Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa vuodesta 2018 kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta

Bryssel 30. elokuuta 2016

Komissio ehdotti tänään Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2018 nimeämistä kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Tarkoituksena on tuoda esiin, miten Euroopan kulttuuriperintö voi edistää tunnetta yhteisestä historiasta ja identiteetistä.

Euroopan kulttuuriperintö – arkeologisista kohteista arkkitehtuuriin, keskiaikaisista linnoista kansanperinteeseen ja taiteisiin – on keskeinen osa Euroopan kansalaisten kollektiivista muistia ja identiteettiä. EU:n rikas kansallinen, alueellinen ja paikallinen monimuotoisuus aktivoi ainutlaatuisella tavalla ihmisten välistä vuorovaikutusta ikään, sosiaaliseen taustaan ja kulttuuriin katsomatta. Paikallistasolla Euroopan kulttuuriperintö edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja integraatiota, kun laiminlyötyjä alueita elvytetään, luodaan paikallislähtöisiä työpaikkoja ja edistetään yhteisöön kuulumisen tunnetta. Sama pätee myös Euroopan tasolla, kun muualta Euroopasta ja sen ulkopuolelta tulevat vierailijat tutustuvat vaikkapa Clunyn luostariin Ranskassa, Aragonian kruunun arkistoon Espanjassa tai historialliseen Gdańskin telakkaan Puolassa.

Näistä syistä ja varsinkin aikana, jolloin maailman kulttuuriaarteet ovat uhattuina ja niitä tuhotaan tahallisesti konfliktialueilla, komissio katsoo kulttuuriperinnön ansaitsevan oman eurooppalaisen teemavuotensa 2018. Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava EU-komissaari Tibor Navracsics totesi, että kyse on paljon muustakin kuin vain muistoista menneisyydestämme. ”Kulttuuriperinnössä on pohja tulevaisuudellemme. Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi tarjoaa mahdollisuuden lisätä tietoisuutta kulttuuriperinnön sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä ja edistää alan eurooppalaista huippuosaamista. Pyydän Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tukemaan komission ehdotusta, ja kutsun kaikki sidosryhmät mukaan tekemään teemavuodesta menestystarinan”, Navracsics jatkoi.

Kulttuuriperinnöllä on myös suuri taloudellinen merkitys. Euroopan kulttuuriperintöala työllistää välittömästi yli 300 000 ihmistä ja kulttuuriperintöön välillisesti liittyvien työpaikkojen määrä Euroopassa on 7,8 miljoonaa. Työpaikkoja tarjoavat esimerkiksi matkailuala ja rakentaminen sekä oheispalvelut, kuten kuljetus-, tulkkaus-, huolto- ja turvallisuuspalvelut. Pelkästään vuonna 2011 kulttuuriperintö tuotti Ranskassa 8,1 miljardia euroa. Tuotot tulivat museoista, historiallisten nähtävyyksien ja rakennusten ja muiden vastaavien vierailukohteiden toiminnasta sekä kirjastoista ja arkistoista.

Kulttuuriperinnön teemavuosi 2018 antaa tilaisuuden tuoda esille eurooppalaisen kulttuurin merkitystä ja sitä, mitä EU voi tehdä perinnön säilyttämisen, digitalisoinnin, infrastruktuurien, tutkimuksen ja osaamisen kehittämisen hyväksi. Muun muassa näiden alojen toimintaa tuetaan EU:n rahoitusohjelmista, kuten Luova Eurooppa ‑ohjelmasta. Tapahtumia ja viestintä-, koulutus- ja tiedotuskampanjoita järjestetään ympäri Eurooppaa. Teemavuoden puitteissa on mahdollisuus etsiä vastauksia haasteisiin, joita ovat julkistalouden pienenevät kulttuuribudjetit, vähenevä osallistuminen perinteiseen kulttuuritoimintaan, kulttuuriperintökohteiden ympäristönäkökohdista johtuvat paineet, muuttuvat arvoketjut ja digitalisoitumiskehitys. Hiljattain annetun yhteisen tiedonannon ”Towards an EU strategy for International cultural relations” (Tavoitteena EU:n kansainvälisten kulttuurisuhteiden strategia) mukaisesti teemavuodella edistetään kulttuuriperinnön säilyttämistä keskeisenä osana EU:n ulkopolitiikkaa ja etsitään tapoja vastata kulttuuriaarteiden rikolliseen tuhoamiseen konfliktialueilla ja kulttuuriesineiden laittomaan kauppaan.

Lisätietoja

Komission ehdotus päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta 2018

Kulttuuria koskeva Euroopan toimintasuunnitelma

Neuvoston päätelmät kulttuuriperinnöstä Euroopan kestävän kehityksen strategisena voimavarana

Komission tiedonanto: ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa”

Euroopan parlamentin 8. syyskuuta 2015 antama päätöslauselma

Cultural Heritage Counts for Europe -hankkeen raportti

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar