Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Standardowe badanie Eurobarometru z wiosny 2016 r.: silne poparcie społeczeństwa dla priorytetów politycznych Komisji Europejczycy uznają imigrację

Bruksela, 29 lipca 2016 r.

Europejczycy uznają imigrację i terroryzm za główne wyzwania, przed którymi stoi teraz UE, i popierają priorytety polityczne określone przez Komisję Europejską. Takie są dwa główne wnioski z opublikowanego dzisiaj najnowszego standardowego badania Eurobarometru. Badanie przeprowadzono w dniach 21–31 maja 2016 r. wśród osób z 34 krajów i terytoriów [1].

Imigracja i terroryzm są postrzegane jako największe wyzwania dla UE

W odpowiedziach na pytanie o największe obawy obywateli imigracja jest nadal najczęściej wymienianą kwestią, z jaką zmaga się obecnie UE (48 proc., -10). Drugie miejsce pod tym względem zajmuje nadal terroryzm (39 proc., +14), przy czym odnotowano gwałtowny wzrost liczby odpowiedzi, w której wskazano na tę kwestię, w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią 2015 r. Kwestia ta wymieniana jest znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (19 proc., -2), stan finansów publicznych państw członkowskich (16 proc., -1) czy bezrobocie (15 proc., -2). W 20 państwach członkowskich imigrację uznano za największe wyzwanie dla UE, a we wszystkich państwach – z wyjątkiem Portugalii – za jedno z dwóch najważniejszych wyzwań. Terroryzm uznano za największe wyzwanie dla UE w ośmiu państwach członkowskich, a we wszystkich państwach – z wyjątkiem Grecji – wymieniano tę kwestię jako jedno z dwóch najważniejszych wyzwań.

Na szczeblu krajowym główne obawy dotyczą bezrobocia (33 proc., -3) i imigracji (28 proc., -8). Sytuacja gospodarcza znajduje się na trzecim miejscu (19 proc., bez zmian).

Poparcie dla politycznych priorytetów Komisji Europejskiej

Podobnie jak w poprzednim badaniu z listopada 2015 r. widoczne jest wyraźne poparcie obywateli dla priorytetów określonych przez Komisję Europejską.

- W kwestii migracji 67 proc. Europejczyków opowiada się za wspólną europejską polityką migracyjną. Niemal sześciu na dziesięciu Europejczyków (58 proc.) pozytywnie ocenia migrację osób z innych państw członkowskich UE. Jednakże taki sam odsetek respondentów negatywnie postrzega imigrację osób spoza Unii.

- 79 proc. Europejczyków popiera „swobodny przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić działalność gospodarczą w każdym państwie UE”. Większość respondentów, od Wielkiej Brytanii (63 proc.) po Łotwę (95 proc.), popiera swobodny przepływ we wszystkich krajach. Ponadto większość Europejczyków uznaje swobodny przepływ osób, towarów i usług na terytorium UE za największe osiągnięcie UE (56 proc.), zaraz za pokojem panującym wśród państw członkowskich (55 proc.).

- Europejczycy postrzegają UE jako ważny podmiot na arenie światowej: 68 proc. uważa, że głos UE liczy się w świecie.

- W kwestii inwestycji w obrębie UE 56 proc. Europejczyków zgadza się, że należy wykorzystać pieniądze publiczne do stymulowania inwestycji sektora prywatnego na szczeblu UE.

- 56 proc. Europejczyków opowiada się także za jednolitym rynkiem cyfrowym w UE.

- W kwestii energii 70 proc. Europejczyków popiera wspólną politykę energetyczną państw członkowskich UE.

- Pozytywne nastawienie do euro utrzymuje się na stałym poziomie (55 proc. w całej Unii, 68 proc. w strefie euro). W 22 państwach członkowskich, w tym we wszystkich państwach strefy euro, większość respondentów popiera wspólną walutę.

- Za umową o wolnym handlu i inwestycjach między UE i USA opowiada się większość uczestników badania w 24 państwach członkowskich. Ogółem 51 proc. respondentów w UE popiera zawarcie takiej umowy.

UE cieszy się większym zaufaniem niż rządy krajowe; obywatelstwo UE również cieszy się zdecydowanym poparciem.

Liczba Europejczyków, którzy deklarują zaufanie do Unii Europejskiej, wzrosła do 33 proc. Średni poziom zaufania do rządów krajowych jest stabilny i wynosi 27 proc.

Nie zmienił się odsetek Europejczyków (38 proc.), których nastawienie do UE jest neutralne. Liczba Europejczyków, którzy twierdzą, że pozytywnie postrzegają UE, wynosi 34 proc., natomiast 27 proc. postrzega Unię negatywnie.

Liczba obywateli, którzy uważają, że ich głos liczy się w UE, nie zmienia się w sposób istotny i wynosi 38 proc. (-1 pkt), co oznacza utrzymywanie się pozytywnej tendencji odnotowanej po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Dwie trzecie Europejczyków (66 proc., +2) czuje się obywatelami UE. Pogląd ten podziela większość respondentów w 26 państwach członkowskich.

Kontekst

Badanie Eurobarometru z wiosny 2016 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w okresie 21–31 maja 2016 r. W badaniu wzięło udział ogółem 31 946 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Dodatkowe informacje

W opublikowanym dziś sprawozdaniu dotyczącym pierwszych wyników przedstawiono nastawienie Europejczyków do Unii Europejskiej, a także najważniejsze obawy obywateli oraz sposób postrzegania przez nich sytuacji gospodarczej. Sprawozdanie to dostępne jest tutaj.

[1] 28 państw członkowskich UE, pięć krajów kandydujących (była jugosłowiańska republika Macedonii, Turcja, Czarnogóra, Serbia i Albania) oraz społeczność Turków cypryjskich w części kraju, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki Cypryjskiej.

IP/16/2665

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar