Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisijin prijedlog u pogledu ribolovnih mogućnosti u Baltičkom moru za 2017.

Bruxelles, 29. kolovoza 2016.

Europska komisija danas je iznijela svoj prijedlog u pogledu ribolovnih mogućnosti u Baltičkom moru za 2017.

Prijedlog se temelji na nedavno donesenom višegodišnjem planu upravljanja ribarstvom za Baltičko more i uzima u obzir znanstveni savjet primljen u svibnju 2016. Komisija predlaže povećanje ograničenjâ ulova za 6 od 10 ribljih stokova (stok haringe u zapadnom i središnjem Baltičkom moru i stok haringe u Botničkom moru, stok papaline, stok iverka zlatopjega i stok lososa iz glavnog bazena) i smanjenje ograničenjâ ulova za 2 stoka (stok haringe u Riškom zaljevu i stok lososa u Finskom zaljevu). Komisija će prije nego što predloži ograničenje ulova za preostala 2 stoka (stok bakalara u zapadnom i istočnom Baltičkom moru) prikupiti više informacija.

Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: Postizanje održivog ribarstva ključni je cilj zajedničke ribarstvene politike EU-a. Ribolovne mogućnosti koje su danas predložene utvrđene su u skladu su s tim ciljem, što je dobra vijest za sve one kojima je u interesu zdravo ribarstvo, a prvenstveno za ribare.

Unatoč velikim razlikama među segmentima flota i ribarstvima, u društveno-gospodarskom smislu prijedlogom Komisije trebala bi se poboljšati ukupna gospodarska uspješnost na cijelom Baltičkom moru. Tim bi se prijedlogom mogla povećati dobit za 13 milijuna EUR i broj zaposlenih na razini morskog bazena.

Najveće predloženo povećanje odnosi na iverak zlatopjeg čije bi ograničenje ulova u okviru tog prijedloga poraslo za 95 %. To je odraz dobrog stanja stoka koji raste od 2008., a posljedica je i činjenice da će u nastojanju da se prekine štetna praksa odbacivanja ulova od 2017. ribari morati iskrcavati sav ulovljeni iverak zlatopjeg.

Istodobno, prema Međunarodnom vijeću za istraživanje mora (ICES), čini se da se ove godine stanje bakalara u zapadnom Baltičkom moru nije poboljšalo. Ribolovni pritisak komercijalnog i rekreacijskog ribolova i dalje je visok, prethodne mjere nisu imale željeni učinak u oporavku stoka.

Komisija zajedno s nacionalnim tijelima i dionicima, uključujući komercijalne i rekreativne ribare, proučava mjere kojima bi se omogućio oporavak tog stoka i kojima bi se istodobno osigurala gospodarska održivost ribarske industrije.

Za potporu ribarima u razdoblju nužnih smanjenja kvota države članice mogu se koristiti sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF). Komisija je nadležnim tijelima država članica već zajamčila da će raspoloživost tih sredstava osigurati brzo i učinkovito.

Nadalje, Komisija je pozvala svoje znanstveno savjetodavno tijelo STECF da razmotri utjecaj rekreacijskog ribolova na stokove bakalara u Baltičkom moru i procijeni različite moguće mjere upravljanja stokovima. Kada pristignu ta pojašnjenja Komisija će predložiti ograničenja ulova za stokove bakalara u zapadnom i istočnom Baltičkom moru.

Ministri ribarstva država članica raspravljat će o prijedlogu u Luxembourgu na listopadskom zasjedanju Vijeća za ribarstvo.

 

Kontekst

Prijedlog Komisije u skladu je s Komisijinom Komunikacijom o ribolovnim mogućnostima za 2017[1].

Održano je i savjetovanje sa Savjetodavnim vijećem za Baltičko more (BSAC).

 

Tablica: Pregled promjene ukupnog dopuštenog ulova (TAC) za 2016. – 2017. (brojke su izražene u tonama, osim za losos gdje su izražene u komadima)

Stokovi i
ribolovna zona ICES-a; podzona

2016.

2017.

Prijedlog Komisije
(u tonama i promjena u % u odnosu na TAC za 2015.)

Osnova za prijedlog

Dogovor Vijeća (TAC)
(u tonama i promjena u % u odnosu na TAC za 2015.)

Prijedlog Komisije
(u tonama i promjena u % u odnosu na TAC za 2016.)

Osnova za prijedlog

Baklar u istočnom Baltičkom moru

25 – 32

41143

–20 %

U skladu s pristupom ograničenih podataka.

41143

–20 %

-

-

Bakalar u zapadnom Baltičkom moru

22 – 24

10363

–35 %

Najveći održivi prinos (MSY)

12720

–20 %

-

-

Haringa u zapadnom Baltičkom moru

22 – 24

24797

12 %

Najveći održivi prinos (MSY)

26274

18 %

28401

8 %

Višegodišnji plan upravljanja, ciljna vrijednost ribolovne smrtnosti iz članka 4. stavaka 2., 3. i 4.

Haringa u Botničkom moru

30 – 31

103254

–35 %

Najveći održivi prinos (MSY)

120872

–24 %

140998

17 %

Haringa u Riškom zaljevu

28.1

30623

–21 %

Najveći održivi prinos (MSY)

34915

–10 %

27429

–21 %

Haringa u središnjem Baltičkom moru

25 – 27, 28.2, 29, 32

177505

9 %

Najveći održivi prinos (MSY)

177505

9 %

191129

8 %

Papalina

22 – 32

184336

–14 %

Najveći održivi prinos (MSY)

202320

–5 %

282349

40 %

Iverak zlatopjeg

22 – 32

4034

18 %

Najveći održivi prinos (MSY)

4034

18 %

7862

95 %

Najveći održivi prinos (MSY)

Losos iz glavnog bazena

22 – 31

105850

10 %

Najveći održivi prinos (MSY)

95928

0 %

105696

10 %

Najveći održivi prinos (MSY)

Losos u Finskom zaljevu

32

10024

–24 %

Predostrožna razmatranja

13106

0 %

9403

–28 %

Predostrožna razmatranja

 

[1]Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću, Savjetovanje o ribolovnim mogućnostima za 2017. u okviru zajedničke ribarstvene politike. COM(2016) 396 final

IP/16/2849

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar