Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina pasludināt 2018. gadu par Eiropas Kultūras mantojuma gadu

Briselē, 2016. gada 30. augustā

Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 2018. gadu pasludināt par Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Tādējādi tā tiecas uzsvērt Eiropas kultūras mantojuma nozīmi kopīgas identitātes un vēstures izpratnes veicināšanā.

Eiropas kultūras mantojums – no arheoloģiskiem objektiem līdz arhitektūrai, no Viduslaiku pilīm līdz folkloras tradīcijām un mākslai – ir eiropiešu kopīgās atmiņas un identitātes pamatā. Eiropas bagātīgā nacionālā, reģionālā un vietējā daudzveidība ir unikāls instruments, kas stiprina informācijas apmaiņu starp visa vecuma, sociālās izcelsmes un kultūras cilvēkiem. Atjaunojot novārtā pamestus apgabalus, radot vietējās darbvietas un sekmējot piederības sajūtu attiecīgai kopienai, Eiropas kultūras mantojums vietējā līmenī sekmē sociālo kohēziju un integrāciju. Tas pats vērojams arī Eiropas līmenī, kad tūristi no Eiropas un visas pasaules apmeklē un uzzina ko vairāk par Klinī abatiju Francijā, Aragonas kroņa arhīvu Spānijā vai vēsturisko Gdaņskas kuģu būvētavu Polijā.

Tieši tāpēc īpaši šobrīd, kad pasaules kultūras mantojums konflikta zonās ir apdraudēts vai tiek apzināti iznīcināts, Komisija uzskata, ka šāds mantojums ir jāpopularizē, nosakot 2018. gadu par Eiropas gadu. Par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu atbildīgais komisārs Tibors Navračičs sacīja: "Eiropas kultūras mantojums ir kas vairāk nekā tikai atmiņas par pagātni. Tā ir atslēga uz nākotni. Eiropas Kultūras mantojuma gads būs iespēja vairot izpratni par kultūras mantojuma sociālo un ekonomisko nozīmīgumu un sekmēt Eiropas izcilību šajā jomā. Tāpēc aicinu Eiropas Parlamentu un Padomi atbalstīt Komisijas priekšlikumu un mudināt visas ieinteresētās personas darboties, lai panāktu, ka šis gads izdodas.”

Turklāt kultūras mantojumam ir būtiska ekonomiska nozīme. Eiropas kultūras mantojuma jomā ir vairāk nekā 300 000 tieši nodarbināto, bet vēl 7,8 miljoni darbvietu, piemēram, tūrismā un celtniecībā, kā arī tādu palīgpakalpojumu nodrošināšanā kā transports, mutiskā tulkošana, uzturēšana un apsardze, ir netieši saistītas ar minēto nozari Eiropā. Francijā 2011. gadā vien kultūras mantojums no muzejiem, vēsturiskiem objektiem un ēkām, tūrisma objektiem, kā arī no bibliotēku un arhīvu darbībām ļāva nopelnīt €8,1 miljardu.

2018. gads kā Eiropas Kultūras mantojuma gads būs iespēja uzsvērt Eiropas kultūras nozīmīgumu un pievērsties tam, ko ES var darīt kultūras mantojuma saglabāšanas, digitalizēšanas, infrastruktūras veidošanas, pētniecības un prasmju pilnveides jomā, kas ir tikai dažas ar ES finansējuma programmām, piemēram, “Radošā Eiropa”, atbalstītas jomas. Visā Eiropā tiks organizēti dažādi pasākumi, tostarp informēšanas, izglītošanas un izpratnes veicināšanas kampaņas. Tā būs iespēja meklēt risinājumus situācijā, kad valstis kultūras jomas budžetus samazina, dalībnieku skaits tradicionālajos kultūras pasākumos sarūk, kultūrvēsturiskos objektos jārēķinās ar ierobežojošiem vides faktoriem, kā arī veidojas vērtību ķēdes un notiek digitālā transformācija. Atbilstoši nesen pieņemtajam kopīgajam paziņojumam “Ceļā uz ES stratēģiju starptautiskajiem kultūras sakariem” Kultūras mantojuma gads kā svarīgu ES ārpolitikas elementu izvirzīs kultūras mantojuma saglabāšanu, meklējot risinājumus, kā novērst kultūras mantojuma noziedzīgu iznīcināšanu konfliktu zonās un kultūras artefaktu nelikumīgu tirdzniecību.

Sīkāka informācija

Komisijas priekšlikums lēmumam par 2018. gadu kā Eiropas Kultūras mantojuma gadu

Eiropas darba kārtība kultūrai

Padomes secinājumi par kultūras mantojumu kā stratēģisku resursu ilgtspējīgai Eiropai

Komisijas paziņojums “Ceļā uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam”

Eiropas Parlamenta 2015. gada 8. septembra rezolūcija

Pētījums “Kultūras mantojuma nozīme Eiropai”

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar