Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete, 2016: a Bizottság a külső határok megerősítését célozza

Strasbourg, 2016. szeptember 14.

„Biztonságunkat nem áldozhatjuk fel a tolerancia oltárán. Tudnunk kell, kik kelnek át határainkon. Határaink védelmét az új Európai Határ- és Parti Őrségre bízzuk. Meg fogjuk védeni határainkat az azokat átlépő összes személyre alkalmazandó szigorú ellenőrzés segítségével.” – Juncker elnök: Az Unió helyzete, 2016

Juncker elnök 2016. évi, az Unió helyzetét értékelő beszéde kapcsán a Bizottság ma ismertette arra vonatkozó elképzeléseit, hogy az Európai Unió miként fokozhatja a biztonságot Európában a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos információcsere javítása és a külső határok megerősítése révén. Az előterjesztett intézkedések között szerepel az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozásának, illetve működőképessé tételének felgyorsítása, az uniós határregisztrációs rendszer mielőbbi elfogadása és megvalósítása, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer létrehozása kapcsán a közeljövőben előterjesztendő javaslatcsomag. A közlemény ezen túlmenően – a valódi és hatékony biztonsági unió előkészítését célzó bizottsági erőfeszítések részeként – további intézkedéseket helyez kilátásba, amelyek javítják az úti okmányok biztonságát, és ezáltal megakadályozzák az okmányokkal való visszaélést, valamint megerősítik az Europolon belül működő Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központját.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A biztonság az európai polgárokat leginkább aggasztó kérdések egyike. Ma a Bizottság olyan gyakorlati intézkedésekre tett javaslatot, amelyek továbbfejlesztik a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából elengedhetetlen információcserét, biztosítják az Unió külső határait, és megerősítik az EU területére belépő, illetve azt elhagyó személyek ellenőrzését. Mindez szorosabb koordinációt és együttműködést tesz szükségessé az Unión belül és a tagállamok között. Nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy a mobilitás világában biztonságunk csakis a szorosabb és valódi együttműködés révén fokozható.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „Külső határaink megerősítésének köszönhetően felkészültebben tudunk majd szembenézni a súlyos migrációs kihívásokkal. Az információcsere javítása lehetővé teszi, hogy hatékonyabban vegyük fel a küzdelmet a terrorizmussal. Európa biztonságának garantálásához mind az erős határokra, mind az intelligens információs rendszerekre szükségünk van. Az olyan kezdeményezések, mint az Európai Határ- és Parti Őrség, a határregisztrációs rendszer és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer elősegítik a biztonságos európai határok kiépítését, ugyanakkor az Europol szerepének megerősítése a hatékony információmegosztás és az okmányhamisítás elleni küzdelem terén jelent konkrét előrelépést a hatékony biztonsági unió létrehozása felé.”

A ma elfogadott közlemény számos gyakorlati és operatív intézkedést vázol fel az európai migrációs stratégia és az európai biztonsági stratégia végrehajtásának felgyorsítása céljából, emellett előkészíti a valódi és hatékony biztonsági unió kiépítését:

  • Európai Határ- és Parti Őrség: A Frontexre épülő új ügynökség – amely képes lesz igénybe venni a szakemberek és felszerelések tartalékállományát – az EU külső határainak megerősített közös igazgatását biztosítja. Támogatja a tagállamokat a hiányosságok azonosítása és szükség esetén az azok kezelését célzó beavatkozások révén, még mielőtt a gyenge pontok súlyos problémává válnának. A Bizottság, a Frontex és a tagállamok már megkezdték az előkészítő munkát, amelynek ütemét fel fogják gyorsítani annak biztosítása érdekében, hogy az új ügynökség a lehető legrövidebb időn belül működőképessé váljon. A Bizottság teendői közé tartozik a harmadik országokkal kötendő megállapodásokkal kapcsolatos munka és az ahhoz szükséges költségvetési javaslatok elfogadása, hogy az ügynökség képes legyen gyorsan bővíteni személyi állományát. A Bizottság felkéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy a határőrök és a felszerelések tartalékállománya készen álljon az azonnali bevetésre, továbbá hogy a görögországi, olaszországi és bulgáriai Frontex-műveletekkel összefüggésben pótolják a szakértők kiküldése terén tapasztalható elmaradásokat.

  • Uniós határregisztrációs rendszer: A Bizottság a Schengeni határ-ellenőrzési kódex kapcsolódó módosításával egyidejűleg, 2016. április 6-án terjesztette elő az uniós határregisztrációs rendszerre vonatkozó javaslatot. A határregisztrációs rendszer javítja a külső határok igazgatását és csökkenti az EU-ba irányuló irreguláris migrációt (a vízumban engedélyezett tartózkodási idő túllépésének kezelése révén), ugyanakkor hozzájárul a terrorizmus és a súlyos bűnözés elleni küzdelemhez, valamint gondoskodik a magas szintű belső biztonságról. A rendszer magában foglalja a személyazonosságra és az úti okmányokra vonatkozó adatok, illetve a biometrikus adatok gyűjtését, továbbá a belépési és kilépési bejegyezések határátkelőhelyen történő rögzítését. A rendszer a bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos, rövid tartózkodás céljából a schengeni térségbe belépő nem uniós polgárokra vonatkozik. A két javaslatot illetően jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások a társjogalkotókkal, és a Bizottság szorgalmazza, hogy a végleges elfogadásra még idén kerüljön sor, így a határregisztrációs rendszer egy hároméves fejlesztési időszakot követően már 2020 elején működésbe léphet.

  • Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásának gondolatát – az Egyesült Államok jól ismert ESTA rendszeréhez hasonló megfontolásokból – a Bizottság áprilisban vetette fel. Egy ilyen rendszer kialakításának nyomán a vízummentesen utazó személyek ellenőrzése még sokrétűbbé válik. Az ETIAS a tervek szerint valamennyi, vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgár esetében meghatározná a schengeni térségbe való beutazásra való jogosultságot, valamint azt, hogy a beutazás felvet-e biztonsági vagy migrációs kockázatot. Az utasokra vonatkozó információgyűjtés az utazás előtt zajlana. A Bizottság már elindította az ETIAS-ra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, amelynek 2016 októberére várható eredményei, illetve a konzultációk alapján legkésőbb 2016 novemberében elő kívánja terjeszteni az ETIAS létrehozására irányuló jogalkotási javaslatot.

  • Az Europol megerősítése: A nemzetbiztonsági szervek közötti együttműködés javításának első számú uniós eszközét jelentő Europol lényeges fejlődésen ment keresztül: nemrégiben létrejött a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja, a Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központja és a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ. A Bizottság az Europollal együttműködve tovább fokozza az ügynökség terrorizmus elleni kapacitásait, ugyanakkor a migránscsempészet és a számítástechnikai bűnözés elleni tevékenységét is, többek között az igények és az Europollal szembeni elvárások kielégítéséhez szükséges többleterőforrások biztosítása által. Szintén fontos, hogy javuljon az Europol fő adatbázisokhoz való hozzáférése. A Bizottság ebben az összefüggésben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy alakítsanak ki egyfajta információmegosztási csomópontot egy olyan platform létrehozása révén, ahol a terrorizmussal vagy a határon átnyúló egyéb súlyos biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos információk birtokában lévő hatóságok megoszthatják ezen információkat a bűnüldöző szervekkel.

  • A biztonságos úti okmányok megléte a személyazonosság megállapításának elengedhetetlen előfeltétele. A szabad mozgás, a migráció és a mobilitás hatékonyabb kezelése jól kiépített rendszereken alapul, amelyek megelőzik az egyes okmányok könnyűszerrel történő hamisításának lehetőségéből adódó visszaéléseket és belső biztonsági fenyegetéseket. A Bizottság új módszerekkel igyekszik javítani az elektronikus dokumentumok biztonságát és a személyazonosító okmányok kezelését. A Bizottság 2016 decemberére elfogadja az okmánybiztonsággal kapcsolatos cselekvési tervet, amely a tartózkodási kártyák, a személyazonosító okmányok és az ideiglenes úti okmányok biztonságának fokozását szolgálja.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2015. április 28-án elfogadta az európai biztonsági stratégiát, amely a 2015–2020 közötti időszak tekintetében meghatározza az Európai Uniót érintő terrorista és biztonsági fenyegetések hatékony uniós kezelését biztosító intézkedéseket. A stratégia eleget tesz a Jean-Claude Juncker bizottsági elnök politikai iránymutatásában tett kötelezettségvállalásnak, és részét képezi a megújított belső biztonsági stratégiának, amelyet a Tanács 2015. június 16-án fogadott el.

Az európai biztonsági stratégia elfogadása óta jelentős előrelépés történt a végrehajtás terén. Megerősítették a kiemelt területeket a lőfegyverekre és robbanóanyagokra vonatkozó cselekvési terv 2015. decemberi, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítésére vonatkozó cselekvési terv 2016. februári elfogadása, „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című, 2016. április 6-i közlemény, valamint „Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében” című, 2016. április 20-i közlemény révén.

Az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása – amint Juncker elnök 2015. szeptember 9-én az Unió helyzetéről szóló beszédében is felvázolta – az európai migrációs stratégia keretében hozott intézkedések közé tartozik, és az uniós külső határok igazgatásának és biztonságának megerősítését szolgálja.

További információk:

Közlemény: Fokozott biztonság a mobilitás korában: a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos információcsere javítása és a külső határok megerősítése

Gyakran ismételt kérdések: Az Unió helyzete, 2016: A valódi és hatékony biztonsági unió előkészítése

Sajtóközlemény: Az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása Európa külső határainak védelme céljából

Sajtóközlemény: Megállapodás az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség létrehozásáról

Beszéd: Avramopulosz biztos nyilatkozata az Europolon belül működő Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központjának megnyitása alkalmából

Sajtóközlemény: Megerősített és intelligens uniós határellenőrzés: a Bizottság határregisztrációs rendszer létrehozását javasolja

Európai migrációs stratégia

Európai biztonsági stratégia

IP/16/3003

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar