Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU BG

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Energie: Cooperarea de succes în domeniul energiei continuă în țările din Europa Centrală și de Sud-Est

Bruxelles, 9 septembrie 2016

Cooperarea în domeniul energiei

Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, miniștrii energiei din 12 state din UE și din Comunitatea Energiei și mai multe părți contractante din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat astăzi, la Budapesta, o serie de acorduri importante privind infrastructura și cooperarea regională.

Cooperarea în cadrul inițiativei Comisiei Europene pentru conectarea rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), lansată în 2015, a produs rezultate tangibile.

La reuniunea de astăzi a fost semnat un acord de grant în valoare de 179 milioane de euro pentru coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei.   Au fost semnate, de asemenea, declarații comune de către guvernele și operatorii de sisteme de transport din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria privind cooperarea în cadrul unor proiecte în domeniul gazelor de-a lungul așa-numitului „Coridor vertical”. În plus, a fost semnat un memorandum de înțelegere de către operatorii de sisteme de transport din Ucraina, România, Bulgaria și Grecia privind fluxurile inverse în gazoductul transbalcanic. Miniștrii au salutat, de asemenea, finalizarea iminentă a conductei de interconectare dintre Bulgaria și România și proiectul de consolidare a rețelei bulgare, în vederea unor noi interconexiuni cu statele vecine.

În ceea ce privește proiectele viitoare, miniștrii de resort s-au angajat să finalizeze în mod rapid celelalte patru proiecte prioritare: terminalul de gaz natural lichefiat (GNL) din Croația și infrastructura de racordare a acestuia cu Ungaria, conducta de interconectare dintre Grecia și Bulgaria și cea dintre Bulgaria și Serbia.

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „Reuniunea de astăzi reprezintă o etapă crucială pentru cooperarea regională și continuarea progreselor în ceea ce privește uniunea energetică. Lucrând împreună, putem obține o securitate și o diversificare energetică sporită într-o regiune care s-a dovedit deja extrem de vulnerabilă în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze.

Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, a declarat: „Sunt bucuros că am obținut rezultate tangibile în urma cooperării din regiune: Bulgaria are în prezent acces la GNL și Ucraina va avea și ea acces în curând. Vrem să mergem și mai departe, să extindem cooperarea și în alte sectoare, nu numai în cel al gazelor. Iată de ce ne extindem cooperarea și în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice, pentru a spori, de asemenea, securitatea energetică prin reducerea dependenței de furnizorii externi de energie.”

În cadrul reuniunii s-a adoptat, totodată, un plan de acțiune privind aspectele de reglementare necesare pentru a facilita operarea infrastructurii existente și planificate în regiune și pentru a îmbunătăți funcționarea pieței. De asemenea, miniștrii au decis să extindă cooperarea CESEC și în alte domenii, cu scopul de a crea o piață regională a energiei electrice și de a promova energia regenerabilă și eficiența energetică în regiune. Reuniunea a fost convocată ca urmare a progreselor substanțiale obținute în decursul unui an de cooperare regională consolidată.

 

Context

În 2014, „simulările de criză” ale Comisiei au arătat că regiunea este extrem de vulnerabilă în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze de către furnizorul cel mai important și, în multe cazuri, unic. În plus, consumatorii au plătit de-a lungul anilor considerabil mai mult pentru gaze în această regiune în comparație cu Europa Centrală și de Vest. Principalele motive sunt lipsa unei infrastructuri transfrontaliere și aplicarea deficitară a normelor pieței energetice care ar permite furnizarea de gaze în condiții de siguranță de către o gamă largă de furnizori, la prețuri accesibile pentru consumatori.

De la lansarea ei de către Comisie în 2015, Inițiativa CESEC a condus deja la dezvoltarea rapidă a infrastructurii în regiune și la punerea în aplicare a normelor pieței UE care contribuie la garantarea unor prețuri mai echitabile pentru consumatori și la funcționarea eficientă a piețelor energetice concurențiale. Uniunea energetică are scopul de a garanta faptul că toate țările din Europa Centrală și de Sud-Est vor avea acces la cel puțin trei surse diferite de energie în viitor, iar Comisia lucrează intens pentru a se asigura că toate țările din regiunile respective sunt bine conectate cu restul Europei.

 

Pentru informații suplimentare

DG ENER

IP/16/2982

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar