Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Elektroninis ginčų sprendimas. Nauja platforma vartotojams ir komercinės veiklos subjektams

Briuselis, 2016 m. vasario 15 d.

Šiandien pradėjo veikti nauja elektroninė Europos Komisijos platforma, kurioje vartotojai ir komercinės veiklos subjektai gali spręsti ginčus dėl internetu įsigytos prekės ar paslaugos.

Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platforma veikia vieno langelio principu ir suteikia galimybę ES vartotojams ir komercinės veiklos subjektams spręsti tarpusavio ginčus dėl internetu šalies viduje ar už jos ribų įsigytos prekės ar paslaugos. Ginčai perduodami su platforma susietoms nacionalinėms alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) įstaigoms, kurias valstybės narės atrinko pagal kokybinius kriterijus ir apie kurias informavo Komisiją.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová kalbėjo: „Dauguma vartotojų, kai jiems kyla problemų perkant internetu, nesiskundžia, nes mano, kad procedūra per ilga ir nieko nepakeis. Elektroninio ginčų sprendimo platforma yra moderni vartotojų ir komercinės veiklos subjektų laiką ir pinigus taupanti priemonė. Ji padidins vartotojų pasitikėjimą pirkti internete, parems už šalies ribų parduodančias įmones ir padės kurti Europos bendrąją skaitmeninę rinką.“

Pagrindinės platformos funkcijos

  • Ja lengva naudotis ir prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Kad platformoje užpildytų skundo formą, vartotojui tereikia atlikti tris paprastus veiksmus.
  • Platforma suteikia galimybę visą ginčų sprendimo procedūrą atlikti internete.
  • Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos valstybėse įsikūrusių asmenų ginčus.

Šiandien su Elektroninio ginčų sprendimo platforma yra susieta maždaug 117 alternatyvaus ginčų sprendimo įstaigų iš 17 valstybių narių. Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad prie platformos kuo greičiau prisijungtų visos valstybės narės ir visi sektoriai. Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS) yra greitas ir pigus. Paprastai ginčas išsprendžiamas per ne daugiau kaip 90 dienų. Alternatyvų ginčų sprendimą pasirinkę Europos vartotojai jį iš esmės vertina teigiamai: 70 proc. buvo patenkinti šia skundo nagrinėjimo procedūra. Tai yra papildomas vartotojų ginčų sprendimo būdas. Jis nepakeičia galimybės kreiptis į teismą, nors pastarasis būdas paprastai brangesnis ir ilgiau užtrunka (tik 45 proc. vartotojų patenkinti tuo, kaip teismas išnagrinėjo jų skundą).

Naujoji platforma bus naudinga ir komercinės veiklos subjektams, nes alternatyvus ginčų sprendimas leis išvengti didelių teismo išlaidų ir išsaugoti gerus santykius su klientais.

Pagrindiniai faktai                                                                    

Elektroninio ginčų sprendimo platforma sukurta remiantis Reglamentu dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriame aprašytos pagrindinės platformos funkcijos ir joje pateikto skundo nagrinėjimo tvarka. Reglamentas grindžiamas Direktyva dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria užtikrinama, kad vartotojai ginčus dėl sutarčių su komercinės veiklos subjektais galėtų spręsti pasitelkdami alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą.

Alternatyvaus ginčų sprendimo galimybė užtikrinama, nepaisant, koks produktas ar paslauga įsigyta, kaip – internetu ar ne – jie pirkti ir ar komercinės veiklos subjektas įsisteigęs vartotojo valstybėje narėje ar už jos ribų.

Valstybės narės sudaro nacionalinius įstaigų, teikiančių alternatyvaus ginčų sprendimo paslaugas, sąrašus. Visos į šiuos sąrašus įtrauktos alternatyvaus ginčų sprendimo įstaigos atitinka ES teisės aktais nustatytus privalomus kokybės reikalavimus.

 

Daugiau informacijos

EGS platforma

AGS ir EGS skirta Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato svetainė

 

IP/16/297


Side Bar