Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προτείνει το 2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2016

Σήμερα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει να προβάλει τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης περί ιστορίας και ταυτότητας.

Από αρχαιολογικούς χώρους μέχρι μνημεία αρχιτεκτονικής και από μεσαιωνικά κάστρα μέχρι λαϊκές παραδόσεις και τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών. Η σημαντική πολυμορφία της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί μοναδικό καταλύτη για ανταλλαγές μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβαθρου. Σε τοπικό επίπεδο, η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά εντείνει την κοινωνική συνοχή και ένταξη με την αναζωογόνηση παραμελημένων περιοχών, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και την προαγωγή κοινής αντίληψης για την ιδιότητα του μέλους μιας κοινότητας. Αυτό ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν τουρίστες από την Ευρώπη και εκτός αυτής επισκέπτονται και μαθαίνουν περισσότερες πληροφορίες, π.χ., για το Αβαείο του Κλυνύ στη Γαλλία, τα αρχεία του Στέμματος της Αραγωνίας στην Ισπανία ή το ιστορικό Ναυπηγείο του Γκντανσκ στην Πολωνία.

Για τους λόγους αυτούς, ιδίως σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία παγκόσμιοι πολιτιστικοί θησαυροί σε ζώνες συγκρούσεων απειλούνται ή καταστρέφονται σκόπιμα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά αξίζει να έχει ένα Ευρωπαϊκό Έτος – το 2018. Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν συνιστά απλώς ανάμνηση του παρελθόντος μας· είναι το κλειδί του μέλλοντός μας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα είναι μια ευκαιρία για να υπάρξει ευαισθητοποίηση ως προς την κοινωνική και οικονομική σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και για να προαχθεί η ευρωπαϊκή αριστεία στον συγκεκριμένο τομέα. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την πρότασή μας και καλώ όλους τους ενδιαφερομένους να συμβάλουν στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας.»

Επιπλέον, η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό ρόλο. Περισσότερα από 300.000 άτομα απασχολούνται άμεσα στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη συνδέονται έμμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά, π.χ. στον τουριστικό και τον κατασκευαστικό τομέα, τις βοηθητικές υπηρεσίες, όπως τις μεταφορές, τις υπηρεσίες διερμηνείας, τη συντήρηση και την ασφάλεια. Μόνο το 2011, η πολιτιστική κληρονομιά απέφερε 8,1 δισ. ευρώ στη Γαλλία από τη λειτουργία μουσείων, ιστορικών χώρων, κτιρίων και τουριστικών αξιοθέατων, καθώς και από βιβλιοθήκες και αρχεία.

Η ανακήρυξη του 2018 ως Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα δώσει την ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να προβληθούν οι δυνατότητες της ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση, την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, την έρευνα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, για να αναφερθούν μόνο ελάχιστοι από τους τομείς που υποστηρίζονται από ενωσιακά χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους θα επιδιωχθούν απαντήσεις στις προκλήσεις που συνιστούν η μείωση των δημόσιων προϋπολογισμών για τον πολιτισμό, η φθίνουσα συμμετοχή σε παραδοσιακές πολιτιστικές δραστηριότητες, οι περιβαλλοντικές πιέσεις στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, οι εξελισσόμενες αξιακές αλυσίδες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή ανακοίνωση «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις», θα προαγάγει τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασικό στοιχείο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, αναζητώντας τρόπους αντίδρασης στην εγκληματική καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις εμπόλεμες ζώνες και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση απόφασης της Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη

Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης»

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015

Έκθεση με τίτλο «Cultural Heritage Counts for Europe»

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar