Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eirobarometra 2016. gada pavasara standartaptaujā pausts spēcīgs sabiedrības atbalsts Komisijas politiskajām prioritātēm

Briselē, 2016. gada 29. jūlijā

Eiropieši uzskata, ka imigrācija un terorisms ir būtiskākie izaicinājumi ES, un atbalsta Eiropas Komisijas politiskās prioritātes. Tie ir divi svarīgākie šodien publicētie jaunākās Eirobarometra standartaptaujas rezultāti. Aptauja notika 2016. gada 21.–31. maijā 34 valstīs un teritorijās [1].

Imigrāciju un terorismu uzskata par vislielākajām problēmām, ar ko saskaras ES

Jautāti, kas viņus uztrauc visvairāk, iedzīvotāji aizvien kā visbūtiskāko problēmu min imigrāciju (48%, -10). Terorisms (39%, +14) saglabājis otro pozīciju šajā aptaujā arī pēc ļoti asa procentuālā kāpuma salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju 2015.gada rudenī. Abi minētie jautājumi ievērojami apsteidz ekonomisko situāciju (19%, -2), dalībvalstu publisko finanšu stāvokli (16%, -1) un bezdarbu (15%, -2). Imigrācija tika nosaukta par vissvarīgāko problēmu 20 ES dalībvalstīs, un tā ieņēmusi kādu no divām augstākajām pozīcijām visās dalībvalstīs, izņemot Portugāli. Terorisms ir nozīmīgākā problēma astoņās ES dalībvalstīs, un tā ieņēmusi kādu no divām augstākajām pozīcijām visās dalībvalstīs, izņemot Grieķiju.

Valstu līmenī par galvenajām problēmām uzskata bezdarbu (33%, -3) un imigrāciju (28%, -8). Ekonomiskā situācija ieņem trešo vietu (19%, 0).

Atbalsts Eiropas Komisijas politiskajām prioritātēm

Tāpat kā iepriekšējā aptaujā, kas notika 2015.gada novembrī, iedzīvotāji pārliecinoši pauž atbalstu Eiropas Komisijas izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem.

Jautāti par migrācijas problēmu, 67% eiropiešu atbalsta kopīgu Eiropas politiku migrācijas jomā.gandrīz sešiem no desmit eiropiešiem (58%) ir pozitīva attieksme pret cilvēku migrāciju starp ES dalībvalstīm. Tomēr tikpat liela daļa cilvēku ir noskaņoti negatīvi pret imigrāciju no valstīm, kas nav ES.

79% eiropiešu atbalsta "ES iedzīvotāju brīvu pārvietošanos ar tiesībām dzīvot, strādāt, mācīties un veikt uzņēmējdarbību jebkurā vietā ES". Vairākums aptaujāto atbalsta brīvu pārvietošanos visās dalībvalstīs, sākot ar Apvienoto Karalisti (63%) un beidzot ar Latviju (95%). Turklāt lielākā daļa eiropiešu cilvēku brīvu pārvietošanos un preču un pakalpojumu brīvu apriti ES uzskata par vienu no ES pozitīvākajiem sasniegumiem (56%), tai seko miers dalībvalstu starpā (55%).

Eiropieši uzskata ES par globālo procesu dalībnieci — 68% domā, ka ES teiktajam ir nozīme pasaules līmenī.

Runājot par ieguldījumiem Eiropas Savienībā, 56% Eiropas iedzīvotāju piekrīt, ka ES līmeņa publiskie līdzekļi būtu jāizmanto privātā sektora ieguldījumu veicināšanai.

56% eiropiešu atbalsta arī ES digitālo vienoto tirgu.

Attiecībā uz enerģētiku 70% eiropiešu atzinīgi vērtē kopīgu ES dalībvalstu enerģētikas politiku.

Saglabājas pozitīvā attieksme pret eiro (55% visā ES, 68% eirozonā). Vairākums pauž atbalstu vienotai valūtai 22 dalībvalstīs, kā arī visās eirozonas valstīs.

Lielākā daļa iedzīvotāju 24 dalībvalstīs atbalsta brīvās tirdzniecības un investīciju nolīgumu starp ES un ASV. Kopumā ES to atbalsta 51% respondentu.

Uzticēšanās ES ir augstāka nekā uzticēšanās valstu valdībām, un ES pilsonība saglabā stabilitāti

To eiropiešu skaits, kas uzticas Eiropas Savienībai, ir pieaudzis līdz 33%. Uzticības līmenis valstu valdībām vidēji ir 27%.

Nav mainījies to eiropiešu īpatsvars (38%), kuri atzīst, ka viņiem ir neitrāls priekšstats par ES. To Eiropas iedzīvotāju īpatsvars, kuri norādījuši, ka Eiropas Savienību vērtē pozitīvi, ir palicis 34% līmenī, bet 27% ES vērtē negatīvi.

To cilvēku skaits, kuri uzskata, ka viņu viedoklis ES ir svarīgs, ir saglabājies 38% līmenī (-1 procentpunkts), saglabājot pozitīvo izaugsmi kopš 2014.gadā notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Divas trešdaļas eiropiešu (66%, +2) jūtas kā ES pilsoņi. Šādu uzskatu pauž vairums aptaujāto 26 dalībvalstīs.

Konteksts

Eirobarometra 2016.gada pavasara standartaptauja tika veikta tiešu interviju veidā laikposmā no 2016.gada 21. līdz 31.maijam. Pavisam ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs aptaujāja 31 946 cilvēkus.

Papildinformācija

Pirmo rezultātu pārskatā, kas publicēts šodien, ir noprotams Eiropas iedzīvotāju viedoklis par ES, kā arī iedzīvotāju lielākās bažas un ekonomiskās situācijas vērtējums. Tas ir pieejams šeit.

[1]Eiropas Savienības (ES) 28 dalībvalstīs, piecās kandidātvalstīs (Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Turcijā, Melnkalnē, Serbijā un Albānijā) un Kipras turku kopienā tajā valsts daļā, kura nav Kipras Republikas valdības kontrolē.

IP/16/2665

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar