Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага 2018 г. за Европейска година на културното наследство

Брюксел, 30 август 2016 r.

Днес Комисията представи предложение на Европейския парламент и на Съвета за обявяването на 2018 г. за Европейска година на културното наследство. По този начин Комисията се стреми да подчертае ролята на европейското културно наследство в насърчаването на чувство за обща история и идентичност.

От археологическите обекти до архитектурата, от средновековните замъци до фолклорните традиции и изкуствата културното наследство на Европа е в основата на общата памет и идентичност на европейските граждани. Щедрото национално, регионално и местно многообразие на ЕС е уникален катализатор за обмен между хората от всички възрасти, социален произход и култури. На местно равнище европейското културно наследство насърчава социалното сближаване и интеграцията чрез възстановяването на изоставени райони, създаването на работни места за местните хора и насърчаването на споделено чувство за общност. Това важи също така и на европейско равнище, когато гостуващи жители на Европа и извън нея посещават и научават нови неща за места като абатството Клюни във Франция, Архива на короната на Арагон в Испания или историческата корабостроителница в Гданск в Полша, за да посочим само няколко примера.

Ето защо — и още повече във време, когато световните културни съкровища са застрашени или умишлено унищожавани в конфликтни зони — Комисията счита, че културното наследство заслужава своята Европейска година през 2018 г. Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич посочи: „Културното ни наследство е много повече от памет за миналото ни; то е ключът към нашето бъдеще. Обявяването на Европейска година на културното наследство ще бъде възможност за повишаване на осведомеността относно социалното и икономическо значение на културното наследство и за насърчаване на високи европейски постижения в този сектор. Призовавам Европейския парламент и Съвета да подкрепят предложението ни и приканвам всички заинтересовани страни да спомогнат за това тази Европейска година да бъде успешна“.

Освен това културното наследство играе важна икономическа роля. Над 300 000 души са пряко заети в европейския сектор на културното наследство, а 7,8 милиона работни места в Европа са косвено свързани с културното наследство, например в областта на туризма и строителните дейности и спомагателни услуги като транспорта, преводните услуги, поддръжката и сигурността. Само през 2011 г. приходите от културно наследство във Франция са достигнали 8,1 милиарда евро от музеи, културно-исторически паметници и места и атракции за посетителите, както и библиотечни и архивни дейности.

2018 г. като Европейска година на културното наследство ще бъде възможност да се подчертае важното значение на европейската култура и това, което ЕС може да направи за опазването, цифровизацията, инфраструктурата, научните изследвания и развитието на уменията, за да посочим само няколко области, подкрепяни от програми на ЕС за финансиране като „Творческа Европа“. В цяла Европа ще бъдат организирани мероприятия, както и информационни, образователни и осведомителни кампании. Европейската година ще предостави възможност да се потърсят отговори на предизвикателствата, свързани с намаляването на публичните бюджети за култура, намаляващото участие в традиционните културни дейности, екологичния натиск върху обекти на културното наследство, развитието на веригите на стойността и цифровата трансформация. В съответствие с неотдавнашното съвместно съобщение, озаглавено „Към стратегия на ЕС за международни културни връзки“, тя ще допринесе за съхраняване на културното наследство като ключов елемент на външните политики на ЕС, търсенето на решения в отговор на престъпното унищожаването на културното наследство в конфликтните зони и незаконния трафик на културни ценности.

За повече информация

Предложение на Комисията за решение относно Европейска година на културното наследство през 2018 г.

Европейска програма за култура

Заключения на Съвета относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа

Съобщение на Комисията: „За интегриран подход към културното наследство на Европа“.

Резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г.

Доклад „Културното наследство е от значение за Европа“

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar