Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Løsning af tvister på nettet: ny platform for forbrugere og forhandlere

Bruxelles, den 15 februar 2016

Europa-Kommissionen lancerede i dag en ny platform for at hjælpe forbrugere og forhandlere med at løse tvister om køb foretaget på nettet.

Platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) er et centralt kontaktpunkt, hvor forbrugere og forhandlere i EU kan løse deres konflikter om køb på nettet både i deres hjemland og på tværs af grænser. Det foregår ved, at tvisterne sendes videre til nationale alternative tvistbilæggelsesorganer, som er knyttet til platformen, og som er udvalgt af medlemslandene efter en række kvalitetskriterier og meddelt til Kommissionen.

Věra Jourová, der er kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "De fleste forbrugere, som oplever problemer i forbindelse med handel på nettet, klager ikke, da de tror, det vil tage for lang tid, og at problemet ikke vil blive løst. Platformen for onlinetvistbilæggelse er et innovativt værktøj, som sparer tid og penge for forbrugere og forhandlere. Det vil styrke forbrugernes tillid, når de handler på nettet og støtte virksomheder, som sælger på tværs af landegrænser, og dermed bidrage til Europas digitale indre marked."

Platformens nøgleelementer:

  • Platformen er brugervenlig og tilgængelig med alle typer enheder. Forbrugere kan udfylde klageformularen på platformen med tre enkle trin.
  • Platformen giver brugerne mulighed for at gennemføre hele tvistbilæggelsesproceduren online.
  • Platformen er flersproget. Den indeholder et nyttigt oversættelsesværktøj til tvister, hvor parterne er baseret i forskellige EU-lande.

I dag er omkring 117 alternative tvistbilæggelsesorganer fra 17 medlemslande tilknyttet platformen for onlinetvistbilæggelse. Kommissionen arbejder sammen med medlemslandene om at dække alle medlemslande og sektorer fuldt ud så hurtigt som muligt. Alternativ tvistbilæggelse er en hurtigt og billig måde at løse tvister på. Det tager i gennemsnit højst 90 dage at løse en sag. Europæiske forbrugere, som har anvendt alternativ tvistbilæggelse er generelt positivt stemt: 70 % var tilfredse med den måde, deres klage blev håndteret på med denne procedure. Det er en yderligere måde, forbrugere kan løse deres konflikter på, og erstatter ikke muligheden for at gå til domstolene, hvilket dog normalt koster flere penge og tager længere tid (kun 45 % af forbrugerne er tilfredse med den måde en domstol håndterede deres klage på).

Forhandlere har også gavn af den nye platform, da alternativ tvistbilæggelse hjælper dem med at undgå dyre sagsomkostninger og bevare et godt forhold til deres kunder.

Baggrund    

Retsgrundlaget for etablering af platformen for onlinetvistbilæggelse er forordningen om onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet, som beskriver platformens primære funktioner og arbejdsgangen for en tvist, der indgives gennem patformen. Forordningen bygger på direktivet om alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet, som sikrer, at forbrugere har adgang til alternativ tvistbilæggelse, når de skal løse aftaleretlige tvister med forhandlere.

Tvister kan løses med alternativ tvistbilæggelse, uanset hvilken vare eller tjenesteydelse der er tale om, og uanset om den er købt på nettet eller et fysisk forretningssted, og om forhandleren er etableret i forbrugerens hjemland eller i et andet medlemsland.

Medlemslandene opretter nationale lister over organer, som tilbyder alternativ tvistbilæggelse (ATB-organer). Alle alternative tvistbilæggelsesorganer på disse lister overholder bindende kvalitetskrav i EU-lovgivningen.

 

Yderligere oplysninger

Platform for onlinetvistbilæggelse

GD for Retlige Anliggender og Forbrugeres website om ATB/OTB

 

 

IP/16/297


Side Bar