Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2016: Het publiek staat achter de politieke prioriteiten van de Europese Commissie

Brussel, 29 juli 2016

Europeanen beschouwen immigratie en terrorisme als de grootste uitdagingen waar de EU momenteel mee wordt geconfronteerd, en zij steunen de politieke prioriteiten van de Commissie. Dit zijn twee belangrijke resultaten van de meest recente standaard-Eurobarometerenquête, die vandaag werd gepubliceerd. De enquête is uitgevoerd tussen 21 en 31 mei 2016 in 34 landen en gebieden [1].

Immigratie en terrorisme worden gezien als de belangrijkste uitdagingen voor de EU:

EU-burgers beschouwen immigratie nog steeds als het meest zorgwekkende probleem waar de EU momenteel mee te kampen heeft (48 %, -10). Terrorisme behoudt de tweede plaats (39 %, +14), met een sterke stijging sinds de vorige enquête in het najaar van 2015. Daarmee scoort het fors hoger dan de economische toestand (19 %, -2), de toestand van de overheidsfinanciën in de lidstaten (16 %, -1) en de werkloosheid (15 %, -2). Immigratie is het grootste punt van zorg voor de EU in twintig lidstaten, en in alle lidstaten behalve Portugal behoort het tot de twee grootste zorgpunten. Terrorisme is het grootste punt van zorg voor de EU in acht lidstaten, en in alle lidstaten behalve Griekenland behoort het de twee grootste zorgpunten.

Op nationaal niveau zijn het vooral werkloosheid (33 %, -3) en immigratie (28 %, -8) die de burgers zorgen baren. Op de derde plaats staat de economische toestand (19 %, onveranderd).

Steun voor de politieke prioriteiten van de Europese Commissie:

Net als in de vorige enquête van november 2015 staan de burgers achter de prioriteiten van de Europese Commissie.

- Wat migratie betreft, zegt 67 % van de Europeanen voorstander te zijn van een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid. Bijna zes op de tien Europeanen (58 %) staan positief tegenover de migratie van personen uit andere EU-lidstaten. Hetzelfde percentage staat echter negatief tegenover de immigratie van personen van buiten de EU.

- 79 % van de Europeanen is voorstander van het "vrije verkeer van EU-burgers, die daardoor overal in de EU kunnen wonen, werken, studeren en zakendoen". In alle lidstaten, van het VK (63 %) tot Letland (95 %), is een meerderheid van de respondenten voor vrij verkeer. Bovendien beschouwen de meeste Europeanen het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU als de meest positieve verwezenlijking van de EU (56 %), naast vrede tussen de lidstaten (55 %).

- Europeanen beschouwen de EU als een wereldspeler: 68 % is van mening dat de stem van de EU meetelt op wereldvlak.

- Wat investeringen in de EU betreft, is 56 % van de Europeanen het ermee eens dat overheidsmiddelen moeten worden ingezet om investeringen door de particuliere sector in de EU te stimuleren.

- 56 % van de Europeanen is ook voorstander van een digitale eengemaakte markt binnen de EU.

- Op het gebied van energie is 70 % van de Europeanen voorstander van een gemeenschappelijk energiebeleid voor de EU-lidstaten.

- De steun voor de euro is stabiel gebleven (55 % in de hele EU, 68 % in de eurozone). In 22 lidstaten, waaronder alle lidstaten van de eurozone, staat een meerderheid achter de gemeenschappelijke munt.

- In 24 lidstaten is een meerderheid voorstander van een vrijhandels- en investeringsovereenkomst tussen de EU en de VS. In totaal is 51 % van de respondenten in de EU er voorstander van.

Het vertrouwen in de EU is groter dan het vertrouwen in de nationale overheden; het gevoel van EU-burgerschap blijft sterk:

Het percentage EU-burgers dat stelt vertrouwen te hebben in de Europese Unie is gestegen tot 33 %. Het vertrouwen in de nationale regeringen is stabiel gebleven op 27 %.

Een onveranderd percentage Europeanen (38 %) zegt dat zij een neutraal beeld van de EU hebben. Het percentage Europeanen met een positief beeld van de EU ligt op 34 %, terwijl 27 % een negatief beeld heeft.

Het percentage EU-burgers dat van mening is dat hun stem telt in de EU, is stabiel gebleven op 38 % (-1 procentpunt), en blijft zo op het niveau dat werd bereikt door de sterke stijging na de Europese verkiezingen in 2014.

Twee derde van de Europeanen (66 %, +2) identificeert zich als burger van de EU. Dit standpunt wordt gedeeld door een meerderheid van de respondenten in 26 lidstaten.

Achtergrond

De Standaard-Eurobarometer voorjaar 2016 is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 21 en 31 mei 2016 zijn afgenomen. In totaal zijn 31 946 mensen in de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten ondervraagd.

Verdere informatie

Het vandaag gepubliceerde verslag met de eerste resultaten geeft een beeld van de houding van de Europeanen ten opzichte van de EU en toont wat de burgers als de belangrijkste punten van zorg beschouwen en welke percepties zij van de economische situatie hebben. U kunt dit verslag hier online raadplegen.

[1] De 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro, Servië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en de Turks-Cypriotische gemeenschap in het deel van het land dat niet onder de zeggenschap van de regering van de Republiek Cyprus valt.

IP/16/2665

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar