Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU RO

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Енергетика: Успешното енергийно сътрудничество между страните от Централна и Югоизточна Европа продължава

Брюксел, 9 септември 2016 r.

Енергийно сътрудничество

Днес в Будапеща заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и енергийните министри на 12 страни от ЕС и Енергийната общност в Централна и Югоизточна Европа подписаха важни споразумения за изграждане на инфраструктура и регионално сътрудничество.

Започналото през 2015 г. сътрудничество в рамките на инициативата на Европейската комисия за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) е довело до осезаеми резултати.

На днешната среща бе подписано споразумението за отпускане на безвъзмездни средства за изграждането на газопровода България-Румъния-Унгария-Австрия (БРУА) в рамките на Механизма за свързване на Европа. То е на стойност 179 млн. евро.   Освен това правителствата и операторите на преносни системи (ОПС) от Гърция, България, Румъния и Унгария подписаха съвместни изявления за сътрудничество по газови проекти по т. нар. „вертикален коридор“. Също така ОПС от Украйна, Румъния, България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство относно обратните потоци по Трансбалканския газопровод. Министрите приветстваха предстоящото завършване на новата междусистемна газова връзка между България и Румъния и проекта за укрепване на българската мрежа в подготовка за нови междусистемни връзки със съседните страни.

Съответните министри се ангажираха с бързото завършване на още четири приоритетни проекта – терминал за втечнен природен газ в Хърватия и свързваща инфраструктура до Унгария, междусистемна газова връзка Гърция – България и междусистемна газова връзка България – Сърбия.

Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, отговарящ за енергийния съюз, заяви: „Днешната среща е важен етап от регионалното сътрудничество и напредъка в изпълнението на плановете за енергиен съюз.Като работим заедно, можем да подобрим енергийната сигурност и диверсификацията в регион, който вече е усещал голямата си уязвимост по отношение на доставките на газ“.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза: „Радвам се, че нашето сътрудничество в региона е довело до осезаеми резултати – България има достъп до втечнен природен газ, а скоро и Украйна ще има такъв достъп. Искаме обаче да отидем по-далеч от сътрудничеството в газовия сектор. Ето защо сътрудничеството вече ще обхваща също възобновяемата енергия и енергийната ефективност, което ще помогне и за подобряване на енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от външните доставчици на енергия“.

На срещата бе приет план за действие по регулаторни въпроси с цел гладко функциониране на съществуващата и планираната инфраструктура в региона и подобряване на функционирането на пазара. Освен това министрите решиха сътрудничеството в рамките на CESEC да обхване нови области с цел изграждане на регионален пазар на електроенергия, както и подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия в региона. Срещата бе организирана вследствие на значителния напредък, постигнат за една година засилено регионално сътрудничество.

 

Контекст

През 2014 г. стрес тестовете на Комисията показаха, че този регион е изключително уязвим от спиране на доставките на газ от своя най-голям и често единствен доставчик. Освен това потребителите в региона в продължение на години плащаха значително повече за газ в сравнение с Централна западна Европа. Основните причини за това бяха липсващата трансгранична инфраструктура и недоброто прилагане на правилата за енергийния пазар, които дават възможност да се доставя на потребителите газ на достъпни цени от различни доставчици.

След своя старт през 2015 г. инициативата CESEC на Комисията доведе до бързо развитие на инфраструктурата в региона и до прилагане на пазарните правила на ЕС, които помагат за гарантирането на справедливи цени за потребителите и ефективното функциониране на конкурентни енергийни пазари.Енергийният съюз има за цел всички страни от Централна и Югоизточна Европа да имат достъп до поне три различни източника на енергия в бъдеще и Комисията работи активно за свързването на всички страни в региона с останалата част на Европа.

 

За повече информация

ГД „Енергетика“

IP/16/2982

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar