Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii - 2016: revizuirea bugetului UE se concentrează în continuare asupra priorităților, asigură mai multă flexibilitate și mai puțină birocrație

Strasbourg, 14 septembrie 2016

„Bugetul Uniunii este o dovadă elocventă de solidaritate financiară.” - președintele Juncker, Starea Uniunii - 2016.

Cu ocazia discursului președintelui Juncker privind starea Uniunii în 2016, Comisia Europeană a prezentat, astăzi, evaluarea la jumătatea perioadei a bugetului multianual al UE (2014-2020). Fără a avea impact asupra limitelor superioare de cheltuieli convenite cu Parlamentul European și Consiliul, pachetul propus va elibera suma suplimentară de 6,3 miliarde € sub formă de finanțare până în 2020. Banii vor fi folosiți pentru promovarea creării de locuri de muncă, a investițiilor și a creșterii economice, precum și pentru abordarea migrației și a cauzelor profunde ale acesteia. De asemenea, s-au formulat propuneri privind modalitățile prin care bugetul UE poate răspunde mai bine și mai repede la circumstanțe neprevăzute. Totodată, normele financiare vor fi simplificate și se vor axa pe rezultate.

Kristalina Georgieva, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de buget și resurse umane, a declarat: „Sunt mândră că bugetul UE ne-a permis să ne atingem prioritățile politice, să asigurăm investiții pentru locuri de muncă și creștere economică, precum și să asigurăm securitatea oamenilor în Europa și în afara acesteia. În pachetul privind evaluarea la jumătatea perioadei prezentat astăzi propunem consolidarea cu 6,3 miliarde € a fondurilor alocate pentru aceste priorități, precum și simplificarea și flexibilizarea utilizării bugetului UE. Prezenta revizuire este doar începutul – nu sfârșitul – demersurilor de axare și mai mult pe rezultate, asigurându-ne că fiecare euro din bugetul UE este cheltuit în cel mai bun mod.”

Mai mulți bani pentru domeniile vitale și programele de înaltă performanță

Finanțarea suplimentară propusă până în 2020 este destinată celor două mari priorități: investițiile și migrația. Suma este defalcată după cum urmează:

 • 2,4 miliarde € vor fi folosite pentru a stimula în continuare creșterea economică și ocuparea forței de muncă prin alocarea mai multor fonduri pentru programe de înaltă performanță precum Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) extins (a se vedea comunicatul de presă), Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, programul pentru cercetare și inovare „Orizont 2020”, programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), Erasmus și Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), care sprijină dezvoltarea rețelelor transeuropene în domeniul transporturilor, energiei și serviciilor digitale; În această sumă s-au inclus 50 de milioane € pentru WiFi4EU, care are scopul de a sprijini comunitățile europene în eforturile lor de a pune la dispoziția cetățenilor hotspoturi WiFi gratuite, pachetul financiar total ajungând astfel la 120 de milioane €;
 • 2,5 miliarde € vor fi folosite pentru a sprijini activitățile începute deja în domeniul migrației, securității și controlului la frontierele externe, inclusiv pentru a crea Paza europeană de frontieră și de coastă și Agenția UE pentru azil, precum și pentru a reforma sistemul european comun de azil;
 • 1,4 miliarde € pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă, în cadrul „Planului de investiții externe” (a se vedea Fișa informativă), care va sprijini investițiile în regiuni din afara UE și care va recurge la parteneri privați pentru a aborda cauzele profunde ale migrației, contribuind în același timp la realizarea celorlalte obiective de dezvoltare; pentru parteneriatele în domeniul migrației, pentru asistența financiară macroeconomică și pentru creditele externe acordate în vederea stabilizării țărilor din vecinătate.

Pe lângă majorările din proiectul de buget pentru 2017 (1,8 miliarde €) și ajustarea tehnică a pachetelor financiare pentru politica de coeziune, în urma cărora se vor aloca fonduri suplimentare pentru aceste priorități (4,6 miliarde €), evaluarea la jumătatea perioadei cuprinde un pachet financiar în valoare totală de aproximativ 13 miliarde €.

Statele membre nu vor trebui să plătească mai mult decât sumele angajate deja în temeiul CFM 2014-2020. Banii vor proveni din unele rezerve bugetare, cum ar fi marjele nealocate și instrumentele speciale.

Simplificarea normelor

Odată cu evaluarea la jumătatea perioadei, Comisia propune simplificarea normelor în temeiul cărora statele membre și alți beneficiari primesc bani de la UE. Printre rezultatele preconizate se numără:

 • facilitarea accesului la fondurile UE. De exemplu, cercetătorii sau studenții nu vor mai trebui să dedice timp completării formularelor pentru cheltuielile de călătorie și se vor putea concentra în schimb asupra cercetării;
 • pentru a facilita cooperarea, UE se va putea baza pe auditurile și controalele efectuate deja de alți donatori, ca de exemplu ONU. Astfel, ONG-urile care primesc finanțare de la donatori multipli vor avea mai puține documente de completat, putând astfel să petreacă mai mult timp pe teren;
 • se va încuraja implicarea cetățenilor. De exemplu, cetățenii vor putea avea un cuvânt de spus cu privire la modul în care vor fi cheltuiți banii alocați satului lor, optând fie pentru o nouă piață, fie pentru un teren de joacă;
 • codul financiar va fi mai ușor de citit și va fi cu 25 % mai scurt decât în prezent.

Un buget mai agil care dispune de o nouă rezervă a UE pentru situații de criză

De asemenea, Comisia propune îmbunătățirea capacității bugetului UE de a reacționa rapid și adecvat la evenimente neprevăzute prin:

 • crearea unei noi rezerve a Uniunii Europene pentru situații de criză pentru cheltuielile legate de priorități care va fi finanțată din fondurile neutilizate;
 • dublarea dimensiunii instrumentului de flexibilitate (la 1 miliard €) și a rezervei pentru ajutoare de urgență (la 0,5 miliarde €);
 • introducerea pentru prima dată a unei „rezerve de flexibilitate” pentru acordarea de sprijin în afara UE prin intermediul unei rezerve de până la 10 % din creditele de angajament anuale;
 • acceptarea fondurilor fiduciare pentru acțiunile de urgență sau specifice din interiorul UE (în prezent aceste fonduri pot fi folosite doar în afara UE).

Consolidarea reușitelor actualului ciclu bugetar al UE

Evaluarea la jumătatea perioadei trece în revistă realizările-cheie ale actualului ciclu bugetar de șapte ani în care bugetul UE a avut deja un rol esențial în sprijinirea principalelor priorități politice:

 • finanțarea pentru integrarea refugiaților, securitate, controlul la frontiere și gestionarea migrației a fost aproape dublată, ajungând la peste 15 miliarde EUR pentru perioada 2015-2017;
 • până în prezent, peste 1,4 milioane de persoane au beneficiat de acțiuni sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, cifră care depășește estimările inițiale;
 • s-au alocat aproximativ 200 de miliarde EUR în cadrul mai multor politici pentru măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în perioada 2014-2020;
 • Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a mobilizat, în primul an de punere în aplicare, aproximativ 115 miliarde EUR în investiții pentru a stimula ocuparea forței de muncă și creșterea economică. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia propune astăzi, în paralel cu comunicarea sa privind evaluarea la jumătatea perioadei a CFM, să extindă durata FEIS până în 2020 și să dubleze capacitatea financiară a acestuia.

Etapele următoare

Propunerile legislative prezentate vor trebui acum să fie aprobate de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia va lucra îndeaproape cu celelalte instituții pentru a obține acordul asupra unei părți cât mai mare a pachetului până la sfârșitul anului 2016.

Context

Evaluarea la jumătatea perioadei este prevăzută în acordul politic privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020 și la articolul 2 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului („Regulamentul privind CFM”). Actualul CFM a fost aprobat în 2013 în contextul crizei economice și al impactului acesteia asupra finanțelor publice. Pentru prima dată în istoria UE, bugetul pe șapte ani are o valoare mai redusă decât cel anterior.

 

Informații suplimentare

Pachetul legislativ propus

 

IP/16/2999

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar