Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU pyytää WTO:n paneelin perustamista käsittelemään väkevien alkoholijuomien syrjivää kohtelua Kolumbiaan tuonnin yhteydessä

Bryssel 22. elokuuta 2016

EU pyysi tänään, että WTO perustaa paneelin ratkaisemaan riita-asian, joka koskee maahantuotujen väkevien alkoholijuomien syrjivää kohtelua Kolumbiassa.

EU ja Kolumbia ovat käyneet neuvotteluja aikaisemmin tänä vuonna (8.–9. maaliskuuta 2016), mutta neuvottelut eivät ole tuoneet ratkaisua riita-asiaan. EU antaa Kolumbialle tunnustusta sen pyrkimyksistä uudistaa alkoholilaisäädäntöään riitojenratkaisumenettelyn aloittamisen jälkeen, mutta EU:n väkevien alkoholijuomien kohtelu Kolumbian markkinoilla on edelleen syrjivää.

EU:n väkevien alkoholijuomien epätasapuolinen kohtelu Kolumbian markkinoilla on huolestuttanut EU:ta jo pitkään. EU:n väkevistä alkoholijuomista perittävät verot ja alueelliset maksut ovat suurempia kuin ne, joita sovelletaan paikallisiin merkkeihin. Lisäksi Kolumbian aluehallinnollisissa yksiköissä eli maakunnissa sovelletaan markkinarajoituksia. Maakunnat ovat ottaneet käyttöön markkinoille pääsyn rajoituksia, jotka vääristävät kilpailuedellytyksiä markkinoilla vahingoittaen EU:n väkevien alkoholijuomien tuontia. Tämä on vastoin Kolumbian syrjimättömyysvelvoitteita WTO:n sääntöjen mukaisesti.

Euroopan unionin kanssa tekemässään kahdenvälisessä kauppasopimuksessa Kolumbia sitoutui lopettamaan syrjivän kohtelun 1. elokuuta 2015 mennessä. EU on ottanut asian esiin Kolumbian kanssa useissa yhteyksissä, kuten kahdenvälisissä kokouksissa, WTO:n kokouksissa ja OECD:n jäsenyyskeskusteluissa. Euroopan unioni tukee edelleen Kolumbian toimia alan uudistamiseksi.

Tausta

Kauppaa koskevia tietoja ja lukuja

EU on johtava väkevien alkoholijuomien viejä Kolumbian markkinoille, ja tästä syystä kauppakumppani, johon mainituilla toimenpiteillä on suurin vaikutus (seuraavina tulevat Meksiko, Costa Rica ja Yhdysvallat). Vuonna 2014 EU:n Kolumbiaan viemien väkevien alkoholijuomien osuus – arvoltaan 43 miljoonaa euroa – oli noin 14 prosenttia kaikesta maataloustuotteiden viennistä Kolumbiaan ja 77 prosenttia Kolumbian väkevien alkoholijuomen tuonnista.  Väkevistä alkoholijuomista, joita viedään EU:sta Kolumbiaan, viskien osuus on suurin (36 miljoonaa euroa) ja liköörien toiseksi suurin (4 miljoonaa euroa). Kolumbia tuottaa pääasiassa rommeja ja viinoja, joiden osuus väkevien alkoholijuomien kulutuksesta Kolumbiassa oli 83 prosenttia vuonna 2013 (10,8 miljoonaa 9 litran laatikkoa[1] verrattuna 2,3 miljoonaan laatikkoon maahantuotuja väkeviä alkoholijuomia).

Väkevien alkoholijuomien kansallinen kulutusvero jaettiin kahteen verotusluokkaan vuonna 1995, ja vuodesta 2002 se on ollut erityisvero (27. joulukuuta 2002 annettu laki nro 788), mikä tarkoittaa sitä, että vero lasketaan alkoholiprosentin perusteella 0,75 litran yksikköä kohden. Taitepiste on asetettu 35 prosentin alkoholipitoisuuteen, minkä vuoksi useimmat tuontituotteet kuuluvat korkeampaan verotusluokkaan, kun taas useimmat paikallisesti tuotetut alkoholijuomat kuuluvat alhaisempaan verotusluokkaan.  Tilanne on samankaltainen Kolumbian hallinnollisen alajaon mukaisissa maakunnissa (departamentos), joissa kannetaan paikallinen maksu kansallisen kulutusveron sijasta.

Lisäksi Kolumbiassa monet maakunnat harjoittavat ns. fiskaalista monopolia väkevien alkoholijuomien tuonnin ja kaupan suhteen. Tämän seurauksena väkevien alkoholijuomien tuonti edellyttää maakunnan kanssa tehtäviä tuontisopimuksia, joihin sisältyy kauppaa rajoittavia lausekkeita, joissa asetetaan enimmäisarvot ja vähimmäismyyntihinnat ja vaaditaan elinkeinonharjoittajilta tulevan verovelan suuruista vakuutta jne. Lisäksi maakunnilla on laajasti harkintavaltaa, joten ne voivat epäselvin perustein kieltää tuontimerkkien pääsyn markkinoilleen.

Euroopan unioni pyysi neuvottelujen aloittamista Kolumbian kanssa WTO:n puitteissa 13. tammikuuta 2016 asiakirjalla DS 502, Colombia – Measures Concerning Imported Spirits. Neuvotteluja käytiin 8. ja 9. maaliskuuta 2016, mutta niissä ei löydetty kiistaan sovintoratkaisua.

Seuraavat vaiheet WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä

EU:n pyyntöä WTO-paneelin perustamisesta käsitellään WTO:n riitojenratkaisuelimen (DSB) kokouksessa 2. syyskuuta. Jos Kolumbia ei hyväksy paneelin perustamista kyseisessä kokouksessa, EU voi esittää DSB:n seuraavassa kokouksessa toisen pyynnön, jota Kolumbia ei WTO:n sääntöjen mukaan voi torjua.

Kolumbia voi missä tahansa vaiheessa riitojenratkaisumenettelyä uudistaa väkeviä alkoholijuomia koskevaa järjestelmäänsä ja poistaa tuotujen väkevien alkoholijuomien syrjivän kohtelun, mikä saisi aikaan ratkaisun syntymisen, eikä WTO:n paneelilta välttämättä tarvitsisi odottaa päätöstä.

Lisätietoja

WTO:n riitojenratkaisu pähkinänkuoressa:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

EU:n ja Kolumbian suhteet:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

 

[1] 9 litran laatikko eli laatikko, jossa on 12 kappaletta 75 senttilitran pulloja.

IP/16/2846

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar