Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2016: Comisia urmărește consolidarea frontierelor externe

Strasbourg, 14 septembrie 2016

„Această toleranță nu poate fi plătită cu prețul securității noastre. Trebuie să știm cine ne traversează frontierele. Ne vom apăra frontierele cu ajutorul noului Sistem european de poliție de frontieră și gardă de coastă. De asemenea, ne vom apăra frontierele supunând la controale stricte orice persoană care le traversează.” – președintele Juncker, Starea Uniunii 2016

Cu ocazia discursului președintelui Juncker privind starea Uniunii în 2016, Comisia a prezentat astăzi modul în care Uniunea Europeană poate întări securitatea în Europa prin îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul luptei împotriva terorismului și prin consolidarea frontierelor externe. Printre măsurile propuse se numără punerea în aplicare operațională accelerată a Sistemului european de poliție de frontieră și gardă de coastă, adoptarea și punerea în aplicare în scurt timp a unui Sistem al UE de intrare/ieșire și viitoarele propuneri de creare a unui Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile. În plus, ca parte a eforturilor Comisiei de a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică, comunicarea propune, de asemenea, luarea unor măsuri suplimentare menite să îmbunătățească securitatea documentelor de călătorie, să prevină fraudarea documentelor și să consolideze Centrul european de combatere a terorismului din cadrul Europol.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Securitatea este o preocupare importantă a cetățenilor europeni. Comisia propune astăzi o serie de măsuri practice care au drept scop îmbunătățirea schimbului de informații – esențial pentru combaterea terorismului –, securizarea frontierelor externe ale Uniunii și înăsprirea controalelor asupra persoanelor care intră și ies din UE. Aceste măsuri vor necesita o coordonare și o cooperare mai strânse la nivelul UE și între statele membre. Este evident faptul că, în această lume mobilă, numai o cooperare cu adevărat mai strânsă ne va proteja mai bine.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Consolidându-ne frontierele externe, vom fi mai bine pregătiți să facem față provocărilor serioase în materie de migrație. Îmbunătățirea schimbului de informații ne va permite să combatem terorismul cu mai multă eficacitate. Pentru a asigura securitatea Europei, avem nevoie atât de frontiere solide, cât și de sisteme de informații inteligente. Măsurile precum cele privind Sistemul european de poliție de frontieră și gardă de coastă, Sistemul de intrare/ieșire și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile vor contribui la securizarea frontierelor Europei, în timp ce consolidarea rolului Europol în schimbul eficace de informații și combaterea fraudării documentelor sunt pași concreți în direcția instituirii unei uniuni a securității efective.”

Comunicarea adoptată astăzi prezintă o serie de măsuri practice și operaționale menite să accelereze punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația și a Agendei europene privind securitatea și să deschidă calea către o uniune a securității efectivă și autentică:

  • Sistemul european de poliție de frontieră și gardă de coastă: bazată pe Frontex și având posibilitatea, nou-creată, de a recurge la o rezervă de personal și de echipamente, noua agenție va asigura o gestionare în comun mai solidă a frontierelor externe ale UE. Agenția va sprijini statele membre prin identificarea deficiențelor și, atunci când este necesar, intervenții de remediere a acestora înainte ca ele să devină probleme grave. Comisia, Frontex și statele membre au întreprins deja lucrări pregătitoare, iar acestea vor fi accelerate și mai mult pentru a se asigura faptul că noua agenție va începe să funcționeze de urgență. Măsurile care trebuie luate de Comisie includ negocierea de acorduri cu țările terțe și adoptarea propunerilor bugetare necesare pentru a permite agenției să recruteze rapid personal suplimentar. Comisia invită statele membre să se asigure că contribuțiile naționale la rezerva de polițiști de frontieră și de echipamente sunt gata pentru a fi utilizate imediat și să remedieze lacunele actuale ca răspuns la cererile de experți pentru operațiunile Frontex din Grecia, Italia și Bulgaria.

  • Sistemul UE de intrare/ieșire (EES): Propus de Comisie la 6 aprilie 2016, împreună cu o modificare necesară a Codului frontierelor Schengen, Sistemul UE de intrare/ieșire (EES) va îmbunătăți gestionarea frontierelor externe și va reduce migrația neregulamentară în UE (prin abordarea cazurilor de depășire a perioadei permise de ședere), contribuind totodată la combaterea terorismului și a infracțiunilor grave și asigurând un nivel înalt de securitate internă. Sistemul va colecta date, inclusiv privind identitatea, documentele de călătorie și elementele biometrice, și va înregistra fișele de intrare și ieșire la punctul de trecere a frontierei. Sistemul se va aplica tuturor resortisanților țărilor terțe care sunt admiși pentru o ședere de scurtă durată în spațiul Schengen (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). În prezent se desfășoară negocieri cu colegiuitorii cu privire la cele două propuneri, iar Comisia solicită adoptarea finală a propunerilor până la sfârșitul anului 2016, pentru ca sistemul să devină operațional la începutul anului 2020, după trei ani de dezvoltare.

  • În aprilie, Comisia a lansat ideea creării unui Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), având obiective similare cu cele ale binecunoscutului sistem „ESTA” al SUA. Crearea unui astfel de sistem prevede un nivel suplimentar de control asupra călătorilor exonerați de obligația de a deține viză. ETIAS ar urma să stabilească eligibilitatea tuturor resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză pentru a călători în spațiul Schengen și dacă respectiva călătorie prezintă un risc în materie de securitate sau de migrație. Informațiile privind călătorii ar urma să fie colectate înaintea călătoriei. Comisia a lansat un studiu de fezabilitate privind ETIAS, ale cărui rezultate urmează să fie publicate în octombrie 2016. Pe baza acestora, precum și a consultărilor, Comisia intenționează să prezinte o propunere legislativă până în noiembrie 2016 privind instituirea ETIAS.

  • Consolidarea Europol: Ca instrument principal al UE de intensificare a cooperării dintre autoritățile naționale responsabile cu securitatea, Europol a luat măsuri importante prin recenta înființare a Centrului european de combatere a terorismului (CECT), a Centrului european privind introducerea ilegală de migranți și a Centrului european de combatere a criminalității informatice. Comisia va colabora cu Europol pentru a consolida în continuare capacitățile agenției de combatere a terorismului, dar și activitatea acesteia împotriva introducerii ilegale de migranți și a criminalității informatice, de exemplu prin furnizarea resurselor suplimentare necesare pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor cu privire la aceasta. Este, de asemenea, important să se îmbunătățească accesul Europol la principalele baze de date. În același spirit, Comisia încurajează statele membre să faciliteze înființarea unui centru de schimb de informații, pentru a crea o platformă în cadrul căreia autoritățile care obțin informații legate de terorism sau de alte amenințări transfrontaliere grave în materie de securitate să le împartă cu autoritățile de aplicare a legii.

  • Securitatea documentelor de călătorie este esențială pentru stabilirea identității persoanelor. O mai bună gestionare a liberei circulații, a migrației și a mobilității se bazează pe sisteme solide de prevenire a abuzurilor și a amenințărilor la adresa securității interne cauzate de ușurința cu care se pot falsifica unele documente. Comisia are în vedere noi modalități de a spori securitatea documentelor electronice și de a consolida gestionarea documentelor de identitate. Până în decembrie 2016, Comisia va adopta un plan de acțiune privind securitatea documentelor pentru a securiza mai bine permisele de ședere, documentele de identitate și documentele de călătorie provizorii (DCP).

Context

La 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat Agenda europeană privind securitatea, care stabilește principalele acțiuni menite să asigure un răspuns eficace al UE împotriva terorismului și a amenințărilor în materie de securitate din Uniunea Europeană în perioada 2015-2020. Agenda a concretizat un angajament luat în cadrul Orientărilor politice ale președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și face parte din Strategia reînnoită de securitate internă a UE, adoptată de Consiliu la 16 iunie 2015.

De la adoptarea agendei s-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește punerea sa în aplicare. Principalele domenii de interes au fost consolidate prin planul de acțiune adoptat în decembrie 2015 privind armele de foc și explozivii și cel din februarie 2016 privind consolidarea combaterii finanțării terorismului, prin Comunicarea din 6 aprilie 2016 intitulată Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate și prin Comunicarea din 20 aprilie 2016 intitulată Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică.

Instituirea unui Sistem european de poliție de frontieră și gardă de coastă, anunțată de președintele Juncker în Discursul său privind starea Uniunii din 9 septembrie 2015, face parte din măsurile prevăzute în Agenda europeană privind migrația pentru a consolida gestionarea și securitatea frontierelor externe ale UE.

Informații suplimentare:

Comunicare: Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității: îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului și consolidarea frontierelor externe

Întrebări frecvente: Starea Uniunii 2016: Să pregătim calea spre o Uniune a securității efectivă și autentică

Comunicat de presă: Un corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor pentru a proteja frontierele externe ale Europei

Comunicat de presă: Acord privind Sistemul european de poliție de frontieră și gardă de coastă

Discurs: Declarația comisarului Avramopoulos cu ocazia lansării Centrului european de combatere a terorismului (CECT) din cadrul Europol

Comunicat de presă: Frontiere mai puternice și mai inteligente în UE: Comisia propune instituirea unui Sistem de intrare/ieșire

Agenda europeană privind migrația

Agenda europeană privind securitatea

IP/16/3003

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar