Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2016-ban: A tőkepiaci unió megvalósítása – A Bizottság gyorsítja a reformokat

Strasbourg, 2016. szeptember 14.

„Képzeljenek el egy induló finn vállalkozást, amely nem képes bankhitelhez jutni. Jelenleg korlátozottak a lehetőségek. A tőkepiaci unió alternatív finanszírozási forrásokat teremt a kezdő vállalkozások számára az üzleti angyalok, kockázati tőke és a piaci finanszírozás formájában.” – Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, az Unió helyzete 2016-ban

 Juncker elnöknek az Unió 2016. évi helyzetéről tartott beszéde alkalmából az Európai Bizottság ma közzétette a tőkepiaci unió megvalósításának felgyorsítását célzó következő lépések menetrendjét. A tőkepiaci unió a Juncker-bizottság egyik kiemelt projektje, amelynek célja a foglalkoztatás és a növekedés fellendítése Európában.

A projekt a Bizottság által előterjesztett európai beruházási terv egyik központi építőköve, amely alternatív, sokrétűbb finanszírozási források segítségével kívánja elősegíteni a vállalkozások növekedését. A tőkepiaci unió ugyanakkor az európai pénzügyi rendszer stabilitását is növeli. Lehetővé teszi az egységes piacon belül a tőke határokon átnyúló szabadabb mozgását, és ezáltal vállalkozásaink hathatósabb fejlesztését és az európai befektetési lehetőségek bővülését.

Mai közleményében a Bizottság felvázolja azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tőkepiaci unió hatásai minél előbb kézzelfoghatóvá váljanak a gazdasági élet szereplői számára. A Bizottság felhívja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy mielőbb véglegesítsék a javasolt elsőkörös intézkedéseket, maga pedig fel fogja gyorsítani a következő körbe tartozó intézkedések előterjesztését. Az egy évvel ezelőtt elfogadott tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési terv azokat az intézkedéseket tartalmazta, amelyek nyomán legkésőbb 2019-ig létrejönnek a tőkepiaci uniót alkotó elemek.

Az Európai Bizottság alelnöke, Valdis Dombrovskis, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „Az erősebb és mélyebb uniós tőkepiacok kialakítása ma minden korábbinál fontosabb ahhoz, hogy a reálgazdaság, a növekedés és a beruházások élénkítése érdekében vállalkozásaink hozzájussanak a szükséges forrásokhoz.” Elérkezett az idő, hogy befejezzük a tőkepiaci unió első építőköveinek lerakását, és továbblépjünk az új prioritások megvalósítása felé. Szorosan együtt fogunk működni a társjogalkotókkal a gyors előrehaladás és a tőkepiaci unió mielőbbi megvalósítása érdekében.”

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így fogalmazott: „A beruházási terv legfontosabb célja az üzleti környezet fejlesztése a tagállamokban és a beruházások előtt álló akadályok felszámolása. A tőkepiaci unió megvalósítása elősegíti e korlátok lebontását, és ezáltal hozzájárul az infrastruktúra és a kkv-k fejlesztését célzó magánberuházások bővítéséhez. A tőkepiaci unió keretében már eddig is több intézkedést fogadtuk el, melyek egyike a biztosítók hosszú távú infrastrukturális projektekbe irányuló befektetéseit teszi egyszerűbbé és olcsóbbá. Folytatni fogjuk a cselekvési terv megvalósítását, és számítunk a tagállamok támogatására a szükséges nemzeti szintű reformok végrehajtásában.”

A tőkepiaci unió létrehozását célzó első intézkedések véglegesítése

Mai közleményében a Bizottság sürgeti a cselekvési terv keretében javasolt első intézkedések gyors elfogadását.

Az értékpapírosítási csomag gyors végrehajtása lehetőséget teremt a reálgazdaság finanszírozási forrásainak gyors bővítésére: a Tanács már elfogadta az egyszerű átlátható és egységesített (STS) értékpapírosításra vonatkozó általános megközelítést; most az Európai Parlamentben kell gyors előrelépést elérni. Az STS-értékpapírosítás forrásokat szabadít fel a bankok mérlegében, a befektetők számára pedig befektetési lehetőségeket teremt. Ha az EU-n belüli értékpapírosítást biztonságosan fel lehetne futtatni a válság előtti átlagos szintre, ez 100 milliárd EUR-s új forrást jelentene a vállalkozások számára, és növelné a pénzügyi stabilitást. 

A Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a társjogalkotók még az év vége előtt megállapodásra jussanak a kibocsátási tájékoztató korszerűsítésére vonatkozó javaslatról. Ez – különösen a kisebb vállalkozások esetében – elősegíti majd a tőkepiachoz való hozzáférést.

A Bizottság egyúttal felhívja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a kockázatitőke-piacok és a szociális beruházások megerősítésére irányuló javaslatot 2016 végéig véglegesítsék. Ennek segítségével növelhetők a kockázati tőkét igénylő projektekbe és a szociális projektekbe irányuló befektetések, és a befektetők számára egyszerűbbé válik az innovatív kkv-k finanszírozása. Emellett a Bizottság a nemzeti és regionális tőkepiacok fejlesztésének támogatására irányuló programot is folytatni kívánja.

A tőkepiaci unió következő szakaszának felgyorsítása

A Bizottság most gyors ütemben folytatja az egyéb fontos tőkepiaci uniós fellépéseket tartalmazó következő fázis megvalósítását. A fizetésképtelenségi rendszerek szabályozásának nemzeti eltérései már régóta akadályozzák az uniós tőkepiacok fejlesztését. A Bizottság rövidesen javaslatot terjeszt elő a vállalkozások szerkezetátalakításáról és fizetésképtelenségéről – ennek célja az eszközök visszaszerzésének meggyorsítása és a vállalkozóknak biztosítandó második esély csődöt követően.  

Lebontjuk a tőkepiacok fejlődését hátráltató adójellegű akadályokat. Ösztönözni fogjuk a tagállamokat arra, hogy szüntessék meg a forrásadóval kapcsolatos korlátokat, és támogatjuk a kockázati tőke fejlesztését elősegítő adóztatási gyakorlatokat, így a tőkefinanszírozást a hitelfinanszírozással szemben. Ezáltal növekedhetnek a tőkebefektetések, és a pénzügyi stabilitás is javul, mivel a szilárdabb tőkebázissal rendelkező vállalkozások kevésbé lennének kiszolgáltatottak a sokkhatásoknak. A Bizottság novemberben, a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló javaslata keretében javaslatot kíván benyújtani a tőke- és a hitelfinanszírozás eltérő adóügyi megítélésének tárgyában, és felhívja a Tanácsot arra, hogy ezt a kezdeményezést a lehető leggyorsabban fogadja el.  Az év végéig emellett a Bizottság módosítani fogja a biztosítókra és a bankokra vonatkozó jogszabályokat is annak érdekében, hogy tovább növelje az infrastrukturális beruházásokba és a kkv-kbe irányuló magánbefektetéseket.

A tőkepiaci unió új prioritásai

A Bizottság további prioritásokat dolgoz ki. Támogatni fogja az egyéni nyugdíjbiztosítási piacok és egyéb lakossági pénzügyi szolgáltatások fejlesztését, ezen keresztüli is ösztönözve azt, hogy az európai polgárok hasznosabban használhassák fel megtakarításaikat.

Szakértői csoportot hoz létre a fenntartható finanszírozás átfogó európai stratégiájának kidolgozására, egyrészt a zöld technológiákba irányuló befektetések támogatása, másrészt annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi rendszer fenntartható módon finanszírozhassa a növekedést.  

A technológia gyors változásokat okoz a pénzügyi szektorban, és képes arra, hogy növelje a tőkepiacok szerepét, és közelebb hozza azokat a vállalkozásokhoz és a befektetőkhöz. A fogyasztók számára nyújtott előnyei a szélesebb szolgáltatáspalettában öltenek testet. Ezt az innovatív potenciált ki kell aknázni. A Bizottság összehangolt szakpolitikai megközelítést dolgoz ki annak érdekében, hogy a pénzügyi technológiai ágazat fejlődését megfelelő szabályozási környezetben támogathassa. 

A befektetők védelme, a tőkepiaci integráció előmozdítása és a pénzügyi stabilitás megőrzése csak hatékony és következetes felügyelet mellett lehetséges. A Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal szoros együttműködésben meg fogja vizsgálni, hogy a felügyeleti keretrendszer tekintetében milyen további lépésekre van szükség a tőkepiaci unióban rejlő potenciál teljes kiaknázásához.

A Bizottság nyomon követi majd a fejleményeket, és a tőkepiaci unió hamarosan megkezdődő 2017. évi félidős felülvizsgálatának keretében azonosítani fogja a tőkepiaci unió továbbfejlesztéséhez szükséges további intézkedéseket.

Háttér-információk

A tőkepiaci unió célja, hogy alternatív finanszírozási források kialakítása, valamint a lakossági és intézményi befektetők lehetőségeinek bővítése révén elősegítse a megtakarítások jobb becsatornázását a befektetésekbe, és hozzájáruljon az európai pénzügyi rendszer megerősítéséhez. A tőke szabad áramlása előtt álló akadályok felszámolása a gazdasági konvergencia előmozdításával és az euróövezetet és annak környezetét érő esetleges gazdasági sokkhatások tompításával, ezáltal pedig az európai gazdaság ellenálló képességének növelésével hozzájárul a gazdasági és monetáris unió megerősítéséhez.

2015. szeptember 30-án a Bizottság elfogadta a tőkepiaci unió létrehozására irányuló cselekvési tervet. A cselekvési terv meghatározta azon fellépések programját, amelyek célja hogy 2019-ig integrált tőkepiac jöjjön létre az Európai Unióban.

A cselekvési terv a következő kulcsfontosságú elvek köré épül:

  • Több lehetőség megteremtése befektetők számára

  • A finanszírozás összekapcsolása a reálgazdasággal

  • Erősebb és ellenállóképesebb pénzügyi rendszer előmozdítása

  • A pénzügyi integráció elmélyítése és a verseny növelése

2016. április 25-én a Bizottság értékelte a tőkepiaci unió megvalósítására irányuló cselekvési terv elfogadása óta eltelt első hat hónapban elért előrehaladást, és közzétette első helyzetjelentését e témában.

Az Európai Tanács 2016. június 28-i felhívása értelmében a tőkepiaci unió létrehozására vonatkozó terv előmozdításával gondoskodni kell arról, hogy a vállalkozások könnyebben juthassanak finanszírozáshoz, és támogatni kell a reálgazdaságba történő beruházásokat.

További információk: 

Kérdések és válaszok a tőkepiaci unióról szóló közleményről

A Bizottság közleménye: Tőkepiaci Unió – A reform felgyorsítása

A tőkepiaci unió létrehozására irányuló cselekvési terv

Tőkepiaci unió: első helyzetjelentés

IP/16/3001

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar