Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje u Uniji 2016.: Dovršetak Unije tržišta kapitala– Komisija ubrzava reformu

Strasbourg, 14. rujna 2016.

„Zamislite finsko novoosnovano poduzeće koje ne može dobiti kredit od banke. Trenutačno su njegove mogućnosti ograničene. Unijom tržišta kapitala ponudit će se alternativni, ključni izvori financiranja kojima će se novoosnovanim poduzećima pomagati da započnu s poslovanjem, kao što su poslovni anđeli, poduzetnički kapital i tržišno financiranje.” – predsjednik Juncker, Stanje u Uniji 2016.

Prigodom govora predsjednika Junckera o stanju u Uniji 2016. Europska komisija danas je zacrtala sljedeće korake kojima će ubrzati dovršetak Unije tržišta kapitala, ključnog projekta Junckerove komisije za poticanje zapošljavanja i rasta u Europi.

Unija tržišta kapitala ključna je sastavnica Komisijinog Plana ulaganja za Europu kojom se poslovnim subjektima nastoji omogućiti pristup alternativnim, raznovrsnijim izvorima financiranja kako bi se mogli razvijati te financijski sustav Europe učiniti stabilnijim i kapitalu omogućiti slobodnije kretanje preko granica na jedinstvenom tržištu da ga se može dobro upotrijebiti za potporu našim poduzećima i Europljanima ponuditi više mogućnosti ulaganja.

Današnjom se Komunikacijom određuju koraci koje je potrebno poduzeti kako bi unija tržišta kapitala čim prije imala konkretan učinak u praksi. Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da brzo dovrše prvu seriju predloženih mjera te će ubrzati izvršenje idućeg skupa mjera. U Akcijskom planu za uniju tržišta kapitala pokrenutom prije godinu dana određene su mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se najkasnije do 2019. uspostavili temelji unije tržišta kapitala.

Potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis, zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Razvijanje jačih i dubljih tržišta kapitala u EU-u važnije je no ikada kako bi se omogućio priljev financijskih sredstava našim poduzećima u korist realnoga gospodarstva, rasta i ulaganja. Sada je potrebno dovršiti prve sastavnice unije tržišta kapitala i napredovati s novim prioritetima. Blisko ćemo surađivati sa suzakonodavcima kako bismo mogli brzo napredovati i ostvariti uniju tržišta kapitala.”

Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast i ulaganja, izjavio je: „Najvažniji je dio Plana ulaganja poboljšanje poslovnog okruženja u državama članicama i uklanjanje prepreka ulaganjima. Dovršetak unije tržišta kapitala pomoći će u rušenju tih prepreka kako bismo mogli potaknuti ulaganja privatnog sektora u infrastrukturu te mala i srednja poduzeća. Već smo u okviru unije tržišta kapitala poduzeli korake kako bi, primjerice, ulaganja osiguravajućih društava u dugoročne infrastrukturne projekte učinili jednostavnijima i jeftinijima. Nastavit ćemo napredovati s radom na našem Akcijskom planu i računamo na potporu država članica u provođenju neophodnih reformi na nacionalnoj razini.”

Dovršetak prvih mjera donesenih u okviru unije tržišta kapitala

Današnjom se Komunikacijom poziva na brzo dovršenje prvih mjera predloženih u okviru Akcijskog plana.

Brza provedba paketa o sekuritizaciji ima potencijal za brzo stvaranje dodatnih financijskih sredstava u realnom gospodarstvu: Vijeće je već dogovorilo jednostavnu, transparentnu i standardiziranu (STS) sekuritizaciju te je sada potrebno hitno ostvariti napredak u Europskom parlamentu. Jednostavnim, transparentnim i standardiziranim sekuritizacijama rasteretit će se bilance banaka i ulagateljima pružiti mogućnosti ulaganja. Ako bi sekuritizacije u EU-u mogle na siguran način ponovo dostići razine zabilježene prije krize, time bi se gospodarstvo moglo potaknuti s dodatnih 100 milijardi EUR i poboljšati financijsku stabilnost. 

Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi suzakonodavcima pomogla do kraja ove godine postići dogovor o modernizaciji propisa o prospektu. Time će se povećati pristup tržištima kapitala, pogotovo za manja poduzeća.

Komisija isto tako poziva Europski parlament i Vijeće da do kraja 2016. dovrše prijedlog o jačanju tržišta poduzetničkog kapitala i socijalnih ulaganja. Time će se potaknuti ulaganja u poduzetnički kapital i socijalne projekte te ulagateljima olakšati financiranje malih i srednjih inovativnih poduzeća. Osim toga, Komisija namjerava nastaviti s radom na programu podrške razvoju nacionalnih i regionalnih tržišta kapitala u državama članicama.

Ubrzavanje sljedeće faze unije tržišta kapitala

Komisija će sad brzo nastaviti s radom na sljedećoj fazi poduzimanja drugih ključnih mjera unije tržišta kapitala. Razlike u sustavima nesolventnosti već su dugo prepreka razvoju tržišta kapitala u EU-u. Komisija će uskoro predstaviti prijedlog o poslovnom restrukturiranju i nesolventnosti kako bi se ubrzao povrat imovine i poduzećima pružila druga prilika ako ne uspiju u prvom pokušaju.  

Srušit ćemo porezne prepreke koje otežavaju razvoj tržišta kapitala. Potaknut ćemo države članice da uklone prepreke oslobođenju od poreza i potaknuti najbolje porezne prakse u promicanju poduzetničkog kapitala, kao što su povećanje financiranja vlasničkim kapitalom umjesto kreditima. Time bi se potaknula ulaganja vlasničkog kapitala i poboljšala financijska stabilnost jer bi poduzeća s jačom kapitalnom osnovicom bila manje osjetljiva na šokove. Komisija namjerava u studenome objaviti prijedlog o povlaštenom poreznom tretmanu dužničkih instrumenata u odnosu na vlasničke instrumente, u kontekstu svojeg prijedloga o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, te poziva Vijeće da tu mjeru donese što je prije moguće.  Komisija će isto tako do kraja godine izmijeniti zakonodavstvo o osiguranjima i bankarstvu kako bi dodatno omogućila privatna ulaganja u infrastrukturu i MSP-ove.

Razvoj novih prioriteta unije tržišta kapitala

Komisija će utvrditi dodatne prioritete. Podržavat će razvoj tržišta osobnih mirovina i drugih maloprodajnih financijskih usluga kako bi Europljane potaknula da bolje iskoriste svoje ušteđevine.

Uspostavit će stručnu skupinu za razvoj sveobuhvatne Europske strategije o održivim financijama kako bi potaknula ulaganja u zelene tehnologije i osigurala da financijski sustav može financirati rast na održivi način.  

Tehnologija je zaslužna za brze promjene u financijskom sektoru i može povećati ulogu tržišta kapitala te ih približiti poduzećima i ulagateljima. Od nje koristi imaju i potrošači, jer im se njome omogućuje veća ponuda usluga. Taj bi inovacijski potencijal trebalo iskoristiti. Komisija će raditi na razvoju koordiniranog pristupa politika kojim se podržava razvoj financijskih tehnologija u odgovarajućem regulatornom okruženju. 

Učinkovit i dosljedan nadzor ključan je za osiguranje zaštite ulagatelja, poticanje integracije tržišta kapitala i zaštitu financijske stabilnosti. Uz blisko savjetovanje s Europskim parlamentom i Vijećem Komisija će razmotriti daljnje korake u odnosu na nadzorni okvir koji su potrebni kako bi se najbolje iskoristio puni potencijal unije tržišta kapitala.

Komisija će nastaviti pratiti razvoj i identificirati daljnje mjere koje su potrebne za razvoj unije tržišta kapitala u kontekstu preispitivanja na sredini razdoblja u 2017., koje će se uskoro pokrenuti.

Kontekst

Unijom tržišta kapitala nastoji se ulaganja bolje povezati sa štednjom i ojačati europski financijski sustav osiguravanjem alternativnih izvora financiranja i povećavanjem mogućnosti za male i institucionalne ulagatelje. Uklanjanjem prepreka slobodnom tijeku kapitala preko granica ojačat će se gospodarska i monetarna unija podržavanjem gospodarske konvergencije i ublaživanjem gospodarskih šokova u europodručju i izvan njega, što će europsko gospodarstvo učiniti otpornijim.

Komisija je 30. rujna 2015. donijela Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala. U Akcijskom planu utvrđen je program mjera kojem je cilj do 2019. uspostaviti temelje integriranog tržišta kapitala u Europskoj uniji.

Akcijski plan temelji se na sljedećim ključnim načelima:

  • stvaranje više mogućnosti za ulagatelje

  • povezivanje financiranja i realnoga gospodarstva

  • poticanje jačeg i otpornijeg financijskog sustava

  • produbljivanje financijske integracije i jačanje tržišnog natjecanja.

Komisija je 25. travnja 2016. analizirala napredak ostvaren tijekom prvih šest mjeseci od donošenja Akcijskog plana o uniji tržišta kapitala i objavila prvo izvješće o stanju unije tržišta kapitala.

Europsko Vijeće od 28. lipnja 2016. pozvalo je na brz i odlučan napredak kako bi se planom o uniji tržišta kapitala osigurao lakši pristup financijama za poslovne subjekte i pružilo podršku ulaganjima u realno gospodarstvo.

Dodatne informacije: 

Komunikacija o uniji tržišta kapitala – ubrzavanje reforme

Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala

Unija tržišta kapitala: prvo izvješće o stanju

IP/16/3001

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar