Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår 2018 som europæisk år for kulturarv

Bruxelles, den 30. august 2016

I dag har Kommissionen forelagt et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om at udpege 2018 som europæisk år for kulturarv. Herigennem ønsker Kommissionen at fremhæve den rolle, som Europas kulturarv spiller med hensyn til at skabe en fælles forståelse af historie og identitet.

Europas kulturarv er kernen i de europæiske borgeres kollektive erindring og identitet — fra arkæologiske seværdigheder til arkitektur og fra middelalderborge til folkelige traditioner og kunst. EU's rige nationale, regionale og lokale mangfoldighed er en enestående katalysator for udveksling mellem mennesker i alle aldre og fra alle sociale miljøer og kulturer. På lokalt niveau skaber Europas kulturarv social samhørighed og integration gennem revitalisering af forsømte områder, skabelse af lokalt forankrede job og fremme af en fælles forståelse af samhørighed. Det gælder også på europæisk niveau, når turister fra Europa og andre steder besøger og lærer mere om Cluny-klosteret i Frankrig, Den Aragonske Krones Arkiv i Spanien eller det historiske skibsværft i Gdansk i Polen, for at nævne nogle få eksempler.

Derfor — især på et tidspunkt, hvor verdens kulturskatte trues eller ødelægges med vilje i konfliktområder — mener Kommissionen, at kulturarven fortjener et europæisk år i 2018. Tibor Navracsics, der er kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtalte: "Vores kulturarv er mere end erindringen om fortiden; den er nøglen til vores fremtid. Et europæisk år for kulturarv vil give mulighed for at skabe opmærksomhed om kulturarvens sociale og økonomiske betydning og fremme europæisk ekspertise i sektoren. Jeg opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at støtte vores forslag og indbyder alle interesserede parter til at bidrage til at gøre dette år til en succes."

Desuden spiller kulturarven en stor økonomisk rolle. Over 300 000 mennesker er direkte beskæftiget i den europæiske kulturarvssektor, og 7,8 millioner job er indirekte forbundet med kulturarv, for eksempel i turist- og byggebranchen og i hjælpefunktioner såsom transport, tolketjenester, vedligeholdelse og sikkerhed. I Frankrig genererede kulturarven for eksempel 8,1 mia. EUR fra museer, drift af historiske seværdigheder, bygninger og turistattraktioner samt biblioteks- og arkivaktiviteter alene i 2011.

Kulturarvsåret 2018 vil give mulighed for at fremhæve betydningen af europæisk kultur, og hvad EU kan gøre med hensyn til bevaring, digitalisering, infrastruktur, forskning og udvikling af kompetencer, for at nævne nogle få områder, der støttes af EU-finansieringsprogrammer såsom Et Kreativt Europa. Der vil blive afholdt begivenheder samt oplysnings-, uddannelses- og bevidstgørelseskampagner over hele Europa. Det vil give mulighed for at søge svar på udfordringerne i forbindelse med faldende offentlige budgetter til kultur, lavere deltagelse i traditionelle kulturelle aktiviteter, miljøpres på steder med kulturarv, ændrede værdikæder og digital omstilling. I tråd med den nylige fælles meddelelse "Mod en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser" vil det fremme bevaringen af kulturarv som et hovedelement i EU's eksterne politikker og søge efter svar på den kriminelle ødelæggelse af kulturarv i konfliktområder og den ulovlige handel med kulturgenstande.

Yderligere oplysninger

Kommissionens forslag til afgørelse om et europæisk år for kulturarv i 2018

Den europæiske kulturdagsorden

Rådets konklusioner om kulturarv som en strategisk ressource i et bæredygtigt Europa

Meddelelse fra Kommissionen: "På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa"

Europa-Parlamentets beslutning af 8. september 2015

Rapporten Cultural Heritage Counts for Europe

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar