Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Eurobarometern våren 2016: starkt stöd för kommissionens politiska prioriteringar

Bryssel den 29 juli 2016

Många i Europa anser att invandring och terrorism är EU:s största utmaningar just nu, och det finns ett stöd för EU-kommissionens politiska prioriteringar. Det visar den senaste Eurobarometern som publiceras i dag. Undersökningen genomfördes den 21–31 maj 2016 i 34 länder och territorier [1].

Invandring och terrorism ses som EU:s största utmaningar

Invandringen toppar fortfarande listan över de frågor som EU-medborgarna oftast nämner som angelägna för EU (48 %, −10). Terrorism (39 %, +14) är den näst vanligaste frågan som nämns, efter att ha ökat kraftigt sedan den förra undersökningen hösten 2015. Den hamnar långt före den ekonomiska situationen (19 %, −2), tillståndet för EU-ländernas offentliga finanser (16 %, −1) och arbetslösheten (15 %, −2). Invandring ses som den viktigaste frågan för EU i 20 av medlemsländerna och som en av de två viktigaste i alla länder utom Portugal. Terrorism ses som den viktigaste frågan i åtta medlemsländer och som en av de två viktigaste i alla länder utom Grekland.

På nationell nivå är man främst orolig över arbetslöshet (33 %, −3) och invandring (28 %, −8). På tredje plats hamnar den ekonomiska situationen (19 %, oförändrat).

Stöd för EU-kommissionens politiska prioriteringar

Precis som i den förra undersökningen från november 2015 finns ett starkt stöd för EU-kommissionens prioriterade frågor.

– När det gäller migration uppger 67 % av européerna att de är positiva till en gemensam europeisk migrationspolitik. Närmare sex av tio européer (58 %) är positiva till migration från andra EU-länder. Lika många är dock negativa till invandring från länder utanför EU.

– 79 % av européerna är positiva till den fria rörligheten för EU-medborgare som har rätt att bo, arbeta, studera och göra affärer var som helst i EU. Fri rörlighet stöds av majoriteten av de som svarat i alla länder, från Storbritannien (63 %) till Lettland (95 %). De flesta européer ser dessutom den fria rörligheten för personer, varor och tjänster inom EU som ett av EU-samarbetets mest positiva resultat (56 %), vid sidan av fred mellan EU-länderna (55 %).

– Européerna ser EU som en global aktör: 68 % anser att EU är en viktig aktör på världsarenan.

När det gäller investeringar inom EU håller över 56 % av européerna med om att offentliga medel bör användas för att stimulera till privata investeringar på EU-nivå.

– 56 % av européerna är positiva till en digital inre marknad inom EU.

– När det gäller energi stöder 70 % av européerna en gemensam energipolitik för EU-länderna.

– Stödet för euron är fortfarande stabilt (55 % i hela EU, 68 % i euroområdet). Den gemensamma valutan stöds av majoriteten i 22 EU-länder, däribland alla euroländer.

– I 24 EU-länder stöder majoriteten ett frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA. Total sett är 51 % av de som svarat positiva till avtalet.

Större förtroende för EU än för nationella regeringar – tydlig känsla av EU-medborgarskap

Andelen européer som säger att de har förtroende för EU har ökat till 33 %. Det genomsnittliga förtroendet för de nationella regeringarna ligger stadigt på 27 %.

En oförändrad andel (38 %) svarar att de har en neutral bild av EU. 34 % säger sig ha en positiv bild av unionen, medan 27 % har en negativ bild.

Andelen invånare som säger att deras röst räknas i EU är fortsatt stabil med 38 % (−1 procentenhet), vilket betyder att det uppsving som noterades efter Europavalet i maj 2014 håller i sig.

Två tredjedelar av européerna (66 %, +2) känner sig som EU-medborgare. Majoriteten av svarspersonerna i 26 EU-länder delar denna uppfattning.

Bakgrund

Eurobarometern för våren 2016 genomfördes genom personliga intervjuer under perioden 21–31 maj 2016. Sammanlagt intervjuades 31 946 personer i EU-länderna och kandidatländerna.

Läs mer

I den första resultatrapporten som publiceras i dag beskrivs européernas attityd till EU liksom deras farhågor och uppfattning om den ekonomiska situationen. Rapporten finns att läsa på nätet.

[1]De 28 EU-länderna, fem kandidatländer (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Montenegro, Serbien och Albanien) och den turkcypriotiska befolkningsgruppen i den del av landet som inte kontrolleras av regeringen i Republiken Cypern.

IP/16/2665

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar