Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett Europaår för kulturarv 2018 – förslag från kommissionen

Bryssel den 30 augusti 2016

EU-kommissionen vill utse 2018 till Europaåret för kulturarv för att uppmärksamma kulturarvets roll och skapa en gemensam känsla av historia och identitet. I dag lämnade kommissionen sitt förslag till Europaparlamentet och ministerrådet.

Själva grunden för vår identitet och de minnen vi delar utgörs av Europas rika kulturarv – från arkeologiska platser och arkitektur till medeltida slott, folktraditioner och olika konstformer. Kulturarvets nationella, regionala och lokala mångfald bidrar till unika utbyten mellan människor i alla åldrar och från alla samhällsgrupper och kulturer. På det lokala planet främjar Europas kulturarv social sammanhållning och integration genom att ge nytt liv åt bortglömda områden, skapa lokala jobb och bidra till en gemensam förståelse och känsla av samhörighet. Detsamma gäller för Europa i stort, då besökare från hela världen lär sig mer om till exempel Clunyklostret i Frankrike, vikingaön Birka i Sverige, det kungliga arkivet i Aragón i Spanien eller det historiska varvet i Gdańsk i Polen.

Av dessa skäl och i en tid då världens kulturskatter hotas och avsiktligen förstörs i konfliktområden, anser kommissionen att kulturarvet förtjänar ett Europaår 2018. Enligt EU:s kulturkommissionär Tibor Navracsics är kulturarvet en viktig EU-fråga.

– Vårt kulturarv är mer än vår historia, det är nyckeln till framtiden. Med ett Europaår för kulturarv kan vi öka kunskapen om kulturarvets ekonomiska och sociala betydelse och uppmärksamma vårt kunnande i Europa. Jag uppmanar därför Europarlamentet och rådet att stödja vårt förslag och hoppas att alla inblandade kommer att bidra till ett lyckat Europaår.

Kulturarvet är viktigt för ekonomin. Över 300 000 människor i Europa arbetar direkt med kulturarv och cirka 7,8 miljoner jobb är indirekt kopplade till kulturarvet, till exempel inom turism, byggsektorn, transport, tolkning och översättning, underhåll och säkerhet. Bara under 2011 genererade kulturarvet 8,1 miljarder euro i Frankrike – tack vare museer, historiska platser och byggnader samt bibliotek och arkiv.

Europaåret 2018 är en chans att uppmärksamma den europeiska kulturens betydelse och vad EU kan göra på områden som stöds av EU-program som Kreativa Europa, t.ex. bevarande, digitalisering, infrastruktur, forskning och kompetensutveckling. Det kommer att anordnas evenemang och informations- och utbildningskampanjer runtom i Europa. Det kommer också att finnas möjlighet att ta upp problemen med minskade kulturanslag, sviktande publikunderlag, miljöslitage på kulturarvsplatser, föränderliga värdekedjor och it-samhället. I linje med meddelandet Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser kommer Europaåret att lyfta fram kulturarvsfrågor i EU:s utrikespolitik och bekämpa förstörelsen av kulturskatter i konfliktområden och den olagliga handeln med kulturföremål.

Läs mer

Kommissionens förslag till beslut om ett Europaår för kulturarv 2018

En europeisk kulturagenda

Rådets slutsatser om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa

Kommissionens meddelande: En integrerad kulturarvsstrategi för Europa

Europaparlamentets resolution av den 8 september 2015

Cultural Heritage Counts for Europe – rapport

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar