri strateška cilja u području povezivosti za 2025.:

  • 1. Svi glavni pokretači socioekonomskog razvoja, kao što su škole, sveučilišta, istraživački centri, prometna čvorišta, svi javni pružatelji usluga, kao što su bolnice i uprave, te poduzeća koja se oslanjaju na digitalne tehnologije trebali bi imati pristup vrlo visokoj, gigabitnoj, povezivosti (koja korisnicima omogućuje preuzimanje/učitavanje 1 gigabita podataka u sekundi).
  • 2. Svim europskim kućanstvima, u ruralnim ili gradskim područjima, trebala bi biti dostupna povezivost s brzinom preuzimanja od najmanje 100 Mbps, s mogućnošću prelaska na Gbps.
  • 3. Sva gradska područja te veće prometnice i željezničke linije trebali bi imati neprekinutu pokrivenost za 5G, petu generaciju sustavâ bežične komunikacije. Postavljen je privremeni cilj prema kojemu bi mreža 5G trebala biti komercijalno dostupna u najmanje jednom velikom gradu u svakoj od država članica do 2020.

Ti se ciljevi mogu ostvariti samo uz ogromna ulaganja. Komisija je stoga predložila novi Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama s prema budućnosti usmjerenim i pojednostavnjenim pravilima, zahvaljujući kojima će se za sva poduzeća povećati privlačnost ulaganja u novu, najkvalitetniju infrastrukturu diljem EU-a, kako lokalno tako i preko državnih granica. Ulaganja koja će potaknuti taj novi okvir mogla bi povećati naš BDP za dodatnih 910 milijardi EUR i otvoriti 1,3 milijuna novih radnih mjesta u sljedećih deset godina (do 2025.). Osim zakonika, Komisija je predstavila i akcijski plan uvođenja mreže 5G diljem EU-a od 2018. Tako bi se potencijalno moglo otvoriti dva milijuna novih radnih mjesta u EU-u. Jednom drugom ključnom inicijativom danas predstavljenog paketa za povezivost, WiFi4EU, želi se europskim zajednicama pomoći da svim svojim građanima ponude besplatne Wi-Fi pristupne točke (više informacija ovdje).

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Bez prvorazrednih komunikacijskih mreža neće biti jedinstvenog digitalnog tržišta. Treba nam povezivost koju si ljudi mogu priuštiti i kojom se mogu koristiti na putovanju. Kako bismo to postigli, moramo bolje uskladiti politike spektra u cijelom EU-u. Te ćemo ciljeve postići povećanjem konkurencije i daljnjom integracijom europskog tržišta, čemu će pripomoći odgovarajuće okruženje koje će nastati zahvaljujući novom komunikacijskom zakoniku.”

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger izjavio je: „Povezivost je glavni preduvjet za digitalnu budućnost Europe: Internet stvari, digitalizacija industrije, računalstvo u oblaku, veliki podaci – sve to zahtijeva sigurnu i sveprisutnu povezivost najveće brzine i kvalitete. Europa želi biti predvodnik uvođenja mreže 5G. Vrijeme je da prijeđemo na gigabitno društvo i pobrinemo se da svi Europljani, bilo da žive na selu ili u gradovima imaju pristup kvalitetnoj internetskoj vezi.”

Novi Zakonik o elektroničkim komunikacijama za izgradnju mreža budućnosti

Za ostvarivanje naših ciljeva u pogledu povezivosti prema procjenama bit će potrebno 500 milijardi eura ulaganja tijekom sljedećih deset godina. Ta će se sredstva u velikoj mjeri morati pribaviti iz privatnih izvora. Međutim, s obzirom na trenutačne trendove ulaganja, možemo očekivati manjak ulaganja od 155 milijardi eura.

Kao odgovor na taj izazov u pogledu ulaganja, Komisija predlaže modernizaciju postojećih pravila EU-a u području telekomunikacija, koja su zadnji put ažurirana 2009. Novi će zakonik potaknuti konkurenciju, što će potaknuti ulaganja i ojačati unutarnje tržište i prava potrošača.

Danas predstavljeni novi Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama sadržava sljedeće prijedloge:

  • Povećanje konkurencije i predvidljivosti za ulaganja Bez obzira na sektor u kojem djeluju, ulagateljima je potreba dugoročna sigurnost. To znači stabilno regulatorno okruženje, u kojem se razlike među regulatornim praksama u EU-u smanjuju. U skladu sa zakonikom, regulacija tržišta primjenjuje se samo kada je to potrebno da bi se zaštitili interesi krajnjeg korisnika i kada komercijalni dogovori među operatorima dovedu do situacija koje ne pogoduju tržišnom natjecanju. Novim se zakonikom bitno smanjuje regulacija u slučajevima u kojima konkurentni operatori zajednički ulažu u mreže vrlo visokog kapaciteta te se manjim akterima olakšava sudjelovanje u projektima ulaganja, zahvaljujući združivanju troškova, uklanjanju prepreka koje im može predstavljati njihova veličina itd. Zahvaljujući novim pravilima i ulagački će planovi postati predvidljiviji za „pionire”, koji preuzimaju rizik ulaganja u navedene mreže u manje unosnim područjima, kao što su ruralna područja. Novim se zakonikom ne potiče samo konkurencija u pogledu pristupa mrežama, već i konkurencija u pogledu ulaganja u te mreže (više informacija dostupno je na stranici Pitanja i odgovori).
  • Bolja upotreba radijskih frekvencija: Smanjivanje razlika među regulatornim praksama u cijelom EU-u osobito je relevantno u području radiofrekvencijskog spektra, koji je ključna podloga za bežičnu komunikaciju. U zakoniku je predloženo dugoročno licenciranje u kombinaciji sa strožim zahtjevima za učinkovitu uporabu spektra. U njemu je predloženo i koordiniranje osnovnih parametara, kao što je vremenski raspored dodjela, čime se želi osigurati pravodobno oslobađanje spektra na tržištu EU-a i usklađenije politike spektra u cijelom EU-u, s ciljem osiguravanja pune bežične pokrivenosti diljem EU-a.
  • Bolja zaštita potrošača u područjima u kojima opća pravila o zaštiti potrošača ne odgovaraju posebnim potrebama sektora. Ažuriranim pravilima potrošačima koji su potpisali ugovor za paket (koji obuhvaća internet, telefon, televiziju, mobitel itd.) olakšava se promjena dobavljača, a ranjivim skupinama (primjerice starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje primaju socijalnu pomoć) osigurava se pravo na ugovore za upotrebu interneta po pristupačnim cijenama.
  • Sigurnije internetsko okruženje za korisnike i pravednija pravila za sve dionike. Kako bi se osigurala provedba sigurnosnih zahtjeva (sigurnost mreža i servera), određena pravila sada obuhvaćaju nove dionike na internetu koji nude iste usluge kao tradicionalni operateri. Pravilima je predviđena i mogućnost da korisnici s pomoću tih internetskih usluga u budućnosti mogu nazvati broj za hitne slučajeve u EU-u 112, što im neće uzrokovati dodatne troškove.

U okviru današnjih zakonodavnih prijedloga Komisija predlaže i jačanje uloge nacionalnih regulatora i agencije BEREC kako bi se osigurala dosljedna i predvidiva primjena pravila na cijelom digitalnom tržištu i na taj način smanjila trenutačna rascjepkanost i nedosljednosti.

WiFi4EU

Komisija je danas predložila novu inicijativu kojom bi svim zainteresiranim lokalnim tijelima omogućila da građanima ponude besplatnu Wi-Fi internetsku mrežu, primjerice, u javnim zgradama i oko njih, u zdravstvenim ustanovama, parkovima i na trgovima. Tim se novim programom javnih vaučera s početnim proračunom u iznosu od 120 milijuna EUR otvara mogućnost za ostvarenje povezivosti na tisućama javnih mjesta, što bi dovelo do 40 do 50 milijuna spajanja na Wi-Fi internetsku mrežu dnevno. Financijska sredstva za ugradnju lokalnih bežičnih pristupnih točaka trebala bi biti dostupna ubrzo nakon što Europski parlament i države članice uspostave program. Od tog novog projekta do 2020. trebao bi imati koristi najmanje 6000 do 8000 lokalnih zajednica. Kako je predviđeno Direktivom o elektroničkoj trgovini, lokalna tijela koja građanima nude te usluge ne bi bila odgovorna za sadržaj koji se prenosi.

Akcijski plan za 5G

Komisija je danas predstavila i Akcijski plan za 5G kojim se predviđa zajednički vremenski okvir EU-a za usklađeno komercijalno uvođenje tehnologije 5G u 2020. te suradnja s državama članicama i dionicima u sektoru u pogledu određivanja i dodjele posebnih frekvencijskih pojaseva za 5G, organizacije paneuropskih ispitivanja mreže 5G od 2018., promicanja zajedničkih globalnih standarda koji se odnose na tehnologije 5G i poticanja donošenja nacionalnih planova za uvođenje tehnologije 5G.

Komisija i ulagači u telekomunikacijskom sektoru razmatraju i osiguranje poduzetničkog kapitala za novoosnovana poduzeća koja razvijaju 5G rješenja za inovativne aplikacije i usluge u svim industrijskim sektorima. To bi se ostvarilo u obliku posebnog instrumenta za financiranje poduzetničkog kapitala kojim bi im se pomoglo u uvođenju novih usluga na tržište, primjerice u području automatizirane vožnje, robe koju dostavljaju dronovi ili virtualne stvarnosti za posebnu profesionalnu suradnju.

Kontekst

Poduzeća, od novoosnovanih pa do velikih poduzeća, sve više se oslanjaju na internet za poslovanje, stvaranje i širenje svojih djelatnosti. Visokokvalitetna internetska povezanost ključna je u globalnoj utrci za osnivanje poduzeća visoke tehnologije i preoblikovanje tradicionalnih poduzeća. O ulaganju u daljnju povezanost ovisi mnogo toga, među ostalim uspjeh e-trgovine, interneta stvari, pouzdanost e-vlade i aplikacija e-zdravstva, iskustva korisnika u pogledu video i audio sadržaja tijekom igranja igara i streaminga. Bit će potrebna kvalitetnija pokrivenost širokopojasnim internetom kako bi velik broj korisnika na istoj lokaciji mogao upotrebljavati internetske usluge, primjerice na aerodromima ili stadionima, u poslovnim kompleksima i javnim administracijama te kako bi bilo moguće povezati milijarde stvari, od automobila do kućanskih aparata. Time bi se omogućio i novi način podučavanja djece u školama uz pomoć virtualne stvarnosti, a liječnici bi dobili priliku za operiranje na daljinu.

U 2015. 71 % europskih kućanstava, ali samo 28 % u ruralnim područjima, imalo je pristup brzoj fiksnoj internetskoj vezi (brzina preuzimanja najmanje 30 Mbps), dok je za pokrivenost mobilne mreže 4G prosjek EU-a bio 86 %, ali u ruralnim područjima samo 36 % (izvor). To nije dovoljno da se zadovolji sve veća potreba za brzinom, kvalitetom i pouzdanošću infrastrukture potrebne za jedinstveno digitalno tržište.

Na temelju postojećih ciljeva EU-a u pogledu širokopojasnog pristupa do 2020. Komisija danas predstavlja viziju europskog gigabitnog društva u kojem raspoloživost i raširenost mreža s vrlo visokim kapacitetom omogućuje široku upotrebu, ali i razvoj proizvoda, usluga i aplikacija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Ususret jedinstvenom digitalnom tržištu

Inicijative u pogledu povezivosti predstavljene danas zajedno s novim pravilima EU-a o autorskom pravu (priopćenje za medije: konferencija za medije u 15:15 sati po srednjoeuropskom vremenu) dio su strategije EU-a za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Komisija je predstavila 16 inicijativa (priopćenje za medije) i na pravom je putu da ih sve dostavi do kraja godine.

Komisija se nada da će Europski parlament i Vijeće podržati ambiciozne ciljeve koje je predstavila i što prije donijeti predstavljene zakonodavne prijedloge kako bi Europljani mogli u potpunosti iskoristiti digitalne mogućnosti.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Informativni članak o telekomunikacijama; Informativni članak o WiFi4EU

Indeks digitalnog gospodarstva i društva (DESI) koji obuhvaća podatke o povezivosti po zemljama

Više o telekomunikacijama

Dokumenti koji su danas doneseni

Komunikacija i radni dokument službi Komisije – Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu

Komunikacija i radni dokument službi Komisije – 5G za Europu

Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama

Uredba o Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

Uredba o poticanju internetske povezivosti u lokalnim zajednicama i javnim prostorima (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar