Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo 2018-uosius paskelbti Europos kultūros paveldo metais

Briuselis, 2016 m. rugpjūčio 30 d.

Šiandien Komisija pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 2018-uosius paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Taip Komisija siekia parodyti Europos kultūros paveldo vaidmenį puoselėjant bendrą istorijos ir tapatybės jausmą.

Nuo archeologinių vietovių iki architektūros objektų, nuo viduramžių pilių iki folkloro tradicijų ir meno Europos kultūros paveldas yra be galo svarbi Europos piliečių bendros atminties ir tapatybės dalis. Turtinga ES nacionalinė, regioninė ir vietos įvairovė skatina visų amžiaus grupių, socialinių sluoksnių, kultūrų ir šalių žmonių mainus. Vietos lygmeniu Europos kultūros paveldas propaguoja socialinę sanglaudą ir integraciją, be kita ko, atgaivinant apleistas vietoves, kuriant vietos lygmens darbo vietas, skatinant bendruomenės jausmą. Tas pats vyksta ir Europos lygmeniu, kai Europos ir kitų pasaulio šalių turistai, pavyzdžiui, lankosi Kliuni vienuolyne Prancūzijoje, Aragono Karaliaus archyve Ispanijoje arba istorinėje Gdansko laivų statykloje Lenkijoje ir daugiau apie juos sužino.

Dėl šių priežasčių, ypač atsižvelgdama į tai, kad pasaulio kultūros paveldui kyla grėsmė ir jis tyčia naikinamas konflikto zonose, Komisija mano, kad kultūros paveldas nusipelno, kad 2018-ieji būtų paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Europos Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Mūsų kultūros paveldas nėra tik praeities atminimas. Jis – mūsų ateitis. Europos kultūros paveldo metai bus proga didinti informuotumą apie socialinę ir ekonominę kultūros paveldo svarbą ir didinti Europos meistriškumą šiame sektoriuje. Raginu Europos Parlamentą ir Tarybą paremti mūsų pasiūlymą ir kviečiu visas suinteresuotąsias šalis prisidėti, kad tie metai būtų sėkmingi.

Be to, kultūros paveldas atlieka svarbų ekonominį vaidmenį. Daugiau nei 300 000 žmonių tiesiogiai dirba Europos kultūros paveldo sektoriuje, o 7,8 mln. darbo vietų Europoje yra netiesiogiai susijusios su kultūros paveldu, pavyzdžiui, turizmo ir statybų sektoriuose, taip pat pagalbinių transporto, vertimo žodžiu, techninės priežiūros ir saugumo paslaugų sektoriuose. Vien tik 2011 m. kultūros paveldo sektorius Prancūzijoje sugeneravo 8,1 mlrd. EUR iš muziejų, istorinių vietovių ir pastatų ir turistų lankomų vietų, taip pat bibliotekų ir archyvų.

Kultūros paveldo metai (2018 m.) bus proga parodyti Europos kultūros svarbą ir, ką ES gali nuveikti išsaugojimo, skaitmeninimo, infrastruktūros, mokslinių tyrimų ir įgūdžių ugdymo srityse. Tai tik kelios iš sričių, remiamų pagal ES finansavimo programas kaip antai „Kūrybiška Europa“. Visoje Europoje bus organizuojami renginiai, taip pat vykdomos informavimo, švietimo ir informuotumo didinimo kampanijos. Tai bus puiki proga bandyti spręsti problemas, susijusias su mažėjančiu viešuoju kultūros finansavimu, mažėjančiu dalyvavimu tradicinėje kultūrinėje veikloje, aplinkos spaudimu paveldo vietoms, kintančiomis vertės grandinėmis ir skaitmenine transformacija. Remiantis neseniai paskelbtu bendru komunikatu „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“, tais metais bus skatinamas kultūros paveldo išsaugojimas, kaip pagrindinis ES išorės politikos elementas, bus ieškoma kovos su nusikalstamu kultūros paveldo naikinimu konfliktų zonose ir neteisėta prekyba kultūros artefaktais būdų.

Daugiau informacijos

Komisijos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų 2018 m. pasiūlymas

Europos kultūros darbotvarkė

Tarybos išvados dėl kultūros paveldo kaip vieno iš strateginių tvarios Europos išteklių

Komisijos komunikatas „Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą“

2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Parlamento rezoliucija

„Kultūros paveldo svarba Europai“ (angl. Cultural Heritage Counts for Europe)

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar