Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС се обръща към специализирана група на СТО във връзка с дискриминацията от страна на Колумбия срещу вносни алкохолни напитки

Брюксел, 22 август 2016 r.

Днес ЕС поиска създаването на специализирана група на СТО, която да се произнесе по спор във връзка с дискриминационно отношение на Колумбия към вносните алкохолни напитки.

ЕС и Колумбия проведоха консултации по-рано през тази година (8—9 март), но не успяха да намерят решение на спора. Въпреки че ЕС признава, че след започването на спора Колумбия е положила усилия за реформиране на режима, прилаган по отношение на алкохолните напитки, внасяният от ЕС алкохол продължава да бъде обект на дискриминация на колумбийския пазар.

Проблемите на ЕС във връзка с дискриминационните практики по отношение на европейските алкохолни напитки на пазара в Колумбия са факт от дълго време. За внасяния от ЕС алкохол се плащат по-високи данъци и местни такси, отколкото за колумбийските марки. Освен това департаментите или общините в Колумбия налагат ограничения за продажба. Департаментите налагат ограничения за достъп до пазара, които изкривяват условията на конкуренция в ущърб на алкохолните напитки от ЕС. Тези практики противоречат на задълженията на Колумбия за недопускане на дискриминация, поети в рамките на СТО.

Съгласно двустранното търговско споразумение с Европейския съюз, Колумбия е поела ангажимент да сложи край на дискриминацията до 1 август миналата година. ЕС е обсъждал този въпрос с Колумбия по различни поводи, включително на двустранни срещи, срещи на СТО и на обсъждания във връзка с присъединяването на страната към ОИСР. Европейският съюз продължава да подкрепя усилията на Колумбия за реформиране на този сектор.

Контекст

Факти и цифри за търговията

ЕС заема първо място сред износителите на алкохолни напитки за колумбийския пазар, като в резултат на това е и най-силно засегнатият от мерките търговски партньор на страната (следван от Мексико, Коста Рика и САЩ). През 2014 г. износът на алкохолни напитки от ЕС за Колумбия, който е бил на стойност 43 млн. евро, е представлявал приблизително 14 % от общия износ на селскостопански продукти за страната и 77 % от общия внос на алкохолни напитки в Колумбия.  От различните видове алкохол, изнасяни от ЕС в Колумбия, най-висок е делът на уискито (36 млн. евро), следвано от ликьорите (4 млн. евро). Колумбия произвежда предимно ром и ликьори (aguardientes), на които се падат 83 % от потреблението на алкохолни напитки в страната, според данни от 2013 г. (10,8 млн. 9LC[1] в сравнение с 2,3 млн. за вносните алкохолни напитки).

Националният данък за консумация на алкохолни напитки бе разделен на две данъчни ставки, а от 2002 г. стана „специфичен“ (Закон № 788 от 27 декември 2002 г.), което означава, че се изчислява според процентното съдържание на алкохол на единица обем от 0,75 литра. Определен е изкуствен праг от 35 % съдържание на алкохол, като в резултат от това повечето вносни продукти се облагат по по-високата ставка, докато повечето местни алкохолни напитки се облагат по по-ниската ставка.  Подобно е положението в департаментите (departamentos) — административните единици в Колумбия, където се удържа местна такса вместо националния данък върху консумацията.

Освен това редица департаменти в Колумбия упражняват т. нар. фискален монопол върху допускането до пазара и продажбата на алкохолни напитки. В резултат на това навлизането на пазара на вносни алкохолни напитки е обвързано със сключване на „договори за допускане“ с департаментите, в които са включени клаузи за ограничаване на търговията, налагат се забрани за надхвърляне на определени стойности и задължение за продажба на минимални цени, търговците се задължават да депозират гаранция за сумата на бъдещи данъчни задължения и пр. Освен това департаментите разполагат със значителни права на преценка да отказват по свое усмотрение достъп на вносни марки.

Европейският съюз поиска консултации с Колумбия в рамките на СТО на 13 януари 2016 г. във връзка с делото DS 502 (Мерки относно вносните алкохолни напитки); консултациите се проведоха на 8 и 9 март 2016 г., но двете страни не успяха да намерят решение на спора.

Какви са следващите стъпки в процедурите за уреждане на спорове на СТО

Искането на ЕС за създаване на специализирана група на СТО ще бъде обсъдено на заседанието на Органа за уреждане на спорове на организацията на 2 септември. Ако на това заседание Колумбия не се съгласи със създаването на група, ЕС може да депозира второ искане на следващото заседание на Органа за уреждане на спорове. Съгласно правилата на СТО, Колумбия не може да блокира това второ искане.

На всеки етап от процедурата за уреждане на спорове Колумбия може да реформира режима си, прилаган по отношение на алкохолните напитки, и да сложи край на дискриминацията на вносния алкохол, като по този начин гарантира разрешаване на проблема преди специализираната група на СТО да излезе с решение.

Допълнителна информация

Уреждането на спорове в СТО, представено накратко:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Отношения между ЕС и Колумбия

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

 

[1] Съдържа 9 литра или 12 бутилки по 75cl.

IP/16/2846

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar