Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravedno oporezivanje: Komisija počinje s radom na sastavljanju EU-ova prvog zajedničkog popisa nekooperativnih poreznih jurisdikcija

Bruxelles, 15. rujna 2016.

Europska komisija počinje s radom na sastavljanju EU-ova prvog zajedničkog popisa nekooperativnih poreznih jurisdikcija predstavljanjem pretprocjene („pregleda stanja prema pokazateljima”) svih trećih zemalja prema ključnim pokazateljima.

Sada je na državama članicama da odaberu koje bi se zemlje trebale detaljnije analitički pregledati tijekom sljedećih mjeseci kako bi se točno odredile zemlje koje ne poštuju pravila u pogledu oporezivanja.

U siječnju 2016. Komisija je pokrenula proces od tri koraka za izradu EU-ova zajedničkog popisa u okviru šire agende EU-a za suzbijanje utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. EU-ov zajednički popis nekooperativnih jurisdikcija imat će mnogo veću važnost od trenutnog mnoštva nacionalnih popisa za suradnju sa zemljama koje nisu članice EU-a i koje odbijaju usklađivanje s međunarodnim standardima dobrog upravljanja u području oporezivanja. EU-ov će popis spriječiti i one koje agresivno zloupotrebljavaju nepodudarnosti među različitim nacionalnim poreznim sustavima.

Konačni popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija namjerava se objaviti do kraja 2017. Države članice već su dale svoju podršku tom pristupu, a snažno ga podupire i Europski parlament.

Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: U Europskoj uniji ozbiljno shvaćamo svoje međunarodne obveze u pogledu dobrog upravljanja u području oporezivanja. Razumije se da i od drugih zemalja očekujemo isto. Sa svojim partnerima želimo pravedne i otvorene rasprave o poreznim pitanjima jer se ta pitanja tiču svih nas koji smo dio globalne zajednice. EU-ov popis bit će naš alat za odnose s trećim zemljama koje odbijaju igrati pošteno.

Kako je osmišljen pregled stanja

Komisijinim pregledom stanja namjerava se državama članicama pomoći u utvrđivanju zemalja s kojima bi EU trebao započeti razgovor u pogledu pitanja dobrog upravljanja u području oporezivanja. Osmišljen je da bi se započeo proces pomoći u pružanju informacija državama članicama kada odlučuju o tome koje bi zemlje trebalo započeti analitički pregledavati.

Analizirane su sve zemlje koje nisu članice EU-a i sve porezne jurisdikcije u svijetu kako bi se utvrdio njihov rizik za olakšavanje izbjegavanja plaćanja poreza. Ta se pretprocjena temeljila na širokom rasponu neutralnih i objektivnih pokazatelja, uključujući gospodarske podatke, financijsku aktivnost, institucijske i pravne strukture te osnovne standarde dobrog upravljanja u području oporezivanja.

Prvi je korak pregled stanja koji činjenice o svakoj zemlji predstavlja s obzirom na tri neutralna pokazatelja: gospodarske veze s EU-om, financijsku aktivnost i čimbenike stabilnosti. Zemlje koje se ističu u te tri kategorije zatim se uspoređuju s obzirom na ostale pokazatelje rizika, kao što je njihova razina transparentnosti ili potencijalna upotreba povlaštenih poreznih režima.

Pregled stanja ne predstavlja prosudbu o trećim zemljama, a nije ni preliminarni popis EU-a. Zemlje se prema pokazateljima pregleda stanja mogu isticati iz brojnih razloga, čak i ako nisu prijetnja poreznim osnovicama država članica. Pregledom stanja namjerava se pomoći državama članicama u sužavanju izbora pri odlučivanju o tome koje će zemlje detaljnije analitički pregledati s obzirom na perspektivu dobrog upravljanja u području oporezivanja, a to je sljedeći korak u procesu uvrštavanja na popis EU-a. Za vrijeme uvrštavanja na popis EU će usko surađivati s OECD-om te će uzeti u obzir OECD-ove ocjene standarda transparentnosti u jurisdikcijama.   

Daljnji koraci

Pregled stanja predstavljen je 14. rujna stručnjacima država članica na sastanku Skupine za Kodeks o postupanju za oporezivanje poslovanja. Na temelju rezultata, Skupina za Kodeks odlučit će o trećim zemljama koje su relevantne za analitički pregled i koje bi ministri financija trebali podržati prije kraja godine. Analitički pregled odabranih trećih zemalja trebao bi započeti sljedećeg siječnja u svrhu dobivanja prvog EU-ova popisa nekooperativnih poreznih jurisdikcija prije kraja 2017.

Kontekst

Novi EU-ov proces uvrštavanja na popis dio je EU-ove kampanje za suzbijanje utaje i izbjegavanja plaćanja poreza i poticanje poštenijeg oporezivanja, unutar EU-a i na globalnoj razini. Predložen je u vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje u siječnju 2016. te su ga ministri financija podržali u svibnju. I Europski parlament u nekoliko je navrata izrazio potporu EU-ovu procesu uvrštavanja na popis.

U vanjskoj se strategiji opisuje jasan, pošten i objektivan EU-ov proces uvrštavanja na popis temeljen na tri koraka:

 

  • 1. Pregled stanja: Komisija sastavlja neutralan pregled stanja prema pokazateljima kako bi pomogla u utvrđivanju potencijalne razine rizika u pogledu olakšavanja izbjegavanja plaćanja poreza u poreznom sustavu svake treće zemlje. Komisija rezultate pregleda stanja predstavlja stručnjacima države članice u okviru Skupine za Kodeks u Vijeću.

     

  • 2: Analitički pregled: Na temelju rezultata pregleda stanja, države članice odlučuju o tome koje bi zemlje EU trebao formalno analitički pregledati. Analitički pregled standarda dobrog upravljanja u području oporezivanja u trećim zemljama provest će Komisija i Skupina za Kodeks u Vijeću. S obuhvaćenim će se zemljama provesti razgovori kako bi im se omogućilo da odgovore na pitanja koja izazivaju zabrinutost ili da se s njima raspravi o dubljoj suradnji s EU-om u pogledu poreznih pitanja.

     

  • 3: Uvrštavanje na popis: Nakon završetka procesa analitičkog pregleda, treće zemlje koje su odbile surađivati s EU-om ili se uključiti u rad na rješavanju zabrinutosti u pogledu dobrog upravljanja u području oporezivanja trebalo bi staviti na EU-ov popis.

EU-ov zajednički popis zamišljen je kao „krajnje sredstvo”. EU-ov popis bit će alat za odnose s trećim zemljama koje odbijaju poštivati načela dobrog upravljanja u području oporezivanja kada se iscrpe sve druge mogućnosti suradnje s tim zemljama.

Za više informacija vidjeti:

MEMO/16/2997

Pregled stanja prema pokazateljima

IP/16/2996

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar