Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga leto 2018 za evropsko leto kulturne dediščine

Bruselj, 30. avgusta 2016

Evropska komisija je danes Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog o razglasitvi leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine. S tem želi Komisija izpostaviti vlogo, ki jo ima evropska kulturna dediščina pri spodbujanju zavedanja skupne zgodovine in identitete.

Evropska kulturna dediščina, ki obsega vse od arheoloških najdišč, arhitekture in srednjeveških gradov do folklorne tradicije in umetnosti, je bistveni del skupnega spomina in identitete evropskih državljanov. Bogata nacionalna, regionalna in lokalna raznolikost EU na edinstven način spodbuja izmenjave med ljudmi vseh starosti, iz različnih družbenih okolij in kultur. Evropska kulturna dediščina na lokalni ravni spodbuja socialno kohezijo in vključevanje, in sicer z oživljanjem zapostavljenih območij, ustvarjanjem lokalnih delovnih mest in krepitvijo občutka pripadnosti skupnosti. Enako velja tudi za evropsko raven, ko na primer turisti iz Evrope in od drugod obiščejo in pobližje spoznajo opatijo Cluny v Franciji, Arhiv aragonske krone v Španiji ali zgodovinsko ladjedelnico v Gdańsku na Poljskem.

Iz teh razlogov in zlasti ker so v današnjem času svetovni kulturni zakladi na konfliktnih območjih ogroženi in se namerno uničujejo, Komisija meni, da bi moralo leto 2018 postati evropsko leto kulturne dediščine. Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je povedal: „Naša kulturna dediščina ni le spomin iz preteklosti, temveč je ključnega pomena za našo prihodnost. Evropsko leto kulturne dediščine bo priložnost za ozaveščanje o družbenem in gospodarskem pomenu kulturne dediščine ter spodbujanje evropske odličnosti na tem področju. Evropski parlament in Svet pozivam, da podpreta naš predlog, vse deležnike pa vabim, da se nam pridružijo v prizadevanjih, da bo to leto čim bolj uspešno.“

Kulturna dediščina ima prav tako pomembno gospodarsko vlogo. V sektorju evropske kulturne dediščine je neposredno zaposlenih več kot 300 000 oseb, z njo pa je posredno povezanih še dodatnih 7,8 milijona delovnih mest v Evropi, med drugim na področju turizma in gradbenih del ter podpornih storitev, kot so prevoz, tolmačenje, vzdrževanje in varnost. V Franciji se je samo leta 2011 z dejavnostjo muzejev, upravljanjem zgodovinskih krajev in zgradb ter drugih turističnih znamenitosti ter dejavnostjo knjižnic in arhivov ustvarilo 8,1 milijarde €.

Leto 2018 bo kot evropsko leto kulturne dediščine pomenilo priložnost, da se izpostavi pomembnost evropske kulture in da EU pokaže, kaj lahko naredi za ohranjanje, digitalizacijo, infrastrukturo, raziskave in razvoj spretnosti, ki so le nekatera od področij, ki se podpirajo s programi EU za financiranje, kot je Ustvarjalna Evropa. Po vsej Evropi bodo organizirani različni dogodki, informacijske in izobraževalne kampanje ter kampanje ozaveščanja. To leto bo priložnost za reševanje izzivov, kot so krčenje javnih proračunskih sredstev za kulturo, upad sodelovanja pri tradicionalnih kulturnih dejavnostih, pritisk na okolje na območjih kulturne dediščine, razvoj vrednostnih verig in digitalna preobrazba. V skladu z nedavnim skupnim sporočilom „Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave“ se bo spodbujalo ohranjanje kulturne dediščine kot ključnega elementa zunanje politike EU, pri čemer se bodo iskale rešitve za problem kaznivega uničevanja kulturne dediščine na konfliktnih območjih in nezakonite trgovine s kulturnimi artefakti.

Več informacij

Predlog Komisije za sklep o evropskem letu kulturne dediščine leta 2018

Evropska agenda za kulturo

Sklepi Sveta o kulturni dediščini kot strateškem viru za trajnostno Evropo

Sporočilo Komisije: „Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo“

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015

Poročilo „Kulturna dediščina je pomembna za Evropo“

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar