Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2016: Finalizarea uniunii piețelor de capital – Comisia accelerează procesul de reformă

Strasbourg, 14 septembrie 2016

„Imaginați-vă o întreprindere finlandeză nou-înființată care nu reușește să obțină un credit. În momentul de față, nu dispune de prea multe opțiuni. Uniunea piețelor de capital va oferi, în schimb, surse de finanțare alternative și de o importanță esențială, pentru a ajuta noile firme să ia startul – investitori providențiali, capital de risc, finanțarea de pe piață.” – Președintele Juncker, Starea Uniunii 2016

 Cu ocazia discursului pronunțat de președintele Juncker cu privire la starea Uniunii în 2016, Comisia Europeană a prezentat astăzi următoarele măsuri menite să accelereze finalizarea uniunii piețelor de capital, un proiect emblematic al Comisiei Juncker de stimulare a ocupării forței de muncă și a creșterii economice în Europa.

Uniunea piețelor de capital este o piatră de temelie a Planului de investiții pentru Europa elaborat de Comisie. Obiectivul său este de a facilita accesul întreprinderilor la surse de finanțare alternative și mai diversificate, care să le permită să prospere. Uniunea piețelor de capital sporește stabilitatea sistemului financiar din Europa și îmbunătățește libera circulație transfrontalieră a capitalului în cadrul pieței unice, astfel încât acesta să poată fi utilizat în mod eficient pentru a sprijini întreprinderile europene și pentru a oferi europenilor mai multe oportunități de investiții.

Comunicarea de astăzi stabilește acțiunile necesare pentru a se asigura un impact concret al uniunii piețelor de capital pe teren, cât mai curând posibil. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să finalizeze rapid prima serie de măsuri propuse și va accelera punerea în practică a următorului set de acțiuni. Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital, care a fost lansat în urmă cu un an, stabilea acțiunile menite să pună bazele acestei uniuni până în 2019, cel târziu.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Este mai important ca niciodată să dezvoltăm piețe de capital mai puternice și aprofundate în UE, astfel încât fondurile să poată ajunge la întreprinderi, generând beneficii pentru economia reală și stimulând creșterea economică și investițiile. A sosit momentul să finalizăm elementele care formează temelia uniunii piețelor de capital și să trecem la etapa următoare prin definirea de noi priorități. Vom colabora îndeaproape cu colegiuitorii pentru a putea înregistra progrese rapide și pentru ca uniunea piețelor de capital să devină o realitate.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții, a declarat: „Cea mai importantă parte a Planului de investiții vizează îmbunătățirea mediului de afaceri din statele membre și înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. Finalizarea uniunii piețelor de capital va contribui la eliminarea acestor obstacole, astfel încât să putem stimula investițiile sectorului privat în infrastructură și în IMM-uri. Am luat deja măsuri în cadrul uniunii piețelor de capital. Printre acestea se numără simplificarea procedurilor și reducerea costurilor pentru societățile de asigurare care vor să investească în proiecte de infrastructură pe termen lung. Vom continua să impulsionăm realizarea de progresele în ceea ce privește măsurile pe care le-am anunțat în planul nostru de acțiune și contăm pe sprijinul statelor membre pentru a realiza reformele necesare la nivel național.”

Finalizarea primelor măsuri din cadrul uniunii piețelor de capital

Comunicarea de astăzi invită la finalizarea rapidă a primelor măsuri propuse în cadrul planului de acțiune.

Punerea în aplicare rapidă a pachetului privind securitizarea ar putea genera rapid fonduri suplimentare în economia reală: s-a ajuns deja la un acord în cadrul Consiliului privind securitizarea simplă, transparentă și standardizată (STS) și este acum rândul Parlamentului European să facă progrese urgent. Securitizările STS vor degreva bilanțurile băncilor și vor oferi investitorilor oportunități de investiții. Dacă am putea revitaliza – în condiții de siguranță – securitizările din UE aducându-le la nivelurile de dinainte de criză, acest lucru ar însemna intrarea în economie a 100 de miliarde de euro și ar îmbunătăți stabilitatea financiară. 

Comisia va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a sprijini colegiuitorii să ajungă la un acord privind modernizarea normelor în materie de prospecte înainte de sfârșitul anului. În acest fel, se va îmbunătăți accesul la piețele de capital, mai ales pentru societățile mai mici.

Comisia invită, de asemenea, Parlamentul European și Consiliul să finalizeze propunerea de consolidare a piețelor de capital de risc și a investițiilor sociale până la sfârșitul anului 2016. Aceasta va stimula investițiile în capitalul de risc și în proiecte sociale, ajutându-i totodată pe investitori să acorde finanțare societăților inovatoare mici și mijlocii. În plus, Comisia intenționează să promoveze un program de sprijinire a dezvoltării piețelor de capital naționale și regionale în statele membre.

Accelerarea următoarei etape a uniunii piețelor de capital

Comisia va impulsiona acum trecerea rapidă în următoarea etapă, prin derularea de noi acțiuni-cheie în cadrul uniunii piețelor de capital. Diferențele în ceea ce privește regimurile de insolvență constituie de mult timp un obstacol în calea dezvoltării piețelor de capital din UE. Comisia va prezenta în curând o propunere privind restructurarea întreprinderilor și insolvența, menită să accelereze recuperarea activelor și să oferă întreprinderilor o a doua șansă dacă nu reușesc din prima încercare.  

Vom înlătura barierele fiscale care împiedică dezvoltarea piețelor de capital. Vom îndemna statele membre să elimine obstacolele legate de impozitul reținut la sursă și vom încuraja cele mai bune practici fiscale pentru promovarea capitalului de risc, cum ar fi creșterea nivelului de finanțare prin capitaluri proprii în raport cu finanțarea prin îndatorare. Aceste măsuri vor stimula investițiile de capital și vor contribui la stabilitatea financiară, deoarece societățile cu o bază mai solidă de capital sunt mai puțin vulnerabile la șocuri. Comisia intenționează să prezinte, în luna noiembrie, o propunere privind favorizarea îndatorării în cadrul sistemului de impozitare a societăților, în contextul propunerii sale privind bază fiscală consolidată comună a societăților, și invită Consiliul să adopte această măsură cât mai rapid posibil.  De asemenea, Comisia va modifica legislația privind serviciile bancare și de asigurare până la sfârșitul anului, cu scopul de a debloca investițiile private în infrastructură și IMM-uri.

Definirea unor noi priorități în cadrul uniunii piețelor de capital

Comisia va defini noi priorități. Ea va sprijini dezvoltarea piețelor de pensii personale și a altor servicii financiare de retail, încurajându-i astfel pe europeni să dea o întrebuințare mai bună banilor economisiți.

Comisia va institui un grup de experți pentru a elabora o strategie europeană cuprinzătoare privind finanțarea durabilă, axată atât pe sprijinirea investițiilor în tehnologii ecologice, cât și pe garantarea faptului că sistemul financiar este capabil să finanțeze creșterea economică într-un mod durabil.  

Tehnologia antrenează schimbări rapide în sectorul financiar și are capacitatea de a oferi piețelor de capital un rol central și de a le aduce mai aproape de societăți și de investitori. Beneficiile tehnologiei sunt resimțite și de consumatori prin faptul că pot alege dintr-o gamă mai largă de servicii. Ar trebui să valorificăm acest potențial de inovare. Comisia va lucra la o abordare coordonată în materie de politică ce sprijină dezvoltarea tehnologiilor financiare (FinTech) într-un mediu de reglementare adecvat. 

Supravegherea eficace și consecventă este esențială pentru a garanta protecția investitorilor, a promova integrarea piețelor de capital și a proteja stabilitatea financiară. Comisia va analiza, în strânsă consultare cu Parlamentul European și Consiliul, următoarele măsuri legate de cadrul de supraveghere care sunt necesare pentru a exploata la maximum potențialul piețelor de capital.

Comisia va continua să monitorizeze evoluția situației și să identifice acțiunile care mai sunt necesare pentru dezvoltarea piețelor de capital în contextul evaluării la jumătatea perioadei a uniunii piețelor de capital, care este prevăzută pentru 2017 și va fi lansată în curând.

Context

Obiectivul uniunii piețelor de capital este de a stabili o corelare mai bună între economii și investiții și de a consolida sistemul financiar european prin oferirea unor surse alternative de finanțare și prin punerea la dispoziția investitorilor individuali și instituționali a unei palete mai largi de opțiuni. Eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații transfrontaliere a capitalurilor va consolida uniunea economică și monetară, sprijinind convergența economică și contribuind la atenuarea șocurilor economice în zona euro și în afara acesteia, ceea ce va spori reziliența economiei europene.

La 30 septembrie 2015, Comisia a adoptat un Plan de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital. Planul de acțiune stabilește un program de acțiuni menit să pună bazele unei piețe de capital integrate în Uniunea Europeană până în 2019.

Planul de acțiune are la bază următoarele principii-cheie:

  • crearea mai multor oportunități pentru investitori

  • asigurarea legăturii dintre finanțare și economia reală

  • promovarea unui sistem financiar mai solid și mai rezilient

  • aprofundarea integrării financiare și intensificarea concurenței

La 25 aprilie 2016, Comisia a evaluat progresele realizate în primele șase luni de la adoptarea Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital și a publicat primul raport privind situația uniunii piețelor de capital.

Consiliul European din 28 iunie 2016 a solicitat progrese rapide și ferme pentru a facilita accesul întreprinderilor la finanțare și pentru a sprijini investițiile în economia reală, prin avansarea agendei privind uniunea piețelor de capital.

Informații suplimentare: 

Întrebări și răspunsuri referitoare la Comunicarea privind uniunea piețelor de capital

Comunicarea privind accelerarea procesului de reformă la nivelul uniunii piețelor de capital

Planul de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital

Uniunea piețelor de capital: Primul raport de situație

IP/16/3001

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar