Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES lūdz izveidot PTO strīdu izšķiršanas grupu, lai izskatītu Kolumbijas piekopto diskrimināciju pret ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem

Briselē, 2016. gada 22. augustā

ES šodien pieprasīja izveidot PTO strīdu izšķiršanas grupu, lai pieņemtu lēmumu strīdā saistībā ar Kolumbijas diskriminējošu attieksmi pret ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Apspriedes starp ES un Kolumbiju notika jau gada sākumā (2016. gada 8.–9. martā), tomēr apspriedēs neizdevās panākt strīda risinājumu. Lai gan ES atzīst Kolumbijas centienus īstenot stipro alkoholisko dzērienu regulējuma reformu, ko tā īsteno jau no strīda sākšanas brīža, ES stiprie alkoholiskie dzērieni Kolumbijas tirgū joprojām tiek diskriminēti.

ES bažas par tās stipro alkoholisko dzērienu diskrimināciju Kolumbijas tirgū pastāv jau sen. ES stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem tiek piemēroti lielāki nodokļi un vietējās nodevas nekā vietējo zīmolu dzērieniem. Turklāt tirgus ierobežojumi Kolumbijā tiek piemēroti departamentu vai vietējā līmenī. Departamentu līmenī tiek noteikti tirgus pieejamības ierobežojumi, kas kropļo konkurences apstākļus attiecīgajā tirgū, kaitējot ES stipro alkoholisko dzērienu noietam. Tas ir pretrunā ar nediskriminācijas saistībām, kuras Kolumbija ir uzņēmusies saskaņā ar PTO noteikumiem.

Saskaņā ar divpusējo tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību Kolumbija apņēmās novērst diskrimināciju līdz pagājušā gada 1. augustam. ES vairākkārt ir piedāvājusi Kolumbijai risināt šo jautājumu, tostarp divpusējās sanāksmēs, PTO sanāksmēs un sarunās par dalību ESAO. Eiropas Savienība turpina atbalstīt Kolumbijas centienus īstenot reformas šajā nozarē.

Konteksts

Tirdzniecības fakti un rādītāji

ES ir lielākā stipro alkoholisko dzērienu eksportētāja Kolumbijas tirgū un tā rezultātā – tirdzniecības partneris, kuru visvairāk ietekmē šie pasākumi (tad seko Meksika, Kostarika un Amerikas Savienotās Valstis). 2014. gadā ES stipro alkoholisko dzērienu eksporta uz Kolumbiju vērtība bija € 43 miljoni un tas atbilda aptuveni 14 % no kopējā lauksaimniecības produktu eksporta uz Kolumbiju un 77 % no visa Kolumbijas stipro alkoholisko dzērienu importa.  No visa stipro alkoholisko dzērienu apjoma, ko ES eksportēja uz Kolumbiju, lielākā daļa bija viskijs (€36 miljoni), kam sekoja liķieri un uzlijas (€4 miljoni). Kolumbija galvenokārt ražo rumu un degvīnu (aguardiente), kas 2013. gadā veidoja 83 % no stipro alkoholisko dzērienu patēriņa Kolumbijā (10,8 miljoni 9 l iepakojuma vienību [1] salīdzinājumā ar 2,3 miljoniem ievesto stipro alkoholisko dzērienu iepakojuma vienību).

Valsts patēriņa nodoklis stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem 1995. gadā tika sadalīts divās daļās, un kopš 2002. gada (2002. gada 27. decembra Likums Nr. 788) tas ir "konkrēts", proti, nodokli aprēķina atkarībā no spirta satura procenta 0,75 l vienībā. Ir izveidots mākslīgs nošķīruma punkts pie 35 % spirta satura, kā rezultātā lielākā daļa importēto produktu tiek iedalīta augstākā nodokļa kategorijā, savukārt vairums vietējā ražojuma stipro alkoholisko dzērienu ir iedalīti zemākā nodokļa kategorijā.  Līdzīgs stāvoklis ir departamentos (departamentos) — Kolumbijas administratīvā iedalījuma vienībās, kurās tiek iekasēta vietēja nodeva, nevis valsts patēriņa nodoklis.

Turklāt Kolumbijā vairāki departamenti īsteno tā saukto fiskālo monopolu attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu ievešanu un komercializāciju. Tā rezultātā stipro alkoholisko dzērienu ievešana ir atkarīga no tā, ka ar departamentu jānoslēdz "ievešanas līgums", kurā ietvertas tirdzniecību ierobežojošas klauzulas, noteikti maksimālie apjomi un minimālā pārdošanas cena un noteikts, ka tirgotājiem kā nodrošinājums jārezervē summa turpmākā fiskālā parāda segšanai utt.  Turklāt departamentiem ir plaša rīcības brīvība, lai patvaļīgi liegtu ievesto dzērienu zīmoliem piekļuvi tirgum.

2016. gada 13. janvārī dokumentā DS 502 – Kolumbijas pasākumi attiecībā uz ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem – Eiropas Savienība pieprasīja apspriešanos ar Kolumbiju PTO ietvaros; apspriede notika 2016. gada 8.–9. martā, taču tajā netika rasts pozitīvs strīda risinājums.

Turpmākie posmi PTO strīdu izšķiršanas procedūrās

ES lūgums izveidot PTO strīdu izšķiršanas grupu tiks izskatīts PTO Strīdu izšķiršanas padomes (DSB) sanāksmē 2. septembrī. Ja Kolumbija nepiekritīs strīdu izšķiršanas grupas izveidei šajā sanāksmē, ES nākamajā DSB sanāksmē var iesniegt otru lūgumu, ko saskaņā ar PTO noteikumiem Kolumbija nevar bloķēt.

Jebkurā strīdu izšķiršanas procedūras posmā Kolumbija var reformēt stipro alkoholisko dzērienu režīmu Kolumbijā un novērst diskrimināciju pret ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, tādējādi norādot, ka risinājums ir rasts, negaidot lietas izskatīšanu PTO strīdu izšķiršanas grupā.

Papildinformācija

Svarīgākā informācija par PTO strīdu izšķiršanas kārtību:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

ES un Kolumbijas attiecības:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

 

[1] 9 litru iepakojums vai kaste ar 12 pudelēm, katras tilpums 75 cl.

IP/16/2846

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar